I.
Enskilda släkter

Afzelius, Carl. Afze Larsson i Afzegården, Broddetorp, och hans ättlingar. Genealogiska och biografiska anteckningar. Skövde, Isakssonska Boktryckei-Aktiebolaget, 1927. 202 s., (1) stamtavla. Stor 8:o. Trådhäftad i styvt beige pappersomslag med svart text. Främre omslag aningen solkigt. Bakre omslag med liten reva. Rygghuvud borta (ca 1,5x2 cm). Tryckt på konsttryckpapper i 200 numr. ex., detta är nr 146. Främre omslag med spår efter några gamla fuktfläckar. Skadan på rygghuvudet gör detta till ett mycket bra inbindningsex. #34 Såld
Har även publicerat skrifterna: Släkten Westman ... Jönköping 1919 (förf:s mödernesläkt), samt Bröderna Wollgemuth ... Uppsala 1937. Alla tryckta i endast 200 exemplar. Ovanstående är det mest eftersökta arbetet, kanske beroende på den stora andelen västgötasamlare som dammsuger marknaden.

[Almgren, Wilhelm & Almgren, Viktor]. De Almgrenska familjeminnena. Släktkrönika över släkten Almgren från Närike, Almby socken, Örebro län, från omkring 1650-1960. [omsl.]. Kristianstad, Kristianstads Länstryckeri, 1961. 97, (1) s. Förlagets gröna klotryggband med fotoillustrerat orange pärmpapper. Dedikation till Marianne O Åke Hallander från vännen Erik. #61      Såld

Almquist, Joh[an] Ax[el]. Kontraktsprosten Abraham Almquists (f.1699, †1760) fäderne- och mödernehärstamning. Anteckningar. [Med 6 bilagor]. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1916. 67, (1) s. + omsl. Trådhäftad i styvt ljusblått pappersomslag med blå text. Tryckt som manuskript i 100 ex. #7688 Såld
Behandlar: Löfsta-släkten (Löfqvist, Almquist och Almlöf), Gränby-släkten 1, Gränby-släkten 2, Smara-släkten (Smaræus, Unander).

Långström, Erland & Andersson, Ingeborg. Amunnerödsläkten 1550-1966. Biografiska uppgifter samlade. Munkedal, Schewenius Tr., 1966. (1), 414 bl., (7) s. Förlagets blå klotband. #8402 1 200
414 ensidigt tryckta blad (baksidan linjerad för anteckningar) med tabeller över ättlingarna efter Olof i Naverstad, född ca 1550.
Befryndad bl.a. med släkterna: Amunder, Bakels, Bannister, Barton, Boyer, O´Boyle, Brander, Dahlström, Damstedt, Egermark, Ellswort, Fleetwood, Foldbjerg, Fors, Forsberg, Friberg, Gandolfi, Glimstedt, Holley, Holmquist, Jones, Klevsäter, Landin, Lanker, Levin, Lindén, Lundberg, Lundh, Lundin, Malmqvist, Mellander, Raymond, Ridelberg, Rosenblatt, Sjöberg, Sjöborg, Snow, Souders, Sundberg, Svanberg, Thomelius, Wallentin, Zickerman, Östlund.

Anjou, A[nton]. Den vallonska slägten Anjou jemte förgreningar. Genealogiska och biografiska anteckningar 1630-1902. Eksjö, Eksjö Tryckeri-Aktiebolag, 1902. 66 s., (1) utv. släkttavla. 8:o. Senapsgult halvklotband med marmorerat pärmpapper. Båda omslagen medbundna. Namnteckning. Tryckt i liten upplaga. #129 Såld
Almquist 159.

Anjou, A[nton]. Den vallonska slägten Anjou jemte förgreningar. Genealogiska och biografiska anteckningar 1630-1902. Eksjö, Eksjö Tryckeri-Aktiebolag, 1902. 66 s., (1) utv. släkttavla + omsl. 8:o. Trådhäftad. Ryggen något nött och svagt solblekt. Tryckt i liten upplaga. Några mindre ‘läsfläckar’ förekommer i marginalerna. #7705 350
Almquist 159.

Hasselberg, Bertil. Släkten Arbman från Arboga. Dess genealogi och historia. Uppsala, Appelbergs Boktryckeriaktiebolag, 1939. 128 s. + omsl. Tryckt i 300 ex. #8003 250
Skrifter utgivna av den Arbmanska släktföreningen. I.

Edquist, Märta. Petrus Diderici Arenbechius och hans tid. Bilder ur Stockholms kyrko- och församlingsliv på 1600-talet. Stockholm, AB Valörtryck, 1943. XI, 464 s., (8) pl.-bl. Stor 8:o. Förlagets röda halvklotband. Bakre pärmen med fläckar. Tillskrift. Tryckt i en bibliofilupplaga om 125 ex., varav 10 exemplar, numrerade I-X är undantagna från försäljning och 115 exemplar, tryckta för förhandssubskribenter, numrerade 1-115. Detta är nr. 67. #143 325

Rosman, Holger & Munthe, Arne. Släkten Arfwedson. Bilder ur Stockholms handelshistoria under tre århundraden. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1945. 610, (1) s., (10) pl.-bl. Förlagets bruna halvskinnband med fyra upphöjda bind. Övre guldnitt. Minimalt slitage på det blanka skinnet. #145 600

Rydström, Ada. Armfeltarne på Hunnerstad och deras närmaste. Historien om en släkt och en gård. Stockholm, Centraltryckeriet, 1916. VIII, 225 s., (10) pl.-bl., (2) faks., (1) utv. stamtavla. Brunt skinnryggband. Främre omslag medbundet. #147 150

[Arta Olofgårdssläkten] Svänsson, Gustaf Adolf. Register över ättlingarne till korporalen Olof Art i Arta by, Fristad. Borås, J. F. Björsells Boktr., 1945. 101, (1) s., 1 karta + omsl. 1 utgåvan #8659 325

Svänsson, Gustaf Adolf. Ättlingarne i Arta-Olofsgårdssläkten från Arta by, Fristad. Register, utarbetat. Borås, AB J. F. Björsells Boktryckeri, 1953. 326 s., (9) ant.-s. Förlagets pappersband. Något solkigt. #159 250
Omsl: Arta-Olofsgårdssläkten från Arta by, Fristad.

Lagerberg, Carl. Aschebergska grafkoret i Kristine kyrka i Göteborg jämte biografiska anteckningar om Aschebergska ätten. Göteborg, D. F. Bonniers Boktryckeri Aktiebolag, 1899. 108 s. + omsl. Trådhäftad. Ojämnt solbränt omslag. Bakre omslag loss. #167 100
Almquist 163 Aberstén 2630.

Lagerberg, Carl. Aschebergska grafkoret i Kristine kyrka i Göteborg jämte biografiska anteckningar om Aschebergska ätten. Göteborg, D. F. Bonniers Boktryckeri Aktiebolag, 1899. 108 s. + omsl. Trådhäftad. Nytt blankt omslag. #13712 75
Almquist 163 Aberstén 2630.

Lagerberg, Carl. Aschebergska grafkoret i Kristine kyrka i Göteborg jämte biografiska anteckningar om Aschebergska ätten. Göteborg, D. F. Bonniers Boktryckeri Aktiebolag, 1899. 108 s. + omsl. Trådhäftad. Aningen solblekt omslag. #13713 175
Almquist 163 Aberstén 2630.

Müllern-Aspegrén, U[lric] & Gyllenhaal, L[ars] H[erman]. Anteckningar om släkten Aspegrén. Utgivna. Stockholm, Svenska Tryckeriaktiebolaget, 1934. 71 s. + omsl. 8:o. Trådhäftad. #172 400
Ingifta släkterna redovisas i notverket.

Asplund, Gustaf. Släkten Asplund från Torsåker i Ångermanland. Genealogiska och biografiska anteckningar. Halmsted, Tidningen Hallands Boktryckeri, 1948. 92 s., 2 bil., (1) utv. stamtavla, (16) ant. -s. + omsl. Trådhäftad. Maskinskriven ryggtiteletikett. Dedikation till byråchef Werner Göransson från Lars Asplund. Tryckt i 200 numr. ex., detta är nr 139. #177 350
Ingifta släkterna redovisas i notverket.

Elgqvist, Eric. Råbygrenen av Malmösläkten Bager. Studier rörande Peter Bagers och Anna Margareta Kihlmans förfäder och närmaste avkomlingar. Tierp, Tierps Tryckeri Aktiebolag, 1949. 90, (1) s. + omsl. Trådhäftad. #7906 Såld

[Bagge, Lorentz Benjamin]. Genealogisk öfversikt öfver de ofrälse Bagge-släkterna i Sverige. Tryckt som manuskript. Stockholm, Jacob Bagges Söner, 1906. (2) bl., 84 s. + omsl. 4:o. Rött klotryggband med grått pärmpapper, mörkröd skinntiteletikett, främre omslag medbundet. Nils Lindbergh (namnteckning). #203 Såld
Behandlar: Släkten B. från Marstrand, Sven Olofsson Bagges släkt, Olof Svensson Bagges släkt, Släkten B. från Skåne, Släkten B. från Värmland, samt 12 sidor med Baggar utan känt samband med föregående släkter.

[Bagge, Lorentz Benjamin]. Genealogisk öfversikt öfver de ofrälse Bagge-släkterna i Sverige. Tryckt som manuskript. Stockholm, Jacob Bagges Söner, 1906. (2) bl., 84 s. + omsl. 4:o. Trådhäftad i styvt grått pappersomslag med svart text. Nött rygghuvud och ryggfot. #7728 Såld
Behandlar: Släkten B. från Marstrand, Sven Olofsson Bagges släkt, Olof Svensson Bagges släkt, Släkten B. från Skåne, Släkten B. från Värmland, samt 12 sidor med Baggar utan känt samband med föregående släkter.

Barnekow, A[dolf Gabriel]. Anteckningar om släkten Barnekow. Stockholm, Cederquists Grafiska Aktiebolag, 1908. (6), 118 s., 8 tab., 1 rättelselapp. Stor 8:o. Ljusrött halvklotband med marmorerat pärmpapper. Båda omslagen medbundna. #224 450

Barnekow, A[dolf Gabriel]. Anteckningar om släkten Barnekow. Stockholm, Cederquists Grafiska Aktiebolag, 1908. (6), 118 s., 8 tab., 1 rättelselapp. Stor 8:o. Grått halvklotband (Nils Linde, Gbg) med marmorerat pärmpapper, ryggtiteletikett i brunt skinn. Fredrik af Sandeberg (exlibris). Tryfferad med vapenbild i oljetryck (Barnekow) samt tidningsurklipp rörande Björnstorp. #7730 600
Löst bifogat är ‘Bihang till "anteckningar om släkten Barnekow". Grefve Adolf Barnekows ättar-tal. Lund 1915. 23 s.’ Dock i mindre bra skick.

Barnekow, A[dolf Gabriel]. Anteckningar om släkten Barnekow. Stockholm, Cederquists Grafiska Aktiebolag, 1908. (6), 118 s., 8 tab., 1 rättelselapp + omsl. Stor 8:o. Trådhäftad. Lite nött och solbränt omslag, ryggen nött och delvis trasig. Författardedikation till G. M. Hamilton. Bra inbindningsex. #13497 300

Beckman, Nat[anael]. Mina anor. Ett genealogiskt försök. Helsingfors, 1939. 95, (1) s. + omsl. Ragnar Wängberg -77 (namnteckning) på titelbladet. ‘Beckman. Mina anor.’ skrivet med blyerts på ryggen. #7732 100

Belfrage, Jenny [f. Lagerlöf]: Bidrag till släkten Belfrages historia. Göteborg, Centraltryckeriet, 1916. (4), 162, (1), V s., s. 165-229, (14) s., (2) utv. faks., (3) utv. stamtavlor., (21) pl.-bl. + omsl. 8:o. Trådhäftad i det mycket spröda pappersomslaget. Solbränd rygg, i övrigt är omslaget i jungfruligt skick, vilket tillhör ovanligheterna. H. Löwenadler (exlibris). Tryckt i 200 ex. Ej i allmänna bokhandeln. #249 600
Boken har ingått som nummer 133 i Löwenadlers genealogibibliotek (littera i blyerts, på främre omslag).

Bennich, Lars. Vadan och varthän? Krönika. 1-3. Norrtälje & Eastbourne, 1974 & 1981. "307 s., (7) pl.-bl.; 240 s., (2) pl.-bl.; 158 s., (15) pl.-bl. " Förlagets blå klotband (1+2) med illustrerade något nötta skyddsomslag, samt trådhäftad (del 3). Den häftade delen med titeln i bläckskrift på ryggen. #5055 475

Lundgren, Hj. Anecdota Benzeliana. Eric Benzelius d.y:s anteckningar i svensk historia. Efter originalhandskriften i Linköpings stiftsbibliotek utgifna med inledning och personregister. Stockholm, Bröderna Lagerström, 1914. XI, 107, (1) s., 1 pl.-bl. + omsl. Trådhäftad. Aningen nött och solkigt omslag. #8384 225

Ljungberg, Leif & Bergh, Th[orsten] C[hristian]: Malmösläkten Bergh. Personhistoriska anteckningar. Utgivna. Malmö, Lundgrens Söners Boktr., 1936. (6) s., s. 9-132, (1) s., (1) utv. karta. Stor 8:o. Förlagets mörkblå halvskinnband med fem markerade bind, blått pärmpapper. H. Löwenadler (exlibris). Tryckt på konsttryckpapper i 150 numr. ex., detta är nr 123. För- och eftersättspappret med spår av fuktskada, inget spår av detta på inlagan. #296 500

[Bergman-Olson] Bergman, Gunnar. Med kursläde Kalix-Waldemarsudde. Kring ett handelshus på 1800-talet. Västerås, Västmanlands Folkblads tryckeri, 1959. 259, (1) s., (2) blanka bl. + omsl. 8:o. Trådhäftad i vitt styvt pappersomslag med grön text. Ryggen med vikmärken. Tryckt i 1300 ex. varav 200 ex. ingår som meddelande i föreningens skriftserie. Detta är ett av exemplaren i bokhandelsupplagan. #306 250
även utgiven som: Föreningen Johan Bergman Olsons ättlingar. Meddelande nr 3.

Berghman, Arvid. Dynastien Bernadottes vapen och det svenska riksvapnet. Stockholm, Börtzells Tryckeri, 1944. Frontespis, 119, (1) s., (13) pl.-bl. 4:o. Förlagets vita pappersband. Nött rygg. Tryckt på tjockt papper. #13733 Såld
87 sv/v illustrationer i texten samt frontespis och 13 planschblad i färg.
Skrifter utgivna av Riksgeraldikerämbetet 1.

[Billbergh, Ture Arvid]. Skånska släkten Billberg [omsl.] Nytryck av Billbergska släktboken, utfört 1930. Mariestad, A.-B. Tidning för Skaraborgs Län, 1930. (2) bl., 27 tab.-bl. (25) ant.-bl. Tvärfolio. Förlagets linneklotband (Sixten Löfgren, Mariestad) med brun text. Ex. A. Bengt Thordeman, 1930 (namnteckning). Ex. B. Per Carlander (namnteckning). Tryckt i en liten numr. upplaga, detta är nr 54. #13743 900

[Billman, Bror]. Gamla minnen kring en gammal släkt, samlade och upptecknade av en släktmedlem. Karlstad, Nya Wermlands-Tidningens Aktiebolag, 1924. VIII, (2), 264 s. + omsl. 8:o. Trådhäftad. Aningen nött omslag. Hegardt (namnteckning). #7761 175

[Billman, Bror]. Gamla minnen kring en gammal släkt, samlade och upptecknade av en släktmedlem. Karlstad, Nya Wermlands-Tidningens Aktiebolag, 1924. VIII, (2), 264 s. + omsl. 8:o. Trådhäftad. Nött och solkigt omslag. #13566 90

Bjuggren, S. Erik. Släkten Bjuggren. Stockholm, Svanbäck & Nymans Boktr. AB, 1954 52 s. + omsl. Liten fläck på främre omslag. #7766 80
Genealogiska Föreningens släktböcker 8.

Hildebrand, Bengt. Esbjörn Blåpanna och hans arvingar. Medeltidsstudier kring handlingar i Ribbingska huvudmannaarkivet. (Särtryck ur 'Personhistorisk tidskrift 35 (1934)). Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1935. IV, 183 s. Trådhäftad. Saknar främre omslag. Bakre omslag med liten reva. Titelbladet med veck. #8055 Såld
Med 18 större eller mindre stamtavlor i texten: Mörbyätten från Husby-Rekarne, frälsesläkten Blåpanna från Södermanland, Filip och Bengt Bossons ätt (Södermanland), gren av ätten Blå (Aspenäsätten), Lasse Karlssons i Berga (Tumbo sn) ätt, Sövstaätten från Stenkvista, Rembold Peterssons ätt, Rossviksätten (riddaren Nils Gustafssons och Erik Pukes släkt), Fargaltsätten från Hedensö samt Tandlaätten, frälsesläkten Ruska från Södermanland, Katarina Nilsdotters (av Mörbyätten) fränder och arvingar, Tibble-Vargarnsätten, släktgrenar av ätterna Ulf och Sparre, frälsesläkterna från Yxta (Södermanland), Stubbeätten från Valsta (Södermanland), frälsesläkten Knagh, gren av Forstena-släkten, grenar av ätten Ribbing.

Hildebrand, Bengt. Esbjörn Blåpanna och hans arvingar. Medeltidsstudier kring handlingar i Ribbingska huvudmannaarkivet. (Särtryck ur 'Personhistorisk tidskrift 35 (1934)). Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1935. IV, 183 s. + eget omsl. Trådhäftad i styvt grönt pappersomslag. Något nött omslag och rygg. Författardedikation till justitierådet Alexanderson. Nils Lindbergh (namnteckning). #8058    Såld
Med 18 större eller mindre stamtavlor i texten: Mörbyätten från Husby-Rekarne, frälsesläkten Blåpanna från Södermanland, Filip och Bengt Bossons ätt (Södermanland), gren av ätten Blå (Aspenäsätten), Lasse Karlssons i Berga (Tumbo sn) ätt, Sövstaätten från Stenkvista, Rembold Peterssons ätt, Rossviksätten (riddaren Nils Gustafssons och Erik Pukes släkt), Fargaltsätten från Hedensö samt Tandlaätten, frälsesläkten Ruska från Södermanland, Katarina Nilsdotters (av Mörbyätten) fränder och arvingar, Tibble-Vargarnsätten, släktgrenar av ätterna Ulf och Sparre, frälsesläkterna från Yxta (Södermanland), Stubbeätten från Valsta (Södermanland), frälsesläkten Knagh, gren av Forstena-släkten, grenar av ätten Ribbing.

Axel Bodén’s hus. Minnen kring en vardagsfamilj. samlade med anledning av 100-årsdagen av Axel Bodéns födelse den 16 april 1841. Stockholm, Reinh. Eriksons boktryckeri, 1941. 227, (1) s., 13 pl. bl., 1 utv. släkttavla + omsl. 8:o. Trådhäftad. Omslag med några mindre riss och ett litet veck. Tillskrift. Tryckt i 100 ex. #7216   Såld
Innehåller förutom minnen om och av släktmedlemmar, härstamning (förfäder, antavla, släkttavlor).
Bl.a. Bodén (fr Säbrå) & Lönnqvist (fr Älghult). Axel Bodéns ff ff far var bonden i Bondsjö, Säbrå sn Lars Larsson c1704-1772.

Bromander, C[arl] V[ilhelm] & Kjellin, Helge. Boltziussläkten och Boltziusminnen. Minnesskrift till 100-årsdagen av F. A. Boltzius födelse. [Utg. av] Värmlands Museum. Karlstad, Nya Wermlands-Tidningens A.-B., 1936. 31, (1) s. + eget omsl. Klammerhäftad i styvt pappersomslag. John Pape (namnteckning). Aningen solbränd omslag. #7804 150
Särtryck ur 'Värmland förr och nu 1936'.

Bromander, C[arl] V[ilhelm] & Kjellin, Helge. Boltziussläkten och Boltziusminnen. Minnesskrift till 100-årsdagen av F. A. Boltzius födelse. (i: Värmlands förr och nu 1936). [Karlstad, Nya Wermlands-Tidningens A.-B., 1936]. s. 5-34. Trådhäftad. Främre omslag med veck. #7805 75

Skånberg, Tuve. ‘... till enn nådigh Lösen.’ Måns Bonde till Traneberg och konflikten med Gustav Vasa. Kristianstad, Kristianstads Boktryckeri AB, 2001. (1), 101 s. Gult pappband med illustration och text i svart. Nyskick. #6093 Såld

Trolle Bonde, Carl. Landshöfding grefwe Nils Bonde samt hans descendenter. [+ Tillägg till de förut utkomna delarna ...]. Lund, Berlingska Boktryckeri- och Stilgjuteri-Aktiebolaget, 1899. (2), 161, 137 s., (26) pl.-bl., (1) utv. släkttavla + omsl. 8:o. Trådhäftad i styvt gult pappersomslag med text i rött och svart. Delvis ouppskuren. Tryckt i 150 numr. ex., detta är nr 102. #486 500
Ej i Almquist.
Omsl.-titel: Anteckningar om Bondesläkten.
Illustrerad med 23 porträtt, 2 vapenplanscher, 1 avskedsdiplom.

Trolle Bonde, Carl. Riksrådet grefwe Gustaf Bonde. I-IV. Lund, Berlingska Boktryckeri- och Stilgjuteri-Aktiebolaget, 1898-1899. "(3), 265 s., (17) pl-bl.; (3), 312 s.; viij, 397 s.; (3), 342 s., (15) pl.-bl. + omsl. " 8:o. Trådhäftad i styvt gult pappersomslag med text i rött och svart. Delvis ouppskuren. 4 volymer. Tillskrift på del 1. Tryckt i 150 numr. ex., detta är nr 143. #485 900
Ej i Almquist.
Omsl.-titel: Anteckningar om Bondesläkten.

Ahlenius, Holger et al. (red.). Bonniers en bokhandlarfamilj 1804-1954. En utställning av böcker och manuskript i Kungliga Biblioteket nov.-dec. 1954. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1954. 65, (3) s. + omsl. Trådhäftad. #9233 100

[Simonis, Rudolf & Bonnier, Åke]. Genealogisk förteckning över ättlingar till Gerhard Bonnier. Med familjeporträtt av medlemmar ur de äldre generationerna. [Sthlm] 1956. [Stockholm], Alb. Bonniers boktryckeri, 1956. 84, (5) s., 39 pl.-bl. Förlagets linneband med medaljongporträtt i färg [Gerhard Bonnier] på främre pärmen. Antydan till solbränna på ryggfoten. Tryckt som manuskript i 500 ex. #8597 Såld
Rudolf Simonis upprättade den genealogiska förteckningen. Åke Bonnier gjorde bildurvalet, redigerade och skrev texten.

Bonnier, Åke. Bonniers. En släktkrönika 1778-1941. Stockholm, Alb. Bonniers boktryckeri, 1975. 248, (2) s., (32) pl.-s. Förlagets blå klotband med illustrerat skyddsomslag. #7777 125

Bonnier, Åke. Bonniers. En släktkrönika 1778-1941. Stockholm, Alb. Bonniers boktryckeri, 1974. 248, (2) s., (32) pl.-s. Förlagets blå klotband. Namnteckning. Delar av skyddsomslaget samt några tidningsurklipp INTEJPADE i början och slutet av boken. #13607 75
1:a upplagan.

[Bowallius, Birger]. Genealogiska anteckningar om slägten Bowallius. Stockholm, Ivar Hæggströms Boktryckeri, 1898. 47, (4) s.+ omsl. Nyare brunt halvklotband med marmorerat pärmpapper. Tryckt i 150 ex. Kladdiga understrykningar och kompletteringar med bläckpenna. Gammal fuktfläck i nedre yttre hörnet på de första 16 sidorna. #536 225
Almquist 190

[Bowallius, Birger]. Genealogiska anteckningar om slägten Bowallius. Stockholm, Ivar Hæggströms Boktryckeri, 1898. 47, (4) s.+ omsl. Trådhäftad i styvt ljusblått pappersomslag med svart text. Främre omslag delvis loss samt med liten reva. Tryckt på tjockt papper i 150 ex. #7782 325
Almquist 190

Fleetwood, Georg W. Margareta Brahes svenska familjeporträtt i Hessen. Stockholm, 1926. 15 s., 16 pl. + omsl. 4:o. Trådhäftad i styvt grått pappersomslag med svart text. Tryckt i 500 ex. varav 160 numrerade. Detta ex onumr. #13732 175

Losman, Arne. I grevarnas tid. En Brahe-historia genom 400 år. Skokloster-studier utg. av Skokloster slott nr 27. Uddevalla, Bohusläningens Boktryckeri AB, 1994. 151, (1) s. Förlagets laminerade pappersband. Ryggen aningen solblekt. Nedre främre hörn med liten stötskada. #13748 200
Skokloster-studier 27.

Bratt, Christian. Bratt från Brattfors. En släktkrönika. Sthlm 1992. Stockholm, Andrén & Holms boktryckeri AB, 1992. 170 s. 8:o. Förlagets klotband med skyddsomslag. #13492 250

Bratt, Helmer. Några anteckningar om släkten Bratt från Brattfors och med den sannolikt befryndade släkter med namnet Bratt. Linköping, AB Östgöta Correspondentens Boktryckeri, 1951. 273, (1) s., 10 tab. (varav 3 i pärmficka) + omsl. 8:o. Trådhäftad. Främre omslag med spår efter paketsnörning. Bakre omslag med mindre riss. #7790 325

[Bratt, John]. Brattska släktföreningen 1916-1941. Några minnesanteckningar, på styrelsens uppdrag utarbetade av föreningens sekreterare. Karlshamn, Ragnar Lagerblads Boktryckeri, 1941. 27 s., (2) pl.-bl.+ omsl. Klammerhäftad i styvt pappersomslag med röd och svart text. #7794 175

Bringéus, Nils-Arvid. Ur släktens sekretärer. Lund, BTJ Tryck AB, 1993. 214, (1) s. Förlagets laminerade pappersband. #7799 150
Förf:s faders resp. moders antavlor på pärmarnas insidor.

Hasslöf, Olof. En släkt och dess skepp. Maritimhistoriska studier kring Tynderö-Gävlesläkten Brodin 1535-1960. Stockholm, Esselte AB, 1961. 314 s., 4 pl.-bl., 2 tab.-bl., 3 kartbl. Förlagets rödbruna klotryggband. Dedikation ‘Till Olle Lindquist med hälsning från vännen förf.’. #8946 550
Statens sjöhistoriska museum. Handlingar. 2.

Thyresson, Barbro. 100 år med Bränninge-släkten på Ekhammar 1875-1979. Skara, Skara Kommuns reprocentral, 1985. 109 bl. + omsl. Duplic. A4 komp. Limhäftad i styvt gult pappersomslag med svart text och sv/v foto. Svart ryggremsa. Bakre omslag med litet veck. #647 175

Setterdahl, J[ohan] Axel. Släkten Bursie. Biografiska och genealogiska anteckningar. Linköping, Östgöta Correspondentens Boktryckeri, 1911. 39, (2) s. + omsl. 8:o. Klammerhäftad. Tryckt i 100 ex. #668 Såld

Löfgren, Ivan. Bågenholm-Håbolsläkten. En släktbok, utarbetad. Mellerud, Mellerud Boktryckeri, 1965. 768 s. Blått klotband. #686 Såld

Vegelius, Jan. Den sägenomspunna släkten. Om Håbolssläkten [Bågenholm] från Dalsland. [Uppsala], Infograf, 1987. 819, (2) s. Förlagets illustrerade laminatband. #8728 Såld

Lundberg, A[ugust] W[aldemar]. Ur skånska Båt-släktens häfder. Bidrag till Skånes person- och odlingshistoria, samlade. Lund, Håkan Ohlssons Boktryckeri, 1905. (8), 208 s., (2) pl.-bl. 8:o. Grönt klotband med främre omslaget medbundet. Gustaf Malmberg (exlibris). #8380 Såld
Innehåller även, bl.a.: Båth fr Bodarp, fr västra Värlinge, fr västra Ahlstad, fr Bergslagen, fr Västergötland, fr Svedala, Bååth fr Hvellinge, fr Skegrie, fr Eskilstorp, fr Hököpinge, fr Uppåkra, fr Hakarp, fr Främmestad.

Setréus, Olof. Carlandrarna på Östergården. Några släktanteckningar. Stockholm, Bröderna Lagerström, 1943. (6) s., s. 11-142 s., 1 pl.-bl. + omsl. 8:o. Trådhäftad, med svagt solbränt omslag. Oskuren. #731 Såld

Carlson, Josef. Kontraktsprosten och kyrkoherden, filosofie magister Benedictus Jonæ Carlsons släkttafla, sammanställd och utgifven. Skara, Västergötlands Boktryckeri-A.-B:s Tryckeri, 1915. 27, (1) s. + omsl. Klammerhäftad. Något nött rygg. Ojämnt solbränd. Författardedikation till kontraktsprosten Sven Wetterberg. Ej i bokhandeln ! #7827 175

Sjögren, Bengt O. T. Kontraktsprosten Benedictus Jonae Carlson 1768-1833. Kortfattad minnesteckning. Ystad, 1969. 21, (1) s. + omsl. Dedikation till Erik Ahlgren på främre omslagets insida. #8602 100

Wetterberg, Örjan. Gustaf Wilhelm Carlsons ättlingar. En översikt. [rubr.] [ingår som bilaga 2 i Wetterberg, Gunnar: G. W. Carlson. Levnadsminnen. Lund 1943.]. [Lund, Håkan Ohlssons boktr.], [1943]. s. 97-110. #748 200

Levernesbeskrivning över Johan Fredrik Carpelan. Jämte kommentar av Tor Carpelan. Helsingfors, Finska Litteratursällskapets Tryckeri AB, 1945. 37 s. + omsl. Klammerhäftad. #753 125
Släktföreningen Carpelans skrifter 1.

Åström, Sven-Erik. Minnestal över Tor Carpelan. Åbo, Åbo Tidnings och Tryckeri Aktiebolag, 1960. 7, (1) s. + omsl. Klammerhäftad. Liten bit av främre övre vänstra hörnet borta. #755 90
Skrifter utgivna av Släktföreningen Carpelan 3.

Cavallin, B[ernt]. Släkten Cavallin från Håldala. Stockholm, Alb. Bonnier Boktryckeri, 1919. (5) s., s. VIII-XI, 361 s., (1) utv. släkttavla, (21) portr.-bl., (3) pl.-bl. Grått styvt pappersomslag med svart text. Författardedikation till bankdirektör J. H. Palme. Tryckt i 225 numr. ex., detta är nr 20. #763 600

Cederberg, Dan [= Daniel]. Cederbergska släkten från Röddinge. Halmstad, Meijels Bokindustri, 1946. 274, (1) s. + omsl. Trådhäftad i beige styvt pappersomslag med blå text. Ouppskuren. Tryckt i 175 ex. varav 40 numr., detta ex. onumrerat. #7839 350

[Leksell, Gustaf]. Cederbergska släkten från Röddinge. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1926. 58, (1) s., (2) pl.-bl. + omsl. 8:o. Trådhäftad i styvt beige pappersomslag med röd och svart text. Ouppskuren. Tryckt på tjockt papper i 200 numr. ex., detta är nr 144. Solbränd rygg. #771 300

Celsing, Lars von. Familjekrönika [von Celsing]. [Stockholm], Författares Bokmaskin, 1986. 233, (4) s. (32) pl. s. Blått originalklotband med titeltryck i guld på ryggen. Författardedikation till Marianne. #7843 Såld

Colliander, Elof. Släkten Colliander i Sverige och Finland. Personhistoriska och genealogiska anteckningar. Under medverkan av Gunnel Colliander, utgivna. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A.-B., 1939. 333 s., (1) blankt bl., (1) pl.-bl. + omsl. Trådhäftad i styvt vitt pappersomslag med svart och rödbrun text. Del av hörn borta både från främre och bakre omslag samt rygghuvud. Nött ryggfot. Spår efter borttaget exlibris på främre omslagets insida. Tryckt i 300 numr. ex., detta är nr 227. De första 40 s. med litet marginalriss. #7849 250
Boken upptar huvudsakligen svärdssidan, men i notsystemet förekommer barn till kvinnor som gift in sig i andra släkter.

Burgman, Torsten. Från svenska akademier till mexikanska slagfält. Ur familjen Cronhielms historia [I]. Arlöv, Berlings, 1993. 72 s. + omsl. Trådhäftad i gråbrunt styvt pappersomslag med brun text och blådekor samt illustration. Tryckt i 600 ex. #851 150
Abstract in English.

Burgman, Torsten. Resan till Marienbad. Lundastudenten Carl Cronhielms dagbok år 1855. Ur familjen Cronhielms historia III. Arlöv, Berlings, 1995. 48 s. + omsl. Trådhäftad i grått styvt pappersomslag med vit text. #853 125
Abstract in English.

[Cronstedt] Lille, Martha. Sammanfogat. En släktkrönika genom fem generationer. Utgiven med bistånd av Svenska Kulturfonden. U. o., Interprint, [1981]. (3), 127 s., (16) pl.-s. + omsl. Klammerhäftad i ljusgrått styvt pappersomslag med svart text och illustration. #855 Såld
Behandlar släkten Cronstedt, befryndad med släkterna Galindo och Lille.

Bergström, Otto. Slägten Cronstrand. Genealogiska anteckningar. Stockholm, Central-Tryckeriet, 1884. 35 s. + omsl. Trådhäftad. Nött rygg. Tryckt på tjockt papper i 200 ex. Ovanlig ! #7757 300

Bergström, Otto. Slägten Cronstrand. Genealogiska anteckningar. Stockholm, Central-Tryckeriet, 1884. 35 s. + omsl. Trådhäftad. Bertil Ekberg (namnteckning) Tryckt på tjockt papper i 200 ex. Ovanlig ! Genomgående fuktfläck i övre marginal. #13724 300

Hammar, Martin. Släkten Dahlerus. Biografiska anteckningar, samlade. Göteborg, Oscar Isacsons Boktryckeri A.-B., 1944. 213 s., (1) utv. tab., (8) faks.-s., (1) blankt bl. + omsl. Trådhäftad. Litet veck på främre omslag. Författardedikation till Johan von Sydow. #13505 350

Tengwall, Gustaf. Danckwardtsättlingar. Borgmästaren Joachim Danckwardts afkomlingar. 1-2. Hernösand, Hernösands-Postens Tryckeri-Aktiebolag, 1912-1913. 502, (1) s.; XVI, 460, (1) s. Förlagets röda dekorerade klotband. ngt blekta ryggar. 2 volymer. Del 2, lös i bindningen. #8674 Såld
Ovanlig komplett.

Tengwall, Gustaf. Danckwardtsättlingar. Borgmästaren Joachim Danckwardts afkomlingar. 1 Adliga ätter. (m.u.). Hernösand, Hernösands-Postens Tryckeri-Aktiebolag, 1912. 502, (1) s. Förlagets röda dekorerade klotband. Främre inre fals aningen svag. Blekt rygg. #13604     Såld

Släkterna Danielson och Danielsson från Risinge. Särtryck ur Svenskt Biografiskt Lexikon, Band X. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 26, (1) s. + eget omsl. Klammerhäftad i styvt grått pappersomslag med svart text. Aningen solkigt omslag. #898 Såld
Danielson (gren av släkten Danielsson från Risinge)

Danielsson, Carl. Danielsson från Näshult jämte andra ättlingar av Per Börjesson i Idanäs. Norrköping, Norrköpings Tidningars Aktiebolag, 1949. 105, (3) s., 32 pl.-s., (1) utv. släkttavla + omsl. Trådhäftad i styvt beige pappersomslag med rödbrun text. Solkigt omslag. Tryckt i 135 ex. varav 15 med personalierna över Petrus Danielsson in facsimile, samt 65 arkivex. utan pl. Detta är 1/120 ex. #13766 350
Redovisar även barn efter döttrarna.

Dahlgren, E[rik] W[ilhelm]. Ätten de Geer. Stamtaflor öfver samtliga dess grenar från äldsta till närvarande tid. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A.-B., 1920. 114, (2) s., 10 pl. bl. Stor 4:o. Förlagets halvpergamentband (G. Hedberg) med grått pärmpapper, främre pärmen med vapensköld tryckt i guld, silver och rött. Övre guldsnitt, övriga snitt oskurna. Tryckt på lumppapper från Grycksbo i 250 numr. ex., detta är nr 239. Ryggfot med liten skada (ca 4x4 mm). #910 1100

Frykenstedt, Holger. Jean Jacques och Aurora Taube De Geer af Finspång och deras värld. Norrtälje, Affärstryckeriet, 1987. 471 s. 8:o. Förlagets blå klotband med ätterna De Geer’s och Taube’s vapensköldar i guldtryck på främre pärmen. Skyddsomslaget aningen nött. Tryckt i 5500 ex. #7945 150

Stenström, F[ritz]. Per Dubb och hans livsgärning. Ett ärofullt kapitel i Göteborgs läkarhistoria. Göteborg, Elanders Boktryckeri Aktiebolag, 1933. 132 s. Brunt halvskinnband med 5 markerade bind. Marmorerat pärmpapper. Främre omslag medbundet. Solblekt rygg. Julia och Sigvard Reiterskiöld (exlibris). #13676     Såld
Omfattar bl.a. Gustaf Clemensson’s utredning ‘Släkten Dubb’ på sidorna 113-132 + 1 utv. stamtavla.

Durling, Axel Emanuel. Anteckningar om slägten Durling och dess förgreningar, samlade och utgifna. Stockholm, Ivar Hæggströms Boktryckeri, 1899. 36 s., (1) bl., (2) utv. tab. + omsl. Trådhäftad i styvt beige pappersomslag med svart text. Främre omslag med litet veck, bit av hörnet borta. Anton Ridderstad. Tryckt som manuskript i 200 handnumrerade ex., detta är nr 40. Kompletteringar i texten förekommer. Mycket ovanlig, trots den ‘stora’ upplagan. Ryggen sprucken, boken i två delar. #7869     Såld
Almquist 220

Edgren, A G Th. Slägten Edgrens stamtafla, upptecknad. Andra upplagan. Lund, Berlingska Boktryckeri- och Stilgjuteri-Aktiebolaget, 1894. (2), VIII, 186 s., 1 utv. stamtavla. Rött halvklotband med grågrönt pärmpapper. Mörkröd skinntiteletikett. hklbd. Tryckt på kritpapper. Titelbladet med gammal fuktskada, vilket också berör de 4 första sidorna. Stamtavlan med tejplagad reva. #7875 Såld
Almquist 221

Edgren, Anders H[enning]: Från Johan Edgren (*1724 †1789) härstammande släkter. Stamtavla med biografiska anteckningar och porträtt, uppställd och utgiven. Stockholm, K. L. Beckmans Boktryckeri, 1923. (7), 255, (1) s., (1) stor släkttavla i pärmficka + omsl. Stor 8:o. Trådhäftad. Främre omslag med veck. Nils Lindbergh (namnteckning). Även tryckt i en numrerad upplaga om 250 ex. #0995 400
Omsl.: En värmlandssläkt. Från Johan Edgren härstammande släkter.
Utgör en bearbetad fortsättning på 2 uppl.

Edgren, Anders H[enning] Från Johan Edgren (*1724 †1789) härstammande släkter. Stamtavla med biografiska anteckningar och porträtt, uppställd och utgiven. Stockholm, K. L. Beckmans Boktryckeri, 1923. (7), 255, (1) s., (1) stor släkttavla i pärmficka + omsl. Stor 8:o. Trådhäftad. Något solkigt omslag, ryggen nött och med spricka, bra inbindningsex. Utgivarededikation till kommendörkapten Göran af Klercker., Cathrineborg (alliansexlibris af Klercker-Lewenhaupt). Även tryckt i en numrerad upplaga om 250 ex. #13495     Såld
Omsl.: En värmlandssläkt. Från Johan Edgren härstammande släkter.
Utgör en bearbetad fortsättning på 2 uppl.

[Svan, Peder, Hermelin, Augusta & Lindholm, Rolf]. Edh-släkten. Kalender utgiven av Edh-släktens förening 1988. Stockholm, Tryckeri Balder AB, 1988. 215 s. + omsl. Trådhäftad i styvt vitt pappersomslag med svart text och illustrationer i färg. Två mindre fläckar på främre omslag. #999 Såld

Ekman, Ernst. Släkten Ekman. Anteckningar. Karlstad, Tidn.-A.-B. Värmlands Dagblad, 1907. 67 s., (1) pl. + omsl. Trådhäftad i styvt pappersomslag. Främre omslag loss. #1042 75

Petersson, A[nders] G[ustav]. Släkten Eldh från Kväggen i Bjurkärn. Genealogiska och biografiska anteckningar. Kristinehamn, Affärs- & Reklamtryckeriet, 1926. 15, (1) s. Klammerhäftad. Färgfläck på titelbladet. #8501 150
Detta var en av de få av Petersson’s arbeten som utkom utan det karaktäristiska omslaget med devisen ‘Åt minnen av fäder och hembygd’.

Petersson, A[nders] G[ustav]. Släkten Eldh från Kväggen i Bjurkärn. Genealogiska och biografiska anteckningar. Kristinehamn, Affärs- & Reklamtryckeriet, 1926. 15, (1) s. Klammerhäftad. Nött. Lagad rygg och reva. Spår efter borttaget littera samt delvis raderad stämpel. #8502 75
Detta var en av de få av Petersson’s arbeten som utkom utan det karaktäristiska omslaget med devisen ‘Åt minnen av fäder och hembygd’.

Esseen, Carl Eugén. Släkten Esseen, den s.k. Bernshammarsgrenen. Utgifven. Stockholm, Aktiebolaget Fahlcrantz’ Boktryckeri, 1921. 115, XIV s., (8) pl.-s., (2) utv. släkttavlor. Vinrött halvklotband. Främre försättsbladet borta. Främre omslaget medbundet. H. Löwenadler (exlibris). Tryckt i liten numr. upplaga, detta är nr 118. #1133 Såld

Essen, Edw[ard] von. Forna tiders Essar. Några anteckningar om de äldre medlemmarna av friherrliga och grevliga ätterna von Essen, samt dessas föregångare. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1934. 231 s. Blått halvklotband med marmorerat pärmpapper, mörkblå skinntiteletikett. Främre omslaget medbundet, med några små fläckar. #1136 425

Falkenberg, Fr[edrik]. Stamtavla över släkten Falkenberg, utgiven. I. Stockholm, Hjalmar Brolins Boktryckeri, 1918. (7) s., 5 utv. stamtavlor + omsl. Folio. Trådhäftad i styvt ljusbrunt pappersomslag med svart text. Tryckt i 200 numr. ex., detta är nr 57. Främre omslag med några mindre riss. Liten skada på ryggfoten. #1166 650
Falkenbergska släktföreningens skrifter. 1.

Falkenberg, Fr[edrik] (utg.). Falkenbergska släktboken. Stockholm, Hj. Brolins Boktryckeri A.-B., 1937. 256 s. Förlagets röda halvskinnband med fem markerade bind och marmorerat pärmpapper. Lätt nött rygg. Märta Scheffer (namnteckning). Tryckt i 300 numr. ex., detta är nr 40. #1169 Såld
Falkenbergska släktföreningens skrifter. 4.

Herlenius, Emil. Värmlandssläkten Ferner, Ferrner. En släktkrönika. (i : Värmland förr och nu 1926, årg. 24). [Karlstad, Nya Wermlands-Tidningens A.-B., 1926]. s. 49-64. Trådhäftad. #13723 150
Varje artikel i årsboken har eget titelblad.

[Fleetwood, Harder Georg]. Anteckningar rörande slägten Fleetwood. D. 1. Fleetwoodarne i England. Af Martlet. Leipzig, Bibliographischen Instituts, [1922]. 135, (1) s. Blått klotryggband med dekorerat pärmpapper. Tryckt i 100 numr. ex., detta är nr 54. #1209 575

[Flycht] Lundén, Ingegerd. Konungens undersåtar. Tammerfors, Tammerfors Handelstryckeri, 1947. 219 s., (6) pl.-bl., (1) utv. släkttavla + omsl. Beige styvt papperomslag med brunmönstrat främre omslag samt illustration, blå och svart text. Främre omslag med nagg. #1229 150
Behandlar släkten Flycht - Cronström i framförallt Pargas sn i Åbolands skärgård under 1600-1700-talen.

Stadius, Karin. Strödda uppgifter om släkten Forss-Lundbäck, samlade. Åbo, Åbo Tryckeri och Tidnings Aktiebolag, 1928. 56, (2) s., (15) pl.-bl., (9) facs.-s. Stor 8:o. Trådhäftad, nött rygg. Författardedikation till Lisi. Tryckt i 100 ex. på konsttryckpapper. #1257 275

[Forssell] Alm, Anna. I Torstuna prästgård 1845-1878. Några brottstycken ur en prästsläkts historia. Andra upplagan. Uppsala, Appelbergs Boktryckeri Aktiebolag, 1927. 150, (2) s. Förlagets gula klotband med illustration på främre pärm. #1259 150

Fredholm, Bengt. Skeppsbroadel och Djurgårdsvarv: Släkten Fredholm. [Utg. av] Stockholms stadsmuseum. Luleå, I-Tryck/Lito AB, 1974. 221 s., (1) blankt bl. + omsl. 8:o. Fotoillustrerat styvt pappersomslag med vit och brun text. #8823 220
Stamfader, soldaten Pähr Frimodig 1693-1776.

Hallgrim, Th[ure]. Släkten Frestare. Gävle, 1947. 41 s. + omsl. Nött omslag och rygg. #8000 60
Genealogiska föreningens släktböcker 6.

Friedrichs, Oscar von. Släkten von Friedrichs. Jämte anteckningar om några med den befryndade släkter. Lund, Håkan Ohlssons Boktryckeri, 1947. 171 s., 4 utv. stamtavlor + omsl. Trådhäftad. Författardedikation till apotekaren Knut Sjöberg. Den kolorerade vapenplanschen saknas. #1320 250
Korta anteckningar om några av de befryndade släkterna: Brandting, Bänhop, Fornander (Uddeholm), Hammar (Brönnestad o USA), Johnsson (fr Kristianstad, sedermera Jungner), Schneider, Ståhle (fr Norrköping), von Ulenbrock.

Furtenbach, Börje. Furtenbachska släktboken. Stockholm, Tryckeri Aktiebolaget EPEGE, 1958. 300 s. + omsl. Trådhäftad i styvt blått pappersomslag med svart text. Solblekt rygg. #7948 Såld

[Elgenstierna, Gustaf]. Ätten Galle i Sverige [rubr.]. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1911. s. 51-64 + omsl. Trådhäftad i styvt grönt pappersomslag med svart text. Solkigt omslag. Författardedikation till Signe Börjesson. #1384 125
Särtryck ur: Personhistorisk tidskrift 13 (1911).

Gedda, Torsten. Släkten Gedda från Bohuslän. Biografiska anteckningar. Skövde, Strokirks Bokindustri A.-B., 1953. 345 s., (1) utv. släkttavla + omsl. Stor 8:o. Trådhäftad. #1394 Såld

Geijer, B[engt] J[ohan]. Bengt Gustaf Geijer till Uddeholm och hans ättlingar, samlade och ordnade. Malmö, Stenström & Bartelsons Boktryckeri, 1899. 164 s. + omsl. 8:o. Trådhäftad. Nött rygghuvud och fot. Ovanlig med det tryckta omslaget i så god kondition. #1399 350
Almquist 241

Geijer, B[engt] J[ohan]. Bengt Gustaf Geijer till Uddeholm och hans ättlingar, samlade och ordnade. Malmö, Stenström & Bartelsons Boktryckeri, 1899. 164 s. + omsl. 8:o. Svart halvklotband med marmorerat pärmpapper. Båda omslagen medbundna. Författardedikation till prosten J. W. Warholm. Biblioteksstämpel samt utgallrings dito. #13718 Såld
Almquist 241

[Geijer, Bengt Johan]. Geijerska slägten i Sverige. Malmö, Stenström & Bartelsons Boktryckeri, 1897. 47 s. + omsl. 8:o. Trådhäftad i styvt rödbrunt pappersomslag med svart text. Författardedikation till G. W. Lönegren. Mycket ovanlig! Främre omslaget och första lägget har lossnat. Bra inbindningsexemplar då det ovaliga omslaget ändå är helt. #1398   Såld
Almquist 240

Geijer, Jan & Geijer, B. J. Geijerska slägten i Sverige [bunden med:] Bengt Gustaf Geijer till Uddeholm och hans ättlingar, samlade och ordnade. Malmö, Stenström & Bartelsons Boktryckeri, 1897 & 1899. 47 s.; 164 s. Gediget rött klotband (Th. Anderson, Uppsala). Alla omsl medbundna, dock är 3 av 4 skadade men lagade. Båda mycket ovanliga ! #7958 600
Almquist 240-241

Geijer, Lennart. Släkten Geijer jämte dottersläkterna von Geijer och af Geijerstam. En sammanställning på grundval av ett manuskript av majoren Nils af Geijerstam, utarbetad. Stockholm, Esselte Aktiebolag, 1953. 264 s. (s. 1-2 = otryckta bl.). Förlagets blå klotryggband. Främre omslag medbundet. Solblekt rygg. Dedikation till genealogen Jarl Gallén från B. G. Geijer #1422 425

Geijer, Lennart. Släkten Geijer jämte dottersläkterna von Geijer och af Geijerstam. En sammanställning på grundval av ett manuskript av majoren Nils af Geijerstam, utarbetad. Stockholm, Esselte Aktiebolag, 1953. 264 s. (s. 1-2 = otryckta bl.). + omsl. Trådhäftad i styvt pappersomalg med rödbrun och svart text. Författardedikation till Claes Uggla samt dennes exlibrisstämpel. Nyskick. #13704 350

Gellerstedt, Nils O[tto]. Släkten Gellerstedt från slutet av 1400-talet samt andra släkter med namnet Gellerstedt, vilkas samband med huvudsläkten ej kunnat klarläggas. Uppgifterna samlade och ordnade. Stockholm, AB S. Gumælius Annonsbyrås tryckeri, 1954. 129, vj s., (5) utv. släkttavlor. + omsl. Trådhäftad. #1463 250
Omsl.-titel: Släkten Gellerstedt från Gällersta socken i Närke 1490-1953.

Gezelius, Birger. En prästman i Dalarna på 1600-talet. Magister Georgius Gezelius och hans familj. Släkthistoriska anteckningar. Falun, Falu Nya Boktryckeri Aktiebolag, 1958. 64 s. + omsl. Trådhäftad. #1482 125

Gezelius, Karl Joh. Gesalasläkten ättebalk. Under 300 år från mitten av 1300-talet. [i: Västmanlands fornminnesförenings årsskrift 1940-1941]. Västerås, Vestmanlands Läns Tidnings AB:s Tryckeri, 1945. s. 4-24 + utv. släkttavla. Trådhäftad. #7965 175

Gibson, John. William Gibson 1783-1857 och hans barn. Lidingö, 1962. (4) s., 98 bl., (14) pl. -bl. + omsl. Klammerhäftad i styvt grått pappersomslag med svart text. Ovanlig! #1486 Såld
Duplic. A4 med tryckt titelblad och omslag.

Asplund, Gustaf. Släkten Giers (Gjers) från Göteborg jämte en del andra Gierssläkter. Genealogiska och biografiska uppgifter. Gävle, 1943. 135, (1) s., 2 utv. släkttavlor + omsl. Smärre noteringar med blyerts förekommer. Lite smutsat omslag. På ryggen samt i övre vänstra hörnet på främre omslaget är bokstaven L skriven med bläck. #7723 175
För spinnsidan redogörs för barnen i notverket.
I avd. 2 redogörs för Gjers (fr Borås), Giers (fr Hudiksvall), Hans Ivarsson Giers' (Girss) släkt, Södermanlandssläkten Girs (Aegidius Girs' släkt), Södermanlandssläkten Giers (Gers) fr Gersnäs i St. Malm, Dalasläkten Giers (Gjers) fr Säter, Östhammarssläkten Giers, Södertäljesläkten Giers, Giers fr Forsmark, Gers(s) fr Finland. Gustaf Asplund

Grefberg, G[ustaf]. Anteckningar om släkten. Söderköping, Gust. Thoréns Tryckeri Aktiebolag, 1936. 139, (1) s. + omsl. Trådhäftad i styvt grönt pappersomslag med svart text. Solbränd rygg. #7980 250

Almegius, Folke. Jöns Gullbrandsson i Vräland. Bondekrönika från Orust och Tjörn. Munkedal, Munkreklam, 1982. 144 s. Förlagets röda gulddekorerade konstläderband. Författardedikation till Cilla. Liten fuktfläck på främre försättspappret. #1584 140

Frändén †, Jonas Petter & Hasselberg, Bertil. Gulliksläkten från Hällesjö. Örnsköldsvik, Ågrens Boktryckeri Aktiebolag, 1953. 418, (1) s., 1 pl. bl. + omsl. Trådhäftad i styvt pappersomslag. Nött rygg. Tryckt i 600 ex. #1586 Såld
Ättlingar till Gullik Persson i Lund, Hällesjö (Z) † 1729.

Gellerstedt, Nils [Otto]. Släkten Gumælius 1580-1952. Uppgifterna samlade och ordnade. Släktboken utgiven av Aktiebolaget S. Gumælius annonsbyrå vid firmans 75-årsjubileum 1952. Stockholm, AB S. Gumælius Annonsbyrå, 1952. 97, (1) s., 1 utv. stamtavla, (1) kompletteringsblad + omsl. Trådhäftad. Tryckt i 400 ex. #7959 300

Brenner, S. Otto & Ljungfors †, Vilhelm. Släkten Gülich - von Gülich under 400 år. Utarbetad på uppdrag av direktör Alfred Gülich. Lund, Berlingska Boktryckeriet, 1956. 86 s. + omsl. Trådhäftad i styvt pappersomslag med text och illustration i svart på gråblå botten. #1602 Såld
För spinnsidan upptas barnen i notavdelningen.

Przezdziecki, Renaud. Ätten Gyllenstierna i Polen. Med en inledning av Bengt Hildebrand [rubr.]. ( i : Personhistorisk tidskrift 42 (1943)). Stockholm, Kungl. Boktr. P. A. Norstedt & Söner, 1946. s. 155-179. + omsl. Klammerhäftad i ljusgrönt pappersomslag med svart text ‘Särtryck ur Personhistorisk Tidskrift XLII. 1943’. ur Bengt Hildebrand’s bibliotek. Litet riss i de två sista bladen. #8522 Såld
Bengt H:s bibl. #291

Furtenbach, Börje. Släkten Göhle. Stockholm, Alfa Boktr. AB, 1961. 79, (1) s. + omsl. Liten reva i främre omslag. #7949 Såld

Dahlström, Svante. Tullinspektorn Johan Hacks och hans släkt. Helsingfors, Finska Litteratursällskapets Tryckeri AB, 1944. s. 23-55., 1 utv. stamtavla. + eget omsl. Klammerhäftad i grått styvt pappersomslag med svart text. #7861 250
Särtryck ur Genealogiska Samfundets i Finland årsskrift 28 (1944).

Tigerstedt, Örnulf. Huset Hackman. En viburgensisk patriciersläkts öden 1790-1879. 1-2. Helsingfors, Tidnings Ab. Nylands Tryckeri, 1940-1952. "518, (2) s.; 741, (1) s., 2 utv. plr. + omsl. " Trådhäftade i styva vita pappersomslag med röd och svart text. Del 2 ouppskuren. #8693 425

Hahr, Gösta. Hinrich Hahr, en handelsman från frihetstidens Stockholm. [Utg. av] Stockholms stadsmuseum. Stockholm, Tryckeri AB Björkmans eftr., 1966. 237, (1) s., (10) pl.s. + omsl. Trådhäftad med färgplansch monterad på främre omslag. Omslaget solkigt. #1657 175
Bilaga 1. Hinrich Hahrs släkt och bekantskapskrets.
Stockholms stadsmuseums skrifter 1.

Carlquist, Gunnar. Landshöfdingen Gustaf Wathier Hamilton och hans anteckningar från Karl Johanstiden. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1921. 191 s., 6 pl.-bl. + rättelselapp. + omsl. Trådhäftad med nött och solkigt omslag. #7819 200
Skrifter utg. genom Hamiltonska släktföreningen 3.

Sörensson, Per. Generalfälttygmästaren Hugo Hamilton. En karolinsk krigare och landshöfding. Stockholm, Iduns Tryckeri A.-B., 1915. (6), 117 s., 9 pl.-bl. + omsl. Trådhäftad. Solblekt rygg. Arran Hamilton (namnteckning). #1687 250
Skrifter utg. af Hamiltonska släktföreningen. 1.

Uddgren, H. E. Karolinen Hugo Johan Hamilton. En lefnadsteckning. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1916. (7), 56 s., 8 pl.-bl. + omsl. Trådhäftad. Nött solkigt omslag. Inlagan i gott skick. Tryckt på papper från Lessebo. #1689 200
Skrifter utg. af Hamiltonska släktföreningen. 2.

Uddgren, H. E. Karolinen Hugo Johan Hamilton. En lefnadsteckning. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1916. (7), 56 s., 8 pl.-bl. + omsl. Rött halvklotband med marmorerat pärmpapper. Främre omslag medbundet. #8701 300
Skrifter utg. af Hamiltonska släktföreningen. 2.

Uddgren, H. E. Karolinen Hugo Johan Hamilton. En lefnadsteckning. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1916. (7), 56 s., 8 pl.-bl. + omsl. Trådhäftad. Nött och fult tejplagat omslag. Tryckt på papper från Lessebo. #13509 75
Skrifter utg. af Hamiltonska släktföreningen. 2.

Hamiltonska släktföreningen (utg.). De svenska ätterna Hamilton. En släktkrönika. I. Göteborg, Elanders Boktryckeri Aktiebolag, 1936. VI, (1), 120 s., (1) utv. stamtavla, 243 s. + omsl. 4:o. Trådhäftad i styvt beige pappersomslag med blå text och två Hamiltonska vapen i rött, guld och silver. Delvis ouppskuren. Bakre omslag med litet veck. Tryckt i 500 ex. #7230 450

[Hammarskjöld, Bo]. Ätten Hammarskjöld 1960 [omsl.]. [Utg. av Hammarskjöldska släktföreningen]. Stockholm, Tryckeri-AB Dahlberg & Co, [1961]. 37 s., (1) utv. stamtavla + omsl. Trådhäftad i vitt styvt pappersomslag med blå text. #1738 Såld
De biografiska tabellerna är sammanställda av Marianne H., f. Virgin och är supplement till 1915 års bok.

Hammarskjöld, Nina. Ätten Hammarskjöld. Personhistoria och tidsbilder från trehundra år. Berättade för släkten. Med personregister, 1 färgtryck och 26 ljustrycksplanscher. Stockholm, Cederquists Grafiska Aktiebolag, 1915. (6), 590 s., 27 pl.-bl. + omsl. Stor 8:o. Trådhäftad i styvt vitt pappersomslag med svart text, ättens vapen i oljetryck på främre omslaget. Bakre omslag med veck. #1735 Såld

Hammarskjöld, Nina. Ätten Hammarskjöld. Personhistoria och tidsbilder från trehundra år. Berättade för släkten. Med personregister, 1 färgtryck och 26 ljustrycksplanscher. Stockholm, Cederquists Grafiska Aktiebolag, 1915. (6), 590 s., 27 pl.-bl. Stor 8:o. Brunt halvskinnband med fyra upphöjda bind. Marmorerat pärmpapper. Främre omslag medbundet. Ryggen nött och blekt. #8002 Såld

[Cederth, Georg]. Smedsläkten Hammarstedt 1757-1969. [Växjö, Smålandsposten, 1971]. 90 s. + omsl. Limhäftad i styvt grönt pappersomslag. #1741 Såld

Hammarstrand, Einar. Släkten Hammarstrand från Loftahammar. Uddevalla, Bohusläningens AB, 1962. 160 s. + omsl. 8:o. Trådhäftad i styvt grått pappersomslag med svart text. Delvis ouppskuren. #1742 150
Upptar även kortare utredningar om släkten H. fr Nykyrka, H. fr Sandhem, H. fr Eriksberg samt Remmene-släkten H.

Nätth, Gunnar & Magnusson, Ella. En gammal västgötasläkt från 1600-talet som härstammar från soldaten Hast från Nässlehult i Bollebygd med förgreningar i Bollebygd, Olsfors och Hindås. Bollebygd, Alfredssons Offset, 1978. 63 s. + omsl. Trådhäftad i orange styvt pappersomslag med svart text. Liten fläck på främre omslag. #1781 Såld

Hedberg, Arvid. Släkten Hedberg från Edsvära i Västergötland. [Del I]. Gävle, 1940. 50 s. + omsl. Några smärre noteringar med blyerts förekommer. Hedberg skrivet med bläck på ryggen. #8852 100
20 porträtt och andra illustrationer på konsttryckpapper (s. 43-50).
Del II. omfattande antavlor, trycktes privat 1941 i 150 exemplar.
Genealogiska föreningens släktböcker. 4.

Heijkenskjöld, Syster. En bergsmanssläkts historia. Släkten Heijkenskjöld. Med bidrag av major Carl Heijkenskjöld. [Utg. av Astrid Heijkenskjöld]. 461, (1) s., 1 pl.-bl. + omsl. Rött klotryggband (Leonard Gustafsson, Sthlm) med originalomslaget som pärmpapper. Två blad tejplagade. #1822 375

Heijkenskjöld, Syster. En bergsmanssläkts historia. Släkten Heijkenskjöld. Med bidrag av major Carl Heijkenskjöld. [Utg. av Astrid Heijkenskjöld]. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1933. 461, (1) s., (1) vapenpl. + omsl. Trådhäftad, något solkigt omslag, liten bit av borta på ryggen huvudet (ca 1x2 cm). Dedikation ‘Till Hille, Maj 1933 från vännen Astrid’. Exlibris. #8835 350
Släkten inkom till Sverige 1623 med kopparsmeden Detlof Heijke.

Berg von Linde, Berit, Heijne, Bengt von & Heijne, Axel von. Adliga ätten nr 1594 von Heijne 1718-1968. [Utg. av släktföreningen von Heijne]. Uppsala, Almqvist & Wiksell Boktryckeri Aktiebolag, 1968. 68 s., 2 utv. släkttavlor + omsl. Trådhäftad i gult styvt pappersomslag med svart text. Tryckt i 300 numr. ex., varav nr 1-100 är reserverade för bärare av namnet von Heijne. Detta är nr 295. #1829 350

[Hellsing, Kristoffer (red.)]. Hellsingboken. Släkten Hellsing under 400 år. [Utg. av släktföreningen Hellsing]. [Uppsala, 1993]. 446 s., (6) ant.-s.* Förlagets vita pappersband med svart dekor och grön text. Tryckt i 400 ex. #1853 400

Henningsson, Bengt. En Värmlandsfamiljs historia. Ur brev och dagböcker 1879-1922. Filipstad, Värmlandstryck Bronells, 1991. 260 s. Förlagets blå konstläderband med titel i guldtryck och illustrerat skyddsomslag. #2111 250

Lundqvist, Bo V:son. Den yngre grenen av släkten Heuman. Skara, Västergötlands Tryckeri Aktiebolag, 1949. 67 s., (1) utv. släkttavla + omsl. Trådhäftad i styvt grått pappersomslag med svart text. Ur Nils Lindbergh's bibliotek. #8390 250
Omfattar samtliga ättlingar till Carl Gustaf Hëuman 1767-1844, i hans 2:a gifte.
Med ingifta släkterna Berggren, Boode-Ribbnäs, Crona-Hugosson, Hydén, Kempff, Lindelöw, Lindholm, Lundqvist, Nyström, Rexius-Johnson, Rosengren-Neuman-Nilsson-Wahlström-Mogren, Söhrman-Cedbäck-Eliæsson-Lindvall-Rydén-Wernström-Cedervall-Wallén, Törnqvist, Wästlund.

Wahlgren, Axel. Släkten Heurlin från Berga församling i Sunnerbo härad m.m. Stockholm, K. L. Beckmans Boktryckeri, 1944. 176 s., (1) blankt bl. + omsl. 8:o. Trådhäftad. Solkigt omslag, veck på bakre. Ej i bokhandeln. #8718 125

[Hill] Berg, Gunnar. Alingsås Bomull. Ett familjeföretags öden under 100 år. Borås, AB Borås Tidnings Tryckeri, 1965. 130 s., (2) utv. pl.-bl. + omsl. Trådhäftad. Ouppskuret ex. #1900 175
Institutet för västsvensk kulturforskning. Skrifter 8.

Hillgren, Bror. Min släkts historia. Stockholm, J. E. Behrens Boktryckeri, 1923. Frontespis, 75, (1) s., (3) pl.-bl. + omsl. Trådhäftad i styvt beige pappersomslag med svart text och illustration. Nött rygg. #13731 125

Törngren, Pehr Henrik. Lovisa Maria Hjelms ättlingar 1772-1971. En släktbok utgiven av Gerhard Bendz, Beatrice von Hofsten & Bengt O. T. Sjögren. Lund, Berlingska Boktryckeriet, 1971. XVI, 558 s., (3) pl.-bl., (1) rättelselapp + omsl. Stor 8:o. Trådhäftad. Bakre omslag med spår efter borttagen prislapp. Tryckt i 800 ex. Rättelselappen med spår efter tejp, vilket även förekommer på innehållssidan där lappen tidigare suttit. #8700 550
Ej i bokhandeln.

Törngren, Pehr Henrik. Lovisa Maria Hjelms ättlingar 1772-1971. En släktbok utgiven av Gerhard Bendz, Beatrice von Hofsten & Bengt O. T. Sjögren. Lund, Berlingska Boktryckeriet, 1971. XVI, 558 s., (3) pl.-bl., (1) rättelselapp. Stor 8:o. Grönt klotband (Nils Hellman, Sthlm) med titel i guldtryck på ryggen. Tryckt i 800 ex. #13487 650
Ej i bokhandeln.
Färgfoto föreställande Lovisa Maria Hjelm monterat på försättsbladet. Fotot något avvikande från avbildningen i boken varför det borde röra sig om ytterligare en målning som avfotograferats.

Törngren, Pehr Henrik. Lovisa Maria Hjelms ättlingar. Supplement 1972-1996. Redigerat av Olof Cronberg, samt utgivet av Släktföreningen Lovisa Maria Hjelms ättlingar. Falun, Falu Bokproduktion, 1996. 317 s. + omsl. Limhäftad i styvt gult pappersomslag med svart text. #1923 Såld
Suppl. för släkterna Billberg, af Billbergh, Carlson (Sundler, Franck, Bredberg), Hammar, Hofverberg, Kinberg, Schlyter, Schönherr.

Hjelmman, Werner. Uppgifter angående slägten Hjelmman i Finland. För slägtens medlemmar samlade. [Ny tillökad uppl.]. Helsingfors, Förlagsaktiebolaget Kirja’s Boktryckeri, 1929. 69 s., 1 utv. stamtavla, 1 rättelselapp + omsl. Trådhäftad. Ryggen borta, omslagen med riss, ändå ett bra inbindningsex. #1927 75
Uppgifter även om släkten Hjelmman i Sverige.

Borgström, A[xel]. Släkten Hjort från Albo härad. Biografiska anteckningar, samlade och utgifna. Stockholm, Iduns Kungl. Hofboktryckeri, 1903. 70 s., (1) blankt bl., (1) utv. stamtavla + omsl. Trådhäftad i brunt styvt pappersomslag med svart text. "Raderad författardedikation; Nils Lindbergh (namnteckning). " Tryckt i 100 numr. ex., detta är nr 84. Ryggen lagad med en svart bred klotremsa, inte snyggt men effektivt. Den utvikbara stamtavlan itu i vikningen. #1934 250
Almquist 261
Redogör även för kvinnliga grenar.

Falk, Erik. Horrn - en boktryckaresläkt i Sverige. [rubr.]. Västerås, Vestmanlands Läns Tidnings Aktiebolags Tryckeri, [1947]. 49-64. #1984 Såld
Extrakt ur: Västmanlands fornminnesförenings årsskrift. 33/34 (1945/46), s. 49-64.

[Hoving, Johannes]. Antavla och namnförteckning över förfäder till Johannes Walter Vilhelm Hoving, Ebba Bertha Elisabeth Hoving, Eva Magdalena (Magda) Hoving Hedman, Karin Maria Hoving Lönegren och Victor Harald Hoving. Stockholm, E. Olofssons Boktryckeri A.-B., 1941. 35, (1) s., 2 utv. antavlor. + omsl. Trådhäftad i gult styvt pappersomslag med blå text. Något solkigt omslag. Namnteckning i blyerts på främre omslag. Tryckt i 300 numr. ex., detta är nr 118. Ett fåtal understrykningar med röd kritpenna förekommer. #13567 300

Hoving, Johannes. Släkten Hoving. Helsingfors, Frenckellska Tryckeri Aktiebolaget, 1938. 58 s., (2) utv. antavlor + omsl. Ragnar Wängberg -74 (namnteckning) på titelbladet. #8844 125
Släkten Hoving skrivet med bläck på ryggen.
Genealogiska föreningens släktböcker. 2.

[Humble] Key-Åberg, Hans. Släkten från gårdarna. Stockholm, Lindbergs Tryckeriaktiebolag, 1945. 100, (1) s. + omsl. Trådhäftad. Något nött omslag, liten bit borta på främre omslagets övre vänstra resp. nedre högra hörn. Författardedikation till redaktör K. Peterson. #2226 175

[Humble] Key-Åberg, Hans. Släkten från gårdarna. Stockholm, Lindbergs Tryckeriaktiebolag, 1945. 100, (1) s. Förlagets klotryggband med främre omslag medbundet. Bandet något solkigt. #8272     Såld

Wendel, Majken. Ätten Kafle. U.o., [1982]. 92, (3) s. + omsl. Klammerhäftad i styvt rött pappersomslag. Svart ryggremsa. Ragnar Wängberg (namnteckning). Duplic. A4 kompendium i 240 ex. #2181 200

Wendel, Majken. Ätten Kafle. U.o., 1983. 92, (3) s. + omsl. Limbunden. Duplic. A4 kompendium. #2204 Såld
2 upplagan.

Lengertz, William. En filosof från Gärds [Anders Karitz] och hans släkt. Malmö, Bröderna Forssells Boktryckeri, 1945. 27, (1) s. + eget omsl. Klammerhäftad i styvt ljusgrönt pappersomslag med svart text. Omslaget aningen solkigt. #2189 125
Särtryck ur: Gärds härads hembygdsförenings årsbok. 1945.

Häusler, Ludolf & Häusler, Mirjam. Karlfeldts antavla. En utredning om Karlfeldts släkt utförd på uppdrag av Majt Banck. Del 1-2. Avesta, 1979. "(4), II, 108 bl.; (1) bl. bl. 109-221, 1 utv. antavla. + omsl. " Klammerhäftad med styva röda pappersomslag, röd ryggremsa. Aningen solblekt omslag till del 1. 2 volymer. Duplic. A4 kompendium i 250 ex. #2199 200
Skrifter utgivna av Avesta kulturnämnd 2.

Kempe, Erik & Humble, Sixten. Släkten Kempe från Pommern. Upsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri-Aktiebolag, 1937. 144, (1) s., 1 tab. (s. 1-2 = otryckta bl.) Stor 8:o. Brunt halvskinnband (Isbergs, Norrköping) med marmorerat pärmpapper, fyra upphöjda bind. Ryggen aningen solblekt. John Ekelund (exlibris). Tryckt i 200 numr. ex., detta är nr 143. #2222 450

Petersson, A[nders] G[ustav]. Tvänne släkter från Karlskoga bergslag. II. Kexsunds-släkten. En gammal bergsmanssläkt från Karlskoga bergslag. Genealogiska och biografiska anteckningar. Kristinehamn, Aktiebolaget Värmlands Boktryckeri, 1912. V, (1), 194 s., 1 karta, 2 utv. tab. + omsl. 8:o. Trådhäftad i styvt grått pappersomslag med svart text och dekor. Aningen solblekt rygg. Ouppskuren. #2225 125
Ryggtitel: Tvänne släkter från Karlskoga bergslag II.
Innehåller även tillägg till Månssläkten.

Hedberg, Arvid. Några anteckningar om bokbindaresläkten Kidron. (Separattryck ur Svensk Bokbindartidning). Stockholm, R. W. Statlander, 1912. 38 s., 1 pl.-bl. 8:o. Förlagets gröna klotband med titel i guldtryck. Separattryck på konsttryckpapper i 75 ex. #2227 450

Kjellberg, C[arl] C[arls]son: Släkten Kjellberg. Stockholm, Tryckeri Balder AB, 1969. 182 s., (1) utv. karta + omsl. 8:o. Trådhäftad. Lite nött och solkigt omslag. Även tryckt i en bibliofiluppl. om 100 numr. ex. #2239 250

[Löwenadler, Henrik]. Slägterna Kjellman och von Löwenadler samt deras ättlingar. Göteborg, Wald. Zachrissons Boktryckeri, 1901. 40 s. + omsl. Stor 8:o. Trådhäftad. Fläckigt främre omslag. #13558 125
Almquist 276

[Löwenadler, Henrik]. Slägterna Kjellman och von Löwenadler samt deras ättlingar. Göteborg, Wald. Zachrissons Boktryckeri, 1901. 40 s. + omsl. Stor 8:o. Trådhäftad. Ojämnt solbränt omslag. #13715 200
Almquist 276

Euler-Chelpin, Sten von. Släkten Kjersén. Göteborg, Elanders Boktryckeri Aktiebolag, 1972. 53 s. + omsl. Trådhäftad. Omslaget lite nött, inlagan med några ‘hundöron’. #7924 50
Genealogiska Föreningens släktböcker 13.

Nauckhoff f. af Klint, Adelaïde. Ätten af Klint. Anteckningar ur släktpapper. Stockholm, Centraltryckeriet, 1905. 231 s., 5 portr.-bl. 2 pl.-bl., (1) utv. släktträd + omsl. Trådhäftad. Omslaget något naggat och med några veck. Ryggen delvis söndrig. Inlagan i bra skick, delvis oskuren. Författardedikation till Axel Lindvall. #2269 275

Nauckhoff f. af Klint, Adelaïde. Ätten af Klint. Anteckningar ur släktpapper. Stockholm, Centraltryckeriet, 1905. 231 s., 5 portr.-bl. 2 pl.-bl., (1) utv. släktträd. Ljusblått klotband, båda omslagen uppfodrade och medbundna, liten lagning på 1 plansch. Ur Nils Lindbergh’s bibliotek. #13482 475

Nauckhoff f. af Klint, Adelaïde. Ätten af Klint. Anteckningar ur släktpapper. Stockholm, Centraltryckeriet, 1905. 231 s., 5 portr.-bl. 2 pl.-bl., (1) utv. släktträd. Trådhäftad. Nött omslag, bakre saknas, ryggen solbränd. Inbindningsex. #13483 125

Winqvist, Birgit. Klämmasläkten. Huskvarna, Tryckeriservice AB, [1972]. (3), 29 s. + omsl. 4:o. Trådhäftad i styvt brunt pappersomslag med text och illustration i guld. Namnteckning. #2281 175

[Knapesläkten] Signeul, Fredr. Minnesanteckningar om Gustafsbergs barnhus i 2:ne delar, utgifne i enlighet med beslut vid Gustafsbergsföreningens ordinarie 5-årsmöte 1901. Uddevalla, Ture Malmgrens Boktryckeri, 1906. 155, 20 s., 1 utv. släktträd. 8:o. Förlagets gröna klotryggband, främre pärm med titel guldtryck. Svag främre fals. John Bark (exlibris). Tre sidor med litet riss. #7437 450
Aberstén & Tiselius 1762.
Bl.a.: Promemoria om Knapesläkten i Uddevalla [av Fritz Lüsch].

Konow, Seth von. Adliga ätten von Konow. Stockholm, Ivar Hæggströms Boktryckeri A. B., 1939. 419 s. Stor 8:o. Privatbundet grått klotband med amatörmässigt utför röd titeletikett. Främre omslag medbundet. #2319 250

Konow, Seth von. Adliga ätten von Konow. Stockholm, Ivar Hæggströms Boktryckeri A. B., 1939. 419 s. + omsl. Stor 8:o. Trådhäftad. Främre omslag aningen loss, bakre omslag med veck. #13747 200

Öhlin, Paul. Kringlarpssläkten från Kringlarp i Börstig med tillhörande släktgrenar Öhlin, Wallin, Ahlenius och Magnusson jämte upptecknarens antavla. Skara, Västergötlands Tryckeri Aktiebolag, 1937. 51, (4) s. + omsl. 8:o. Trådhäftad. Hans Sallander (signatur på främre omslag). ‘Kringlarpssläkten’ skrivet i bläck på ryggen. #5713 250

Roos, John E. Släkten Krogius under trenne sekel. En släkthistorisk skildring. Helsingfors, A.-B. F. Tilgmann O.-Y. Bok- & Stentryckeri, 1924. 279 s., 1 utv. antavla, 6 utv. stamtavlor + omsl. Trådhäftad. Nött omslag, liten bit borta från ryggfoten samt bakre omslagets övre vänstra hörn. Inlagan i bra skick. Tryckt i numr. uppl., detta är nr 168. Svag biblioteksstämpel samt utgallringsstämpel på främre omslag. #2333 375

Nelton, Karl. Från Vasa till Bernadotte via Krusell. Växjö, Smålandspostens Boktryckeri Aktiebolag, 1960. 198 s. + omsl. Trådhäftad. Omslaget solkigt. Författardedikation (?) till William Öhrman. #2347 Såld

[Tegbjer, Charles]. Torpargrabben från Vittsjö och Kämpesläkten. [omsl.]. Bromma, AB Bromma Kontorstryck, 1977. (1), 364 s. + omsl. Limhäftad. #8672 175

Lagerberg, Carl. Lars Jonsson Lagerbergs descendenter. Släktledning upprättad år 1914. Göteborg, Oscar Isacsons Boktryckeri, 1915. Frontespis, 119, (3) s. + omsl. Trådhäftad i styvt blått pappersomslag. Ouppskuren. #2396 150

Lagerberg, Carl. Lars Jonsson Lagerbergs descendenter. Släktledning upprättad år 1914. Göteborg, Oscar Isacsons Boktryckeri, 1915. Frontespis, 119, (3) s. Blått halvklotband med marmorerat pärmpapper. Fem markerade bind. Främre omslag medbundet. #13756 250

Lagerberg, Carl. Ätterna Lagerbergs anherrar. (i: Västergötlands fornminnesförenings tidskrift. Band 3, häfte 1-2.). Mariestad, Länstidningens Tryckeri Abr. A. Berg & C:o, 1910. s. 1-41. + erratalapp. Stor 8:o. Trådhäftad. Nött omslag. #8304 125

Lagerborg, Rolf. Ur en värmlandssläkts öden (Skragge, Lagerborg, Hermelin) (1475-1875). En serie tidsbilder. Helsingfors, Mercators Tryckeri A.-B., 1919. 392 s., 1 pl.-bl. Stor 8:o. Vinrött klotband, främre pärmens insida med spår efter borttaget exlibris, bakre med spår efter dåligt borttagen pärmficka el. dyl. Nils Lindbergh (namnteckning). Utgiven på Söderström & C:o Förlagsaktiebolag, Helsingfors. #8306 Såld
Arbetet trycktes hos Mercator i Helsingfors, och såldes sedan via P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm resp. Söderström & C:o Förlagsaktiebolag, Helsingfors. Således finns det två ‘varianter’ av denna bok, med endast den lilla skillnaden.
Behandlar släkterna Hermelin, Lagerborg & Skragge.

Lagerborg, Rolf. Ur en värmlandssläkts öden (Skragge, Lagerborg, Hermelin) (1475-1875). En serie tidsbilder. Helsingfors, Mercators Tryckeri A.-B., 1919. 392 s., 1 pl.-bl. + omsl. Stor 8:o. Trådhäftad. Nött och solkigt omslag. Aug. Eriksson (namnteckning+exlibris). Utgiven på P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm . #13489 Såld
Arbetet trycktes hos Mercator i Helsingfors, och såldes sedan via P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm resp. Söderström & C:o Förlagsaktiebolag, Helsingfors. Således finns det två ‘varianter’ av denna bok, med endast den lilla skillnaden.
Behandlar släkterna Hermelin, Lagerborg & Skragge.

Lagerheim, E[lias]. Arfwedh Larsson och Karin Utter samt deras afkomlingar. Släkterna Weidman, Lagerheim, Weidenhielm. Anteckningar. Stockholm, Tryckeri-Aktiebolaget Ferm, 1910. (1) blankt bl., (1), 114 s., 22 pl.-bl., (1) blankt bl. + omsl. Trådhäftad, beige styvt pappersomslag. Nött rygg och något solkigt omslag. Författardedikation till Herman Köhler. Tryckt även i 100 numr. ex. på bättre papper. #13442 350
Omsl.: Weidman, Lagerheim, Weidenhielm.
I bilagedelen redogörs för de ingifta släkterna: Ahlgren, Björck, von Campenhausen, Frigell, Funch (fr Danmark), Kamphausen, Kling (Klingius, Klingstedt), Klint (af Klint), Kruse, Landergren, Leth, Lindemark, Lorichs, Lund (fr Danmark), Lövenskiold, Nolleroth, Pihlgren, Svensson (fr Västervik), Westadius.

Lagerheim, E[lias]. Arfwedh Larsson och Karin Utter samt deras afkomlingar. Släkterna Weidman, Lagerheim, Weidenhielm. Anteckningar. Stockholm, Tryckeri-Aktiebolaget Ferm, 1910. (1) blankt bl., (1), 114 s., 22 pl.-bl., (1) blankt bl. + omsl. Trådhäftad, beige styvt pappersomslag. Ryggen med vikmärken, liten reva i främre övre fals samt liten bit borta på bakre omlagets nedre högra hörn. Del av titel handskrivet i bläck på ryggen. Dedikation till överståthållare Dickson från Alfr. Lgerheim. Tryckt i 100 numr. ex. på tjockt papper, varav detta är nr 60. #13443 600
Omsl.: Weidman, Lagerheim, Weidenhielm.
I bilagedelen redogörs för de ingifta släkterna: Ahlgren, Björck, von Campenhausen, Frigell, Funch (fr Danmark), Kamphausen, Kling (Klingius, Klingstedt), Klint (af Klint), Kruse, Landergren, Leth, Lindemark, Lorichs, Lund (fr Danmark), Lövenskiold, Nolleroth, Pihlgren, Svensson (fr Västervik), Westadius.

Lalander, Axel. Gruvsmeden Jacob Mårtensson Lalander och hans ättlingar. Register till släkttabeller. Hedemora, Dalarnes Tidnings- och Boktryckeri-AB, 1966. 45 s. + omsl. Klammerhäftad. #8316 125
Personregister till släkttavlorna som utkom 1955.

Leman, Rolf. Till minnet av Karin Lemans hundraårsdag. Fädernesläkten Lamberg. Mödernesläkten Lasson-Winge. [Göteborg, Rundqvists], u.å. 142 s. + omsl. 8:o. Trådhäftad i styvt vitt pappersomslag med svart text. Aningen solkigt omslag. Författardedikation. Saknas i Libris. #2425 150
Skrivmaskinstyper.

Landberg, C[arl] A[lexander]. En bergsmanssläkt från Värmland. En gren av den Landbergska släkten. Genealogiska och biografiska anteckningar med illustrationer. Stockholm, Vasatryckeriet, 1931. 91, (8) s. + omsl. Trådhäftad med senapsgult omslag. Mindre veck på främre omslag. #2431 300

Lange, Th. Göteborgssläkten Lange jämte de med denna befryndade släkterna Lilljequist och Jedeur. Hälsingborg, Aktiebolaget Boktryck, 1940. 94 s., 1 utv. antavla. + omsl. Trådhäftad. ‘Lange Lilljequist Jedeur’ handskrivet på ryggen. Nils Lindbergh (namnteckning). #8321   Såld
ur Nils Lindbergh's bibliotek.

Laurell, Herman & Laurell, Sven E[manuel] Släkten Laurell 1666-1917. Malmö, C. A. Andersson & C:s Boktryckeri, 1917. (1), 74 s., (2) pl.-bl., 1 utv. släkttavla + omsl. 8:o. Trådhäftad. Nött rygg. Författardedikation till Karin Stadler. Tryckt i 300 numr. ex., detta är nr 84. #8325     Såld

Tornée, Harald. Anteckningar om släkterna Laurell från Österplana och Håtorp. U.o., [1978]. (3), 1-69, (2), 70-80, (1), 81-99 bl. + omsl. Limhäftad i styvt gult pappersomslag med svart text och röd ryggremsa. Duplic. A4 kompendium. #2481 Såld
Bilaga till "Kära släkten, Laurell." Årg. 1978 nr 16.

Leijonmarck, Evald. Adliga ätten nr 1092 Leijonmarck. Stockholm, Svanbäck & Nymans Boktr., [1963]. 139 s., (2) utv. släkttabeller + omsl. Författardedikation, Fredrik af Sandeberg (exlibris). Tryckt i 150 numr. ex. #2520 350

Leman, Rolf. D:r Philip Lemans advokatbyrå. Från 1800-talets mitt till våra dagar. Göteborg, Rundqvists Boktryckeri, 1986. 166 s. Förlagets illustrerade pappersband. Aningen nött. #8332 100

Leman, Rolf. Mina förfäder, en judisk släktkrönika. Göteborg, Rundqvists Boktryckeri, 1993. 156, (2) s. Förlagets illustrerade pappersband. #8333 Såld
Befryndad bl.a. med släkterna Lamm, Nissen, Valk-Valentin, Schiöler.

Lewenhaupt, Adam. Carl Julius Lewenhaupt 1664-1726. Biografiska anteckningar. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1916. 76, (1) s. + omsl. Trådhäftad i styvt beige pappersomslag med text och dekorationer i blått. Tryckt i 100 numr. ex., detta är nr 80. Rökskadad. Ryggen och snitten har mörknat som resultat efter brand i intill liggande lokal. #2547 200
Meddelande från grefliga ätten Lewenhaupts slägtförening. II.

Lewenhaupt, Adam. Lewenhauptska arkivet på Sjöholm. Bref och Handlingar utgifna. Första delen. [Allt som utkom]. Stockholm, P. Palmquists Aktiebolag, 1919. VIII, 128 s., 2 pl.-bl. + omsl. Stor 8:o. Trådhäftad. Omslaget med några mindre fläckar. Tryckt på Lessebopapper i 400 numr. ex., detta är nr 187. #8340 300

Lewenhaupt, Adam. Ludvig Weirik Lewenhaupt 1622-1668. Biografiska anteckningar. Stockholm, Isaac Marcus Boktryckeriaktiebolag, 1930. 222, (1) s. + omsl. Trådhäftad i styvt vitt pappersomslag med text och dekorationer i blått. Ch. von Warnstedt (exlibris) samt dennes inskription ‘Gåva av Farvror Adam Lewenhaupt 1940’. Tryckt i 200 numr. ex., detta är nr 174. Omslaget med några mindre veck. ‘Ludvig Lewenahupt’ ‘1930’ med bläckskrift på ryggen. #2552 300
Meddelande från grefliga ätten Lewenhaupts slägtförening. V.

[Lewenhaupt, Adam (utg.)]. "Personalier öfver Ludvig Wierich Lewenhaupt f. 1622 † 1668; Charlotte S. M. Lewenhaupt, f. Hohenlohe f. 1626 † 1666; Axel Lewenhaupt f. 1626 † 1668 och F. H. A. Anna Maria Lewenhaupt f. 1691 † 1766, g. m. frih. Germund Cederhielm. " Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1913. 28 s.+ omsl. Trådhäftad i styvt beige pappersomslag med text och dekorationer i blått. Nött rygghuvud. #2545 300
Meddelande från grefliga ätten Lewenhaupts slägtförening. I.

Liljedahl, Ernst. Anor och minnen. En studie över östgötasläkterna Liljedahl och Wallman jämte befryndade släkter. D. 1-2. Linköping, Linköpings Tryckeri Aktiebolag, 1927-1930. 259, (3) s., 10 pl.-bl.; 317, (6) s., 9 pl.-bl. Gröna halvklotband med marmorerat pärmpapper. Båda främre omslagen medbundna. Raderad dedikation. #2576 575
1. Tiden före släktnamnet.
2. Släktnamnets äldsta tid.

Munthe, Curt. Lilliehöökar. Släktöden under ett halvt årtusende. Stockholm, Åke Nyblom & Co Boktryckeri AB, 1975. 330, (1) s. + omsl. 8:o. Trådhäftad i styvt vitt pappersomslag med svart text och ätterna Lilliehööks sköldemärke i rött, blått, svart och guld. Författardedikation till Allan Etzler. #8440 250

Lindstam, Ragnar. Per Henrik Ling. En släkthistorisk undersökning och en kort levnadsteckning. Nässjö, Tryckeri Aktiebolaget Grafia, 1939. 151 s. + omsl. Trådhäftad. Veck på främre omslag. Några sidor med hundöron. Ryggen lite nött. Namnteckning. #8374 150

[Afzelius, Adam (utg.)]. Egenhändiga anteckningar af Carl Linnæus om sig sjelf. Med anmärkningar och tillägg. Upsala, Palmblad & C., 1823. (2), xxiv, (24), 100, (2), 101-198, (2), 199-218, 119-120, 221-248, (10) s., 6 pl.-bl., (1) utv. släkttavla. 4:o. Samtida brunt halvskinnband med rotmarmorerat pärmpapper. Fem markerade bind. Stänkta snitt. Nött rygg. Främre fals med liten spricka. Realskolan i Lovisa (exlibris). Mellanskolan i Lovisa (stämpel). Stort och komplett exemplar med det graverade extra titelbladet med Linnés porträtt (Ruckman efter Scheffel) och den 18 sidor långa subskriptionslistan. Liten lagning på s. iii. Avrivet hörn på s. v, xiii-xv. Släkttavlan med litet riss. #9298 3100
Almquist 305 Soulsby 2660. Hulth s. 162. Waller 17202.
Den utvikbara släkttavlan omfattar å recto ‘Linnæiska slägtens stamtafla’ & å verso ‘Linnæiska slägtens stamträd’.
Planschbladen illustrerar: Faksimil av ett av Linnés brev till archiater Bäck, daterat Upsala 4/7 1774 (Stentryck af C. Müller); Linnés vapen och sigiller i 6 figurer (Kopparstick Ruckman); Över Linné slagna skådepenningar i 6 figurer (Kopparstick Ruckman); Teckning av Capellans-Bostället Råshult i Småland (Kopparstick Akrell efter Wetterling); Teckning av Säteriet Hammarby (Kopparstick Akrell efter Grafström); Minnesvården över Linné som restes 1798 i Uppsala Domkyrka (Kopparstick C. A. Broling efter C. F. Sundvall).
Första utgåvan av Linnés självbiografi, utgiven efter manuskript i UUB med tillägg av lärjungen Adam Afzelius.

[Afzelius, Adam (utg.)]. Egenhändiga anteckningar af Carl Linnæus om sig sjelf. Med anmärkningar och tillägg. Upsala, Palmblad & C., 1823. (2), (6), xxiv, (8), 248, (4) s., 6 pl.-bl., (1) utv. släkttavla, (20) s. 4:o. Samtida brunt skinnryggband med marmorerat pärmpapper, blå stänkta snitt. Nött rygg. Svag främre fals. Falsspricka före sista lägget. Siri Carleson (exlibris). Komplett exemplar med det graverade extra titelbladet med Linnés porträtt (Ruckman efter Scheffel) och den 18 sidor långa subskriptionslistan. Det graverade titelbladet som här är bundet som frontespis, samt de övriga planscherna med störande fuktfläck. De tre mellantitelbladen är bundna direkt efter titelbladet och subskriptionslistan är bunden i slutet. Ett textblad med revor i inre marginalen. Släkttavlan med liten reva. #9326 Såld
Almquist 305 Soulsby 2660. Hulth s. 162. Waller 17202.
Den utvikbara släkttavlan omfattar å recto ‘Linnæiska slägtens stamtafla’ & å verso ‘Linnæiska slägtens stamträd’.
Planschbladen illustrerar: Faksimil av ett av Linnés brev till archiater Bäck, daterat Upsala 4/7 1774 (Stentryck af C. Müller); Linnés vapen och sigiller i 6 figurer (Kopparstick Ruckman); Över Linné slagna skådepenningar i 6 figurer (Kopparstick Ruckman); Teckning av Capellans-Bostället Råshult i Småland (Kopparstick Akrell efter Wetterling); Teckning av Säteriet Hammarby (Kopparstick Akrell efter Grafström); Minnesvården över Linné som restes 1798 i Uppsala Domkyrka (Kopparstick C. A. Broling efter C. F. Sundvall).
Första utgåvan av Linnés självbiografi, utgiven efter manuskript i UUB med tillägg av lärjungen Adam Afzelius.

Linton, C. O. O. P. Anderson, Linton och Rosenhoff. Släktutredning. Stockholm, Alfa Boktryckeri AB, 1963 112, (1) s., (1) blankt bl. + omsl. Ojämnt blekt omslag. #8375 50
Genealogiska föreningens släktböcker 11.

Axel-Nilsson, Göran & Palmstierna, Carl-Fredrik. Släkten Lohe. En familjekrönika från två sekler. [rubr.]. (Särtryck ur: Samfundet S:t Eriks årsbok 1938). Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1938. s. 25-150 + omsl. Trådhäftad i styvt grått pappersomslag med påklistrad tryckt pappersetikett. Främre omslag med liten reva. Bakre omslag saknar övre vänstra hörnet. Författardedikation (G A-N) till F. G. Ölander. #2720 225
Omsl.-titel: Släkten Lohe.

Karlberg, Gustaf [Tiodolf]. Svenska släkten Lokrantz. Biografiska och genealogiska anteckningar. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A.-B., 1906. (1), 104 s. + omsl. Trådhäftad i brunt styvt pappersomslag med svart text. Författardedikation till Johan Lundgren. Ovanlig! Ryggen lagad, likaså en marginalreva på s. 17/18. #2724 225

Karlberg, Gustaf [Tiodolf]. Svenska släkten Lokrantz. Biografiska och genealogiska anteckningar. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A.-B., 1906. (1), 104 s. + omsl. Trådhäftad i brunt styvt pappersomslag med svart text. Författardedikation till O. Cappelin. Ovanlig! Nött omslag. I behov av inbindning. #13668 Såld

Stenström, Asta. Släkten Lundgren från Trälunda i Västergötland med ättlingar och befryndade släkter. Halmstad, Meijels Bokindustri, 1959. 177, (1) s., 5 utv. tab. + omsl. 8:o. Trådhäftad. #2757 250
Redogör i bilagorna även för släkterna Dahlgren, Holmgren från Tossjö, Malm från Göteborg, klockaresläkten Nordblom från Getinge samt Salmenius.

Zielfelt, Lennart. Kommerserådet Lundgrens i Ystad släkt. Helsingfors, Mercators Tryckeri, 1950. 158, (1) s. + omsl. Trådhäftad i vitt styvt illustrerat pappersomslag. Bakre omslag med veck. Författardedikation till Lars Asplund. Tryckt i 175 numr. ex., detta är nr 24. #2758 Såld
Redogör även för ingifta grenar av släkterna: Annerstedt, Beckman, Bennet, Bergendahl, Berghman, Bergman, Billing, Bjurling, von Boisman, Bonde af Björnö, Borg, Broman, Cavallin, Cronsioe, Drakenberg, Ehnrot, Favre, Frohde, Garland, Giutzelke, Grahn, Hamilton, von Heidenstam, Hemberg, Hetzel, Holm, Jaederholm, Klingenstierna, Koci, Kolmodin, Lundqvist, Löfdahl, von Matérn, Mild, Moser, Mörner, Nothin, Oxehufvud, von Pastau, Raab, Roeck Hansen, Rosén, Rosencrantz, Räntilä, Rödén, Schmiterlöw, Sellgren, Stackelberg, Stiernblad, Stigen, Ståhl, Stålhammar, Suber, Swann, Sylvan, Söderström, Tornberg, Wennerberg, Widell, Zielfelt, Åkerman, Öhman.

[Löwenadler, Henrik]. Slägterna Kjellman och von Löwenadler samt deras ättlingar. Göteborg, Wald. Zachrissons Boktryckeri, 1901. 40 s. + omsl. Stor 8:o. Trådhäftad. Lite solkigt omslag. Författardedikation till Fru Emma Lind. Del av poststämpel på främre omslag. #13557 200
Almquist 276

Damstén, Birger. Gustaf von och Santa Anna. En krönika om kaplanen Johan Malin och hans ättlingar. Borgå, Tryckeri och Tidnings Ab, 1979. 137 s. + omsl. 8:o. Trådhäftad. #2819 175
Skrivmaskinstyper.

Strokirk, Oscar Fredrik. Adeliga ätterna von Malmborg n:o 2337 och Malmborg n:o 2318. Gefle, Gefleborgs Tryckeri Aktiebolag, 1924. 99 s., (2) utv. släkttavlor + omsl. Trådhäftad i vitt styvt pappersomslag med svart text och de Malmborgska vapnen i färg. Tryckt i 250 numr. ex., detta är nr 234. Liten stötskada på rygghuvud. #2824 350

[Humbla, Philibert (red.)]. Garvarsläkten Matton och läderhanteringen i Gästrikland 1852-1952. Utg. av L. A. Mattons läderfabriks aktiebolag. Gefle, Lantmännens Tryckeri Westlund & C:o, 1952. 359 s. 4:o. Förlagets klotryggband med titeltryck på pärmpappret. Pärmarna solkiga. Bakre pärmen med fuktskada. Främre inre falsen svag. Eftersättspappret saknas. Tillskrift. #2842 150

Meurling, Ch[arodotes]. Olof Meurlings stamträd vid början af tjugonde seklet. Upprättadt. Lund, Håkan Ohlssons Boktryckeri, 1902. V, 101 s. + omsl. Trådhäftad i gulgrårutat styvt pappersomslag med svart text. Ryggen delvis nött. #2864 325
Almquist 311

Norelius, Pelle (red.). Sergeanten Hans Mossberg och hans ättlingar. En släktbeskrivning. [Utg. av Mossbergska släktföreningen]. Årjäng, A. Svanqvist & Son, 1991. 359 s. + omsl. Trådhäftad i vitt styvt pappersomslag med svart text och färgfoto. #2895 325
Omsl.-titel: Mossberg från Blomskog.
Svensk och engelsk text.

Munck af Rosenschöld, Th. De gamle Munckar och Rosenschöldar. En släktkrönika. Utg. av Munck af Rosenschöldska släktföreningen. Helsingborg, Schmidts Boktryckeri AB, 1988. 197 s. Förlagets dekorerade pappersband. #8439 225

Munthe, Curt. Munthe från Flandern. Släktens svenska öden. Stockholm, Bröderna Lagerström AB, 1963. 201, (1) s. + omsl. Trådhäftad, ouppskuren. Veck på bakre omslag. #13446 Såld

Munthe, Curt. Munthe från Flandern. Släktens svenska öden. Stockholm, Bröderna Lagerström AB, 1963. 201, (1) s. Förlagets halvklotband med dekorerad främre pärm, skyddsomslag saknas. #13464 200

Munthe, Ludvig W:son. Munthe-slägten från medlet af 1000-talet till närvarande tid. Historiska och genealogiska anteckningar, under medverkan af premier-löjtnanten vid Norska Ing.-brigaden Hartwig Munthe och phil. kandidaten Åke W:son Munthe. Helsingborg, Schmidts Bok- & Accidenstryckeri, 1883 [omsl. tr. 1884]. 312 s., 1 pl.-bl., 2 tab. + omsl. 8:o. Trådhäftad. Ouppskuret ex. Solblekt rygg. Tryckt i 250 ex. Liten fuktfläck på främre omslagets nedre vänstra hörn, vilken går igenom ca 60 sid. #2913 750
Almquist 317

Munthe, Ludvig W:son. Munthe-slägten från medlet af 1000-talet till närvarande tid. Historiska och genealogiska anteckningar, under medverkan af premier-löjtnanten vid Norska Ing.-brigaden Hartwig Munthe och phil. kandidaten Åke W:son Munthe. Helsingborg, Schmidts Bok- & Accidenstryckeri, 1883 [omsl. tr. 1884]. 312 s., 1 pl.-bl., (2) utv. släkttavlor. 8:o. Grönt klotband. Tryckt i 250 ex. Första och sista sidan har mörknat efter kontakt med för- & eftersättspappret. Den ena släkttavlan har delats i vikningen. #13742 650
Almquist 317

Petersson, A[nders] G[ustav]. Tvänne släkter från Karlskoga bergslag. I. Måns-släkten. En gammal bergsmanssläkt från Karlskoga bergslag. Genealogiska och biografiska anteckningar. Kristinehamn, Aktiebolaget Värmlands Boktryckeri, 1912. VII, (1), 152 s. + omsl. 8:o. Trådhäftad i styvt grått pappersomslag med svart text och dekor. Solblekt rygg. Främre omslag med veck. Delvis ouppskuren. Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening (exlibris). #8515 125
Omsl.-titel: Måns-släkten. Ryggtitel: Tvänne släkter från Karlskoga bergslag I.

Mörner, Hampus Stellan. Några anteckningar om Mörnerska släkten [den 25:te Februari 1896]. Lund, Carl Bloms Boktryckeri A.-B., 1951. 31 s., 1 pl. bl. + omsl. Trådhäftad i grått styvt pappersomslag med rödbrun och svart text. Tryckt i 200 ex. #2982 125
Tryckt dedikation till dottern Ebba Christina.

Mörner, Magnus. Material till släkterna Mörners historia. Utgiven av Mörnerska släktföreningen. Kungälv, Minab/Gotab, [1985]. 300 s. + omsl. Trådhäftad. Nils Lindbergh (namnteckning). #2991 250
Den genealogiska delen utarbetad av Pontus Möller.

Stenbock, Carl Magnus. Mörnerska släktboken 1468-1653. (Esplunda arkiv n:o 32). På uppdrag utgiven. Stockholm, Cederquists Grafiska Aktiebolag, 1909. (2), VII, 128 s., 6 pl.-bl., 1 utv. släkttavla, 1 karta + omsl. Trådhäftad. Något nött omslag, bakre med några småfläckar, inlagan med en del hundöron. Tryckt i liten uppl. (B&B 286). #2971 250
Omsl.: G A V M 1610.

[Ekman, Hedda]. Anteckningar om släkterna Richert och Netzel av H. E. Stockholm, Ivar Hæggströms Boktryckeri, A. B., 1923. V, (1), 100 s., (3) facs.-s., (1) utv. facs.-bl. Grönt klotband med text och pärmdekoration i guldtryck. #12064 300

[Ekman, Hedda]. Anteckningar om släkterna Richert och Netzel av H. E. Stockholm, Ivar Hæggströms Boktryckeri, A. B., 1923. V, (1), 100 s., (3) facs.-s., (1) utv. facs.-bl. + omsl. Trådhäftad i styvt ljusblått pappersomslag med blå text. Något solkigt omslag. Nött rygghuvud och -fot. Märta Afzelius (namnteckning). Övre vänstra hörnet med stötskada. #13740 175

Hammarskjöld, Agathon & Leijonhufvud, Carl Carlsson samt Anjou, Anton. Ätterna Nordenskjöld. [D. 1]-2.
Stockholm, Iduns Kungl. hofboktr. filial & Eksjö, Eksjö tryckeri AB, 1902. (2) bl., 49 s.; (4) s., s. 55-118, (1) utv. släkttavla + omsl. 4:o. Privatbundet svart skinnryggband med klotklädda pärmar. Ryggen med titel i guldtryck. #3049
Såld
Almquist 322
D. 1. Genealogier med bilagor.[omfattande släkttavlor över de olika ätterna Nordenskjöld, redigerade av Hammarskjöld & Leijonhufvud].
D. 2. Släktförgreningar jemte register [redigerat av Anjou].

Noreen, Arvid. Släkten Noreen från Värmland o.a. ofrälse ättlingar av Erlandus Gudmundi. Uppsala, Appelbergs boktryckeri AB, 1917. XII, 584 s., 1 utv. tab (147 cm) + omsl. Stor 8:o. Trådhäftad. Omslaget ojämnt solbränt. Nött rygg. Ouppskuren. #8459 Såld

Noreen, Arvid. Släkten Noreen från Värmland o.a. ofrälse ättlingar av Erlandus Gudmundi. Uppsala, Appelbergs boktryckeri AB, 1917. XII, 584 s., 1 utv. tab (147 cm) + omsl. Stor 8:o. Privatbundet i ett brunt klotband med amatörmässigt utförda titeletiketter. Främre omslag medbundet. Tryckt i en numr. uppl. på tjockt papper, detta är nr 92. #8460 Såld

Nycander, Oscar. Fru Hulda Mellgren, född Hanson. Ättens äldsta, afhållna och högt vördade medlem, ägnas dessa anteckningar om släkten Norræus-Hanson-Hasselgren. Stockholm, O. L. Svanbäcks Boktryckeri, 1917. 154 s., 3 pl.-bl. + omsl. Trådhäftad. Främre omslag och rygg aningen nött. Bakre omslag och sista sidan med litet veck. Omslaget med påklistrad bokplast. Dedikation till Gösta Ryding från N. K. S. Hanson. Tryckt i 250 numr. ex., detta är nr 75. #3087     Såld
Omsl.: Släkten Norræus-Hanson-Hasselgren. Genealogiska och biografiska anteckningar.

Hornborg, Harald. Släkten Nummelin (Numelin). Övertryck ur Genealogiska Samfundets i Finland Årsskrift XVIII 1934. Helsinki, 1936. s. 69-94 + omsl. Klammerhäftad i beigefärgat styvt pappersomslag med svart text. #3088 125

Nycander, Oscar. Släkten Nycander. Genealogiska och biografiska anteckningar. Stockholm, O. L. Svanbäcks boktryckeri, 1909. 109, (1) s., (1) blankt bl. + omsl. 8:o. Trådhäftad. Nött omslag, inbindningsex. Författardedikation till Hj. v. Feilitzen. Tryckt i 250 numr. ex., detta är nr 139. Biblioteksstämpel samt utgallrings dito. #3092      Såld

Nycander, Oscar. Släkten Nycander. Genealogiska och biografiska anteckningar. Stockholm, O. L. Svanbäcks boktryckeri, 1909. 109, (1) s., (1) blankt bl. Blått klotband, vinröd titeletikett. Båda omslagen medbundna. "Författardedikation till Rutger Wijkander; E. Wijkander (namnteckning). " Tryckt i 250 numr. ex., detta är nr 32. #8465     Såld

Nyströmer, C[arl] Bertil. Släkten Nyströmer 1674-1974. Motala, Borgströms Tryckeri AB, 1975. 335, (1) s., 1 pl.-bl., 1 utv. antavla. 8:o. Dekorerat vitt originalklotband. Författardedikation på smutstitelbladet till Inga & Ingemar Gullström (25/7 1975). Tryckt i 300 numr. ex., detta är nr 105. #13629 400
I bilaga 2 redogörs för ingifta och anhöriga släkter: Ahlström, Brantenberg, Bruce, Edström, Falkman, Fåhræus, Gussing, Gustafsson (Berg), Hulting, Högdahl, Kjellin, Larsson, Laurin, Rosengren, Setterwall, Tunborg.
Redogör även kort för en släkt Nyströmer utgående från mjölnaren Anders Persson Nyström i Nykvarn.

Petersson, A[nders] G[ustav]. Nytorpssläkten. En gammal bergsmanssläkt från Karlskoga III. Genealogiska och biografiska anteckningar. Kristinehamn, Grundels Boktryckeri, 1923. 143 s., 1 utv. antavla. + omsl. Trådhäftad i grått styvt pappersomslag med svart text och dekor. Aningen nött och solblekt omslag. Bakre omslag med liten fläck. #3102 200

Wallentin, Evert. Släkten Näs från Bruksvallarna. En härjedalssläkt från tidigt 1700-tal till nutid. [The Näs family from…]. U.o., [1980]. 613 s. Förlagets ljusblå klotband. Författardedikation. #3103 Såld
With an english summary.

Odqvist, Hjalmar Svantesson. Släkten Odqvist. Göteborg, Wezäta, 1944. 16 s., 1 pl. bl., 4 tab. bl. + omsl. Folio. Förlagets pappersband med ‘Odqvist's släktförening’ tryckt på främre pärmen. Inlagan loss från pärmen, p.g.a den enkla inhäftningen. #3112 150
Omsl.-titel: Odqvist's släktförening.

Odqvist, Hjalmar Svantesson. Släkten Odqvist. Göteborg, Wezäta, 1944. 16 s., 1 pl. bl., 4 tab. bl. + omsl. Folio. Förlagets pappersband med ‘Odqvist's släktförening’ tryckt på främre pärmen. Inlagan loss från pärmen, p.g.a den enkla inhäftningen. #13752 250
Omsl.-titel: Odqvist's släktförening.

Odqvist's släktförening (utg.). Släkten Odqvist. [tillsammans med:] Tillägg 1970 till Släkten Odqvist (Upplaga 1960). [Rubr.]. Stockholm, Gernandts boktryckeri, 1960. 31 s., (5) utv. släkttavlor i pärmficka + omsl. [samt:] 28 s. (lösblad). Klammerhäftad i styvt beige pappersomslag med blå text. #3113 200
Tillägget är löst bilagt A4 komp.

Wilstadius, Paul. Släkten Olofsson-Lund. (Separattryck ur Hyltén-Cavallius-föreningens årsbok 1955. Kronobergsboken.). Växjö, 1956. (1) s., s. 145-156. + omsl. Limhäftad i styvt gult pappersomslag med svart text. #8759 125
Särtyck ur 'Kronobergsboken. Hyltén-Cavallius-föreningens årsbok 1955.'

Arrhén, Erik. Lars Olsson i Groröd. Bondeståndets talman vid riksdagarna 1809-1818. Märkesman från Bohuslän i en upprörd tid. Uddevalla, Bohusposten, 1952. 106, (1) s., 1 utv. släkttavla, rättelselapp + omsl. 8:o. Trådhäftad. Aningen solkigt omslag. #9309 150

Arrhén, Erik. Lars Olsson i Groröd. Bondeståndets talman vid riksdagarna 1809-1818. Märkesman från Bohuslän i en upprörd tid. Uddevalla, Bohusposten, 1952. 106, (1) s., 1 utv. släkttavla, rättelselapp + omsl. 8:o. Privatbundet enkelt rött klotband. Båda omslagen medbundna. Tyvärr har släkttavlan också blivit skuren (delad) vid inbindningen. #13589 200

Hylander, Ivar. En västgötsk allmogesläkt under 250 år. Olstorpssläkten från Stora Mellby. Arlöv, Berlings, 1980. 192 s., (8) pl.-s. Blått klotband med text i guldtryck. Tryckt i 600 ex. #3206 250
Ny, något reviderad upplaga.

Hylander, Ivar. En västgötsk allmogesläkt under 250 år. Olstorpssläkten från Stora Mellby. Lund, Berlingska Boktryckeriet, 1977. 192 s., (8) pl.-s., (1) erratalapp. Grönt klotband med text i guldtryck. Tryckt i 830 ex. #8230 Såld

Axelson, David. Mäster Osbecks wäg. [Hallstahammar, Wåhlbergs tryckeri AB, 1977]. 430, (1) s. Förlagets bruna klotband med titel i guldtryck på främre pärmen. #7725     Såld
Släkten utgår från smeden Christopher Osbeck c1739-1808

Wallgren, Georg-Wilhelm. Släkten Osberg i Finland [rubr.]. (Särtryck ur Genos N:o 1-2, 1933.). [Helsingfors, Frenckellska Tryckeri Aktiebolaget, 1933]. 7, (1) s. 7, (1) s. Klammerhäftad. Nött. Biblioteksstämpel samt utgallrings dito. #6244 50

Gillingstam, Hans. Ätterna Oxenstierna och Vasa under medeltiden. Släkthistoriska studier. Akad. avh. Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1952-1953. xij, 838, (1) s.; (2) s., s. 841-911, (1) s. + omsl. 2 trådhäftad volymer. Omslagen lite solblekta, ryggen med brytmärke. Ragnar Wängberg (namnteckning). #13507 Såld

Palme, Olof & Palme, Gunnar. Släkten Palme intill år 1815. Försök till en genomförd skildring af en skånsk borgare- och prästsläkts öden genom fem släktled. [1-2]. Uppsala, Appelbergs Boktryckeri Aktiebolag, [1917]. (14), 572, (2) s., (1) kartbl., (19) pl. -bl.; (6), XCVI, 247, (1) s., (4) utv. släkttavlor + omsl. 2 trådhäftad volymer. Tryckt på Lessebopapper i 265 ex. #3187 1100
[1.] Text.
[2.] Bilagor, släkttaflor, källor och noter.

Stårck, J[ohn]. Ätten Papegoja. Ur en utdöd adlig västgötasläkts historia. Utg. av Nils Sandberg. Föreningen för västgötalitteratur. Julgåva 1983. Vara, Jönssons Tryckeri AB, [1983]. 32 s. + omsl. Klammerhäftad i styvt gult pappersomslag med svart text. Carl-Axel Rydholm (exlibris). #8647 100
Tidigare tryckt (i 7 avsnitt) i Handelstidningens veckoblad 19/10 - 14/12 1935.

Stårck, Jo[h]n. Brynte Papegoja (1627-1694). [rubr.]. [Lidköping, Westgöta-Postens Boktryckeri A.-B., 1937]. s. 80-89 + omsl. Klammerhäftad i styvt beige anonymt pappersomslag med svart text. #3195 200
Några korta upplysningar om Brynte Papegojas härstamning och om ursprunget till hans godsbesittning.
Särtryck ur : Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 4 (1937).

Pauli, James. Adliga ätten Pauli (Paul von Nagerschigg). En släkts öden under fyra århundraden 1500-1920. Berättade. Stockholm, Bröderna Lagerström, 1920. XVI, 405 s., (7) släkttavlor (varav 3 utv.), XIV pl.-bl., 1 faks. + omsl. Trådhäftad i beige styvt pappersomslag med svart text och vapensköld i guld, silver, svart och rött. Omslaget delvis nött, ryggen med sprickor, främre omslag med veck. Nils Lindbergh (namnteckning). Tryckt i 500 numr. ex., detta är nr 81. #3198     Såld
s. 203-210 samt 1 pl. saknas (= 1 lägg).
Ovanlig !

Petersohn, Sven G[ustaf] F[erdinand] J[ohn]son. Petersohn från Lifland. En släktbok. Del I. [omsl.] Norrköping, Norrköpings Tidningars Aktiebolag, 1956. 56 s. + omsl. Trådhäftad. #3243 225

Petri, Carl Wilhelm. Det Petriska släktföretaget. Tre generationer i Växjö. Utgiven av Petriska släktstiftelsen. Kalmar, Kalmarsunds Tryckeri, 2000. 127, (1) s. Blått klotband med text i silver. #3255 275

Petri, Sigurd. Johan Eric och Christin. En familjekrönika kring släkten Petri i Södermanland sammanställd ur brev och andra gamla dokument. Nyköping, Gust. Österbergs Tryckeri AB, 1974. 168 s., (1) utv. stamtavla + omsl. 8:o. Trådhäftad. Mindre fläck på främre omslag. #13560 150
Sörmländska handlingar nr 33.

Platen, Philip Fr:son von & Platen, Gösta L:son von. Ätten von Platen. Historiska och biografiska anteckningar. Stockholm, Hasse W. Tullbergs Boktryckeri, 1909. (2) bl., (3), 155 s., 2 pl.-bl., (1) utv. stamträd. 4:o. Förlagets grå klotband med ättens vapensköld tryckt i svart på främre pärmen. Odd Fellow Logen Christopher Polhem (stämpel). #13735 600

Söderstéen, H[erman]. Slägten Platin 1546-1915. Utgifven af Otto Platin. Göteborg, A. Lindgren & Söners Boktryckeri, 1916. 40, (2) s., (1) utv. stamtavla + omsl. Stor 8:o. Trådhäftad i styvt blått pappersomslag med text i relief och guldtryck. Nött omslag med några småbitar borta, nött rygg. Ojämnt solbränt omslag. Dedikation till friherre Lars von Stedingk från Otto Platin. Tryckt i 200 numr. ex., detta är nr 136. #3299 150
Omsl.: Slägten Platinus-Platin.

Söderstéen, H[erman]. Slägten Platin 1546-1915. Utgifven af Otto Platin. Göteborg, A. Lindgren & Söners Boktryckeri, 1916. 40, (2) s., (1) utv. stamtavla + omsl. Stor 8:o. Trådhäftad i styvt blått pappersomslag med text i relief och guldtryck. Främre omslag med litet veck. Tryckt i 200 numr. ex., detta är nr 7. #13738 250
Omsl.: Slägten Platinus-Platin.

Noreen, Arvid. Släkten Poignant. Biografiska anteckningar, samlade. [Jämte: Supplement till Släkten Noreen]. Uppsala, Appelbergs Boktryckeri Aktiebolag, 1919. (1), VI, 157 s., (1) utv. släktträd + omsl. 8:o. Trådhäftad i vitt styvt pappersomslag med svart text. Ouppskuren. Tryckt i 250 ex., varav 50 numr. ex., detta är nr 12. #3300 Såld
Innehåller en förteckning över ingifta släkter: Bergensköld, Brunell, Bure, Collin, Cratz, Dufva i Västergötland, Ekman, von Engeström, Forssius, Granberg, Helling, Humble, Koch, Kolthoff, Kuylenstierna, Lagervall, Lignell, Ljunggren, Lundberg, Monthelius, Noreen, Norelius, Normelin, Palmcrantz, Pay, Planting-Bergloo, Schröder, Strandberg, Strömstedt, Stålhandske, Vougt, Wallroth, Wennerstrand, Westmark, Wulff.

Rosman, Holger: Polhems släkt och dess minnen på Gotland. Några anteckningar. Stockholm, Tryckeriaktiebolaget Svea, 1911. 76, (2) s. + omsl. 4:o. Trådhäftad. Omslaget solkigt och fläckat. Tryckt i 100 ex. #3301 500

Broomé, Bertil. Ätten Posses historia 1500-1625. Stockholm, Kungl. Boktryckeriet P. A. Norstedt & Söner, 1960. 361, (1) s. + omsl. Stor 8:o. Trådhäftad, omslag i svart och rött. Solkigt och lite nött omslag. Rec. ur Sv. Dagbladet 16/1 1961 intejpad på främre omslagets insida. #13499 200
Omsl.: Ätten Posse. Studier och undersökningar. II.

Sjögren, Paul. Ätten Posses historia intill år 1500. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB, 1950. 282 s., (1) blankt bl. omsl. Stor 8:o. Trådhäftad, omslag i svart och rött. Något solbränt omslag. #3314 250
Omsl.: Ätten Posse. Studier och undersökningar. I.

Willers, Uno. En gustaviansk boksamlare, Knut K:son Posse på Svanå. Stockholm, Kungl. Boktryckeriet P. A. Norstedt & Söner, 1971. 197 s., (4) pl. -bl. + omsl. Stor 8:o. Trådhäftad, omslag i svart och rött. Även utg. i bokhandelsupplaga med annat omsl. #3316 350
Omsl.: Ätten Posse. Studier och undersökningar. III.

Willers, Uno. En gustaviansk boksamlare. Knut K:son Posse på Svanå. Stockholm, Kungl. Boktryckeriet P. A. Norstedt & Söner, 1971. 197 s., (4) pl. -bl. + omsl. Stor 8:o. Trådhäftad, vitt styvt pappersomslag med Posse’s porträtt i fyrfärg på främre omslaget. Ouppskuren. Bokhandelsupplaga med annat omsl. (i denna upplaga är halvtitelbladet blankt). #9070 300

[Post, Gustaf Ludvig Ernst von]. Wilhelm Mauritz von Post, hans förfäder samt descendenter till och med år 1920. Sammanförda av G. L. E. von Post. Stockholm, Rokotryck, A. B. Kopia, 1921. Frontespis, vii, 189 s. + omsl. Trådhäftad. Solblekt omslag. Främre omslag med reva, del av ryggen borta. Tryckt i 250 numr.ex., varav detta är nr 198. #8520 325
Omsl.-tit.: Wilhelm Mauritz von Post, hans förfäder och descendenter. En slägthistoria.
Tryckt som manuskript efter Ernst von Post’s handskrivna original.

Elfving, Folke. Kring Johan Björnsson Printz. Del 1. Familjen och ättlingarna. Mölndal, PR-Offset AB, 1986. 48 s. + omsl. Klammerhäftad. Klipp i titelbladet. #7889 30

Elfving, Folke. Kring Johan Björnsson Printz. Del 1. Familjen och ättlingarna. Mölndal, PR-Offset AB, 1986. 48 s. + omsl. Klammerhäftad. #13730 90

Elfving, Folke. Kring Johan Björnsson Printz. Del 1-2. Mölndal, PR-Offset AB, 1986-88. "48 s.; (2) s., s. 51-105 (inkl. bakre omsl. insida). + omsl. Klammerhäftade med tryckta omslag. Författarded i del 2. #7890 200
1. Familjen och ättlingarna.
2. Om familjeporträtten.
Med sammanfattning på engelska. Personregister till båda delarna.

Granander, Sven. Biografi och släkthistoria över Delaware-guvernören Johan Printz. [Mullsjö, 1987]. (3) s., s. 10-92 + omsl. A5 komp. Klammerhäftad med svart ryggremsa. Fuktfläck på bakre omslag samt de 4 sista sidorna. #3331 Såld
Skrivmaskinstyper.

Stedingk, Victor von. Ättlingar till Johan Printz, guvernör i Nya Sverige. Korta biografiska anteckningar om 272 ättlingar. Sammanförda. Stockholm, Tryckeri Aktiebolaget Thule, 1937. (1) pl.-bl., (1) bl., s. 5-30 s., (1) utv. tab. + omsl. Ljusgult styvt pappersomslag med svart text. Tryckt i 100 ex. #3327 Såld
Preface in English.

Quensel, Alice. Vandring med släkten Quensel genom historiska miljöer. Lund, Bloms Boktryckeri AB, 1978. 204 s. + omsl. Limhäftad i styvt vitt pappersomslag med svart text och illustration i svart och blått. Carl-Axel Rydholm (exlibris). #8525 150
Ryggtitel: Historisk vandring med en släkt.

Quensel, Alice. Äldsta dotter. Minnen av Stockholm och ämbetsmannafamilj. Stockholm, AB Gustaf Lindströms Boktr., 1958. 194, (1) s., (11) pl. -bl. 8:o. Förl. röda halvklotband, främre omslag medbundet. #3351 180

Quensel, Alice. Äldsta dotter. Minnen av Stockholm och ämbetsmannafamilj. Stockholm, AB Gustaf Lindströms Boktr., 1958. 194, (1) s., (11) pl. -bl. + omsl. Trådhäftad i styvt vitt pappersomslag med svart text och illustrationer i färg. #8524 150

Rehn, O[lof] G[eorg]. Stockholmssläkten Rehn. Spridda drag ur arkiven från fyra sekler. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1931. 104, (1) s. + omsl. Trådhäftad. Omslaget något naggat, ryggen aningen nött, liten bit borta på ryggfoten. Tryckt i 200 numr. ex., detta dock onumr. #3391 275

Rehn, O[lof] G[eorg]. Stockholmssläkten Rehn. Spridda drag ur arkiven från fyra sekler. [sammanbundet med:] Personregister till ... Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1931-1935. "104, (1) s.; vii, (1) s. " Rödbrunt halvklotband (John Jonsson, Göteborg) med marmorerat pärmpapper. Båda omslagen till första arbetet medbundna. Göteborgs Stadsbibliotek (exlibris + stämpel samt utgallringsstämpel). Tryckt i 200 numr. ex., detta dock onumr. #8532 425

Rennerfelt, Bertel. Släkten Rennerfelt. Anteckningar för släkten [1]. Stockholm, Tryckeri Aktiebolaget Epege, 1963. 576 s. + omsl. Trådhäftad i styvt grått pappersomslag med svart text. Bakre omslag med veck. Tryckt i 200 ex. Del 2 utkom s.å. #13717 250
Rygg titel: Släkten Rennerfelt I.

Tholén, A[nders]. Släktbeskrifning. Renströmska släkten i Brunskog m. fl. socknar, omfattande en tid af omkring 430 år. Upptecknad år 1919. Arvika, Arvika Tidnings Tryckeri, 1919. 46 s., (10) pl. -bl., (1) blankt bl., 1 rättelselapp + omsl. Trådhäftad i styvt grönt pappersomslag. #3398 Såld

Hauch-Fausbøll, Th. Admiral Richelieus anetavle. København, Charles Lerberg Bogtr., 1931. 87, (3) s., (1) utv. antavla + omsl. Trådhäftad i rött styvt pappersomslag med svart text. Solblekt rygg. Omslaget med några mindre fuktfläckar. ‘Fra forfatteren’ på främre omslag. Tryckt på tjockt papper. #13655 325

[Ekman, Hedda]. Anteckningar om släkterna Richert och Netzel av H. E. Stockholm, Ivar Hæggströms Boktryckeri, A. B., 1923. V, (1), 100 s., (3) facs.-s., (1) utv. facs.-bl. + omsl. Trådhäftad i styvt ljusblått pappersomslag med blå text. Övre vänstra hörnet med stötskada. #3435 175

[Ekman, Hedda]. Anteckningar om släkterna Richert och Netzel av H. E. Stockholm, Ivar Hæggströms Boktryckeri, A. B., 1923. V, (1), 100 s., (3) facs.-s., (1) utv. facs.-bl. Grönt klotband med text och pärmdekoration i guldtryck. Ellen Tiselius (namnteckning). #12063 300

[Rietz, Karl-Axel]. Johan Ernst och Fredrik Rudolf Rietz' ättlingar. Stockholm, Svanbäck & Nymans Boktr. AB, 1970. 107 s. Blått originalklotband. #3444 250 

Lundquist, Harry. Ringborgs-släkten. Jönköping, Grafiska Aktiebolaget Kindberg & Söner, 1953. 87 s., (7) ant.-s. + omsl. Liten 8:o. Trådhäftad. Svag genomgående fuktfläck i nedre yttre hörnet. Dedikation från Josef Lundquist. #3448 125
Innehåller anteckningar om förfäder till Johan Ringqvist 1834-1916 ohh Klara Karlsdotter 1839-1921.
Ättlingarna efter åbon Måns i Ringborg (ca 1600-1681).

Lundquist, Harry. Ringborgs-släkten. Jönköping, Grafiska Aktiebolaget Kindberg & Söner, 1953. 87 s., (7) ant.-s. + omsl. Liten 8:o. Trådhäftad. #8388 250
Innehåller anteckningar om förfäder till Johan Ringqvist 1834-1916 ohh Klara Karlsdotter 1839-1921.
Ättlingarna efter åbon Måns i Ringborg (ca 1600-1681).

Ripa, Oswald. Slägten Ripa. Biografiska anteckningar. Karlshamn, Akt.-Bol. E. G. Johanssons Boktryckeri, 1910. 49 s., (1) utv. släkttavla + omsl. Trådhäftad. Främre omslag med antydan till veck. Författardedikation till Mimmi Malmros. Det sköra pappersomslaget med några riss och nött rygg. #3456 300

Risberg, Bo. Några anteckningar om bryggaren Johan Risberg [och hans släkt]. Göteborg, Elanders Boktryckeri Aktiebolag, 1949. 52 s., (1) utv. stamtavla + omsl. Trådhäftad. Författardedikation. Titeln i bläckskrift på ryggen. #8553 125

Hector, Harry. En släktkrönika från Småland. [Släkten Roback (Robach)]. Stockholm, AB Tryckmans, 1953. 182, (1) s., 1 utv. släkttavla + omsl. 8:o. Trådhäftad. Den utvikbara släkttavlan med ett litet riss. #3470 Såld
Med en stamtavla över ättlingar till trumslagaren Jacob Roback (levde 1641).

Roos, Gustaf [Wilhelm Alexander]. Krönikan om Jakobstads-Roosarne. Stockholm, Postverkets Tryckeri, 1935. 316 s. + omsl. Trådhäftad. Solbränd omslag. Främre omslag med veck. #3484 375

Rydh, Lars. Kyrkoherde Erik Rosenius i Sexdrega och några av hans ättlingar [omsl.]. Svenljunga, Karitz, [1978]. 17 s., (1) blankt bl. + omsl. Klammerhäftad i grått styvt pappersomslag med svart text. #3500 75

[Rückerskjöld] Ahlberg f. Nisser, Ellen. Om Christopher Polhems ättlingar och Stjernsund. Stockholm, Tryckeri AB Björkmans Eftr., 1951. (2), 16, (1) s. Förlagets gråblå pappersband med tryckt titeletikett. #3549 150

Brunnegård, Margit et al. Rydetsläkten. En allmogesläkt från Västergötland. En släktförteckning i 7 generationer. [Sammanställd av Margit Brunnegård, Per Axelsson och Artur Rydsmo]. Vårgårda, Vårgårda Tryckeri AB, 1988. 385, (1) s. Förlagets blå klotband. #3556 250

Ryssnässläkten. Släktförteckning utarbetad av Frans A. Hall. Omarbetad och utökad av Alfhild Bergqvist. Första delen. (m.u.). Vara, Jönssons Tryckeri AB, 1982. 528 s. Förlagets gröna klotband. #7472 Såld
4:e upplagan.
Detta arbete upptar ättlingar efter Nils i Ryssnäs (c1620-1677) i 2039 tabeller. (1 uppl utkom redan 1903-1904.)

Ryssnässläkten. Släktförteckning. Utarbetad av Frans A[lbert] Hall. Omarbetad av Alfhild Bergqvist [f. Hall]. Hässleholm, Svantessons Boktryckeri, 1960. 560 s. (inkl. 10 ant.-s.). Förlagets röda klotband med ‘Ryssnässläkten’ i guldtryck på ryggen. #3563 Såld
3 uppl.
Detta arbete upptar ättlingar efter Nils i Ryssnäs (c1620-1677) i 2616 tabeller.

[Ryssnässläkten]. Släktförteckning, utarbetad av Frans A[lbert] Hall. Omarbetad av Alfhild Bergqvist [f. Hall]. Falköping, A. J. Lindgrens Boktryckeri, 1939. 416 s. (inkl. 8 ant.-s.). Förlagets blå klotband med ‘Släktbok’ i guldtryck på ryggen. Aningen solblekt rygg. Gåvotillskrift till Ragnar Odhnoff (samt dennes namnstämpel). 6 sidor med veck i nedre hörnet. #3562 Såld
2 uppl.
Detta arbete upptar ättlingar efter Nils i Ryssnäs (c1620-1677) i 1336 tabeller.

Gezelius, Karl Joh[an]. Släkten Sahlgren från Göteborg. En personhistorisk utredning. Göteborg, Elanders Boktryckeri Aktiebolag, 1941. 20 s. + omsl. 8:o. Klammerhäftad. Solbränt omslag. #13562 125

Sahlin, Carl. Ett Skånskt färgeri vid början av 1870-talet. Det Sahlinska färgeriet i Vollsjö till utrustning, arbetsmetoder m. m. Illustr. Stockholm, Nordisk Rotogravyr, 1928. 213 s., 3 pl.-bl. + omsl. 8:o. Grått tryckt pappersomslag. #3595 300
Omsl.: Ett skånskt färgeri.
Sahlinska släktföreningens tryck. N:r 1.

Bromander, C[arl] V[ilhelm]. Släkten Sahlström. [rubr.]. (i : Fryksände förr och nu 3 (1933)). [Göteborg, Elanders Boktryckeri Aktiebolag, 1933]. s. 43-65. Trådhäftad. Nött omslag. Samfundet för Hembygdsvård (stämpel). #3602 225
Släkten som har sitt ursprung i Småland genom stamfadern Samuel S. (1742-1795) vilken inflyttade till Värmland och Fryksände sn.

Sjöberg, Nils (utg.). Familjeanekdoter och minnen från barndomen af grefve Edvard Fredrik von Saltza. Stockholm, Bröderna Lagerström, 1912. (2) bl., (2), 97, (1) s., 1 pl.-bl. + omsl. Trådhäftad. Nött och reparerat omslag. #3610 75

Samzelius, Jonas L:son. Förfäderna och deras gård i Norrgården i Hjortsberga, Kumla. Särtryck ur Kumla julblad 1963, 1964 med tillägg och rättelser. Kumla, KB Kumla Tryckeri, 1965. 19 s. + omsl.* Klammerhäftad. Författardedikation till Gustaf Holmgren. #8580 150

Sandblad, Henrik. Bönder, borgare, präster och andra. En kulturhistorisk skildring kring släkten Sandblad. Vänersborg, Vänersborgs Offset AB, 1988. 265 s. + omsl. trådhäftad i styvt vitt pappersomslag med svart text och illustration i sv/v. Författardedikation till Sten och Nanne. #3630 125

Sanne, Sven-David et al. (red.). Uddevallasläkten Sanne. Forskningar, erinringar och anteckningar. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri Aktiebolag, 1952. 172, (1) s. + omsl. (s. 1-2 otryckta). 8:o. Trådhäftad. Lite nött och solkig rygg. #13635 200

Malmborg, Boo von. Schough, med släktgrenen Wichman. Gävle, 1937. 40 s. + omsl. Trådhäftad med något smutsigt främre omslag.  #8838 100
Illustrerad med 17 porträtt på de sista 7 sidorna.
Genealogiska föreningens släktböcker. 1.

Schram, Claës Eric. Uppsalasläkten Schram. Anteckningar. Stockholm, Hasse W. Tullbergs Boktryckeri, 1926. 131, (2) s., 23 pl.-bl. + omsl. 4:o. Trådhäftad i styvt pappersomslag. Solkigt omslag. Biblioteksstämpel samt utgallringsdito. Tryckt i 150 ex. Planscherna tryckta på kritpapper. Främre omslag med antydan till veck samt spår efter borttaget exlibris vilket även syns på framsidan. #3703 300
För spinnsidan redogörs i notverket.

Falkenberg, Elisabet. Schröderheims. Tolv kapitel om en stockholmsfamilj. Stockholm, Hj. Brolins Boktryckeri AB, 1955. 207 s., (1) utv. stamtavla + omsl. Trådhäftad. #9158 400
Med en stamtavla över släkten Schröder - Schröderheim, utgående från Herman Schröder (1676-1744), biskop i Kalmar.

Sundberg, Emil. Ätten von Segebadens krönika. Halmstad, Meijels Bokindustri, 1936. 263 s. + omsl. Trådhäftad. Aningen solbränd rygg. Författardedikation till Lennart Berglöf. Tryckt i 250 numr. ex., detta är nr 143. Delnummer ‘I’ skrivet med bläck på ryggen. #8653     Såld
Ätterna von Segebaden, von Braun och Sjöcrona. 1.

Wennström, Ida. Släkten Settergren från Stocksäter i Närke. Anteckningar, samlade och sammanställda. Motala, Bröderna Borgströms Boktryckeri AB, 1952. 51, (1) s. + omsl. Veck på främre omslag. #8861    50
Genealogiska föreningens släktböcker. 7.

Wennström, Ida. Släkten Settergren från Stocksäter i Närke. Anteckningar, samlade och sammanställda. Motala, Bröderna Borgströms Boktryckeri AB, 1952. 51, (1) s. + omsl. #8869 100
Genealogiska föreningens släktböcker. 7.

Holmberg, G[ustaf]. Skeppsbyggarsläkten Sheldon. Sex generationers verksamhet i svenska flottans tjänst. Stockholm, Victor Pettersons Bokindustri AB, 1959. 63 s., (1) utv. släkttavla + omsl. Trådhäftad i styvt blått pappersomslag med blå text. #3744     Såld
Särtryck ur: Sjöhistorisk årsbok. 1957/58.
Statens Sjöhistoriska museum. Meddelanden. VI.

Falkenberg, Fr[edrik]. Släkten Silfverstolpe och dess ursprung Hesselgren från Dalsland. Stockholm, Hj. Brolins Boktryckeri A.-B., 1946. 229 s. + omsl. Trådhäftad i styvt blankt omslag. Aningen solkigt omslag. Nött rygghuvud. 'Silfverstolpe’ skrivet på ryggen med spritpenna. Tryckt i 150 numr. ex., detta onumrerat. Det tryckta skyddsomslaget saknas. Ett lägg (5:e) skevt inbundet. Klipp i titelbladet. Understrykningar och rättelser med bläckpenna förekommer. #3759 Såld

Simons, Lennart. Släktutredning för Rut Simons [f. Waselius]. Helsinki, Helsingin Yliopiston Monistuspalvelu Painatusjaos, 1982. 61 s. + omsl. Klammerhäftad i blått styvt pappersomslag med fotoillustration och röd text. #3774 125
Antavla för Rut Simons, f. Waselius 1912-, tillbaka till Matts Larsson Finne 1655-1731.
samt stamtavlor för Abraham Waselius 1881-1936 samt några av hans bröder och svågrar Johan Finne 1855-1896; Mikael Finne 1858-1931; Karl Österback 1864-1915; Johan Mattsson Söderback 1866-1897; Isak Eriksson Back 1874- samt Johannes Klemets 1872-1947.

Gillingstam, Hans. Ätten Siöblads medeltida släktförbindelser och äldsta historia. Gävle, 1949. 110 s. + omsl. Lite ojämnt blekt omslag. #8920 Såld
Släkttavlor: Arkivhistorisk släkttavla, Rekarne-släkten Ekeblad, Esbjörn (Kristiernsson) Djekns avkomlingar, Peder Karlssons i Gladhem avkomlingar, Hålbonäs-släkten, Äldre Bagge-släkten.
Den arkivhistoriska släkttavlan utvisar släktskapsförbindelsen mellan fogden i Östergötland och på Rumlaborg Esbjörn (Kristiernsson) Djekn, död o. 1414 och Pontus Möller via släkter som Siöblad, Sparre & Kuylenstierna.
Skrifter utgivna av Genealogiska föreningen. 4.

Sjöstedt, Sten. Sjöstedt. Gammal skånsk trumpetarsläkt. Utgiven av Sjöstedtska släktföreningen till dess tjugoårsjubileum 1969. Stockholm, AB Hasse W Tullberg, 1969. 55, (1) s. Förlagets blå pappersband med titel i guldtryck på främre pärmen. #8605 275
Ättlingar till Truls Sjöstedt 1697-1784.

Sjöström, F[rans] W[alfrid]. Kopparslagaresläkten Sjöström från Kristianstad. Växjö, Nya Växjöbladets Boktryckeri A.-B.,1937. 48 s. + omsl. Trådhäftad. Författardedikation till Rut och Sam Mårtensson. Tryckt i 200 numr. ex., detta är nr 139. Ej i allmänna bokhandeln. #3803 350 

Sjövall, P[ehr] G[ustaf]. Kalender över den 300-åriga skånska släkten Sjövall från Ystad 1658-1958. Upptecknad åren 1957-59. Norrköping, Kjellman & Bothvidsons Tryckeri, [1959]. 159, (1) s. (inkl. ant.-s.). Förlagets bruna klotband med tryckt förkortad titel på rygg och främre pärm. Tryckt i en bibliofiluppl. om 200 numr. ex., detta är nr 18. #3806 450 
Pärmtitel: Den 300-åriga skånska släkten Sjövall.

Johansson, Bert. Släkten Smedberg. Vara, Jönssons Tryckeri AB, [1984]. 9 s. + omsl. Klammerhäftad i styvt orange pappersomslag med svart text. #8252 75
Särtryck ur 'Västgötalitteratur 1984'.

Petersson, A[nders] G[ustav]. Släkten Smedberg. Hantverkarsläkt från Karlskoga bergslag. Genealogiska och kulturhistoriska anteckningar. Kristinehamn, Affärs- & Reklamtryckeriet, 1928. 19, (1) s. + omsl. Klammerhäftad med grått styvt pappersomslag. #8504 175
Omsl: Släkten Smedberg från Karlskoga bergslag.

Sondén, Per & Sondén, Klas. Ur Sondénsläktens historia och arkiv. 1-2. Stockholm, K. L. Beckmans Boktryckeri, 1921-1922. v, 161 s., 2 utv. stamtavlor; 229 s. Gediget halvklotband med marmorerat pärmpapper. Tryckt i 120 numr. ex., del 1 även 80 onumr. ex., detta är nr 110. #3867     Såld
1. Ur Sondénsläktens historia. Av P[er] S[ondén]. Sthlm 1922.
2. Ur familjearkivet. [Utg. av Klas Sondén]. Sthlm 1921.

Sondén, Per & Sondén, Klas. Ur Sondénsläktens historia och arkiv. 1-2. Stockholm, K. L. Beckmans Boktryckeri, 1921-1922. 161 s., 2 utv. stamtavlor; v, 229 s. Trådhäftad. Del 1: Svagt solbränd rygg. Författardedikation (delvis raderad). Del 2: Nött rygg, bakre omslag loss. Maria Lidberg, f. Malmqvist (namnteckning). Tryckt i 120 numr. ex., detta är nr 36. del 1 även i 80 onumr. ex. #13606 375
2 volymer. Gemensamt titelblad i del 2.
1. Ur Sondénsläktens historia. Av P[er] S[ondén]. Sthlm 1922.
2. Ur familjearkivet. [Utg. av Klas Sondén]. Sthlm 1921.
Omsl.-titel: Ur Sondénsläktens historia och arkiv.

Edestam, Anders. Soterus och Sotberg från Sotebyn. [Särtryck ur ‘Hembygden 1957’]. Vänersborg, Vänersborgs boktryckeri, 1957. 13 s. + eget omsl. Klammerhäftad. #9304 120

Sourander, Bertil. Släkten Sourander. Helsingfors, 1934. (2) bl., s. 81-158 + eget omsl. Trådhäftad i brunt styvt pappersomslag med svart text. Tryckt på konsttryckpapper. #3876 275
Särtryck ur GSFÅ XVI 1932 med eget omsl.

Spak, Henrik Fredrik. Anteckningar och minnen ur släkten Spaks historia, samlade och utgifna. Visby, Gotlänningens Tryckeri, 1900. 40 s. + omsl. 4:o. Trådhäftad i gult pappersomslag med röd och svart text. Ryggen borta. Främre omslaget med några mindre revor. Bakre omslag med riss. Några småbitar saknas på omslagen. Inlagan i bra skick. Perfekt exemplar för inbindning. Författardedikation till Håkan Spak. Tryckt i liten numr. upplaga, detta är nr 5. #3877 Såld
Almquist 375

Sydow, Johan von. Ulf och Kerstin Sparre och deras ättlingar. Biografiska anteckningar om Ulf Sparre och Kerstin Sparre, född Vult von Steijern. Släktlängder. Släkthistoriker. Göteborg, Rundqvists Boktryckeri, 1994. 120 s. + omsl. Trådhäftad i illustrerat gult styvt pappersomslag. Författardedikation till Bengt. Tryckt i 600 ex. #8660 175

Stackelberg, Magnus. Bidrag till släkten Stackelbergs historia. [rubr.]. U.o.o.å. 34 s. + eget omsl. Trådhäftad i gråbrunt pappersomslag med text och illustration i svart. Minimalt nagg på främre omslag. #3912 200
[Omsl.-titel:] Stackelberg.
Särtryck ur : Genealogiska Samfundets i Finland Årskrift VII.

Ekman, Arne. Kungliga bössmakaren Pieter Starbus och hans ättlingar [omsl.]. [Helsingfors, Frenckellska Tryckeri Aktiebolaget, 1942]. 32 s. + omsl. Klammerhäftad i styvt gult pappersomslag med svart text. Författardedikation till R. Sumelius. Tryckt i 100 numr ex., detta är nr 82. Biblioteksstämpel samt utgallringsdito. #7883 200

Steensberg, Axel. Slægten Steensberg og dens vestjyske hjemstedt. København, Nielsen & Lydiches Bogtrykkeri, 1950. XXIV, 44 s. + omsl. Trådhäftad i grått styvt pappersomslag med svart och röd text. Nött omslag, bakre med veck och litet riss. Författardedikation till professor Sigurd Erixon. Tryckt i 200 numr. ex., detta är nr 82. #6087 180

[Stierna] Djurklou, G[abriel]. Om Göran Månssons till Bolmsnäs jordebok. Några bidrag till Stjerneättens historia. [Uppläst som inträdestal i Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien den 10 October 1876.]. [Stockholm, Kongl. Boktryckeriet, 1885]. 63 s., 3 utv.-bl. släkttavlor. Extrakt ur: #8830 Såld
Almquist 073.
Släkttavlorna omfattar: 1. Adliga ätten N:o 77 Stierna, 2. Sköllingaryds-släkten samt Fänista och Bestorps-släkterna med 1/2 hjort i skölden, 3. Göran Månssons släktskap med Brita Ulfsdotter, på fädernet resp. mödernet.

Stiernstedtska släktföreningen VII. [Protokoll hållet vid Stiernstedtska släktföreningens ordinarie släktmöte å Risberga gård i Uppland den 1 september 1934]. Stockholm, K. L. Beckmans Boktryckeri, 1934. 39 s. + omsl. Klammerhäftad i styvt blått pappersomslag med svart text. #5861 125
s. 11ff. Minnesrunor över medlemmar av släkten, vilka avlidit sedan det senaste släktmötet. Viveca S., f. Gyllenstierna; Gustaf S. samt Charlotte Thèrése S., f. Nyberg.

Stiernstedt, W[illiam] Gordon. Lantjunkare. Släkt- och miljöskildringar omkring en uppländsk bygd. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1939. 258 s. + omsl. Trådhäftad. Ryggen något nött. #13508 200

Olsson, Anders. Stuartarna i Gunnarskog. Några uppteckningar. [rubr.]. [i: Västvärmländsk Hembygd. Häfte 3-4, 1954]. [Arvika, Arvika Nyheters Tryckeri, 1954]. s. 51-57. #13672 125
En yngre gren Stuart inflyttad till Gunnarskog under 1800-talet, ätten är en av Europas äldre och förnämligaste, med flera världshistoriskt kända personer, bl.a. den skottska drottningen Maria Stuart och engelsk-skottske kungen Karl I, vilka båda blev avrättade.

[Stårck, Jon (= Per Johan Xenophon)]: Stårckska släktboken. En släkts öden under trenne sekel. Försök till familjekrönika. Del I. Släkten i Sverige under 1600-talet och början av 1700-talet. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri A.-B., 1924. VIII, 89 s., 1 tab., 1 karta. + omsl. 8:o. Trådhäftad, något solkigt omslag. Nött rygg, liten bit borta på rygghuvud. Röd avlång missfärgning på främre omslag (ca 1x 8 cm). Författardedikation till ‘Majas Far’. Tryckt i 100 numr. ex., detta är nr 26. #13456 200

[Stårck, Jon (= Per Johan Xenophon)]: Stårckska släktboken. En släkts öden under trenne sekel. Försök till familjekrönika. Del I. Släkten i Sverige under 1600-talet och början av 1700-talet. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri A.-B., 1924. VIII, 89 s., 1 tab., 1 karta. + omsl. 8:o. Trådhäftad. Utan rygg, främre och bakre omslag hela, bra ex. för inbindning. Exlibris. Tryckt i 100 numr. ex., detta är nr 41. Inbindningsex. #13457 125

Sumelius, Rafael. Släkten Sumelius (Huuna - Sumelius - Sumelles - Sumell - Sulamäki). Till Oscar Sumelius' femtioårsdag 19 26/4 44, utgiven av Anni Sumelius. Tammerfors, Tammerfors Handelstryckeri, 1944. (4) s., s. 7-88, (1) s., (1) rättelselapp + omsl. Stor 8:o. Trådhäftad i beige styvt pappersomslag med grå text. Författardedikation till Osmo Durchman. Tryckt i 200 numr. ex., detta är nr 87. Förstärkt rygg med klar ‘packtejp’ remsa. Biblioteksstämpel samt utgallringsdito. #4032 225

[Sundin] Nodermann, Maj. En jämtländsk kyrkmålarfamilj. Östersund, Östersunds-Postens Tryckeri AB, 1964. 195, (1) s. + omsl. Grått styvt pappersomslag med svart text och rödbrun illustration. Smutstitelbladet borta. #4052 150
Behandlar målarfamiljen Sundin, utgående från Pehr Pehrsson 1722-1818 å Torp nr 2.
Heimbygdas skriftserie. Hembygdsböckerna. 6.

Backman, Wold[emar]. Lagman Christian Sundius i Munsala, hans härstamning och efterkommande. (Särtryck ur Vasabladet). Vasa, Ab Vasabladets tryckeri, 1945. 35 s. + eget omsl. Klammerhäftad. Något ojämnt solbrändt omslag. Författardedikation på främre omslag. #4053 300
Särtryck ur Vasabladet.

Backman, Wold[emar]. Lagman Christian Sundius i Munsala, hans härstamning och efterkommande. (Särtryck ur Vasabladet). Vasa, Ab Vasabladets tryckeri, 1945. 35 s. + eget omsl. Klammerhäftad. Nött omslag. Biblioteksstämpel samt utgallringsdito. #13657 200
Särtryck ur Vasabladet.

Bernström, John. Släkten Sundström från Vindö. Eskilstuna, Aktiebolaget J. O. Öberg & Sons Boktryckeri, 1948. Frontespis, (2) s., s. 7-22. + omsl. Trådhäftad i styvt ljusgult pappersomslag med blå och svart text. Solbränt omslag. #13701 300
Släkten Sundström härstammar från frälsebonden i Österskägga på Värmdö Carl Zachrisson.
Nya svenska ättartal utg. av John Bernström. 2.

Sundström, Ingrid. Släkten Sundström från Harg. En familjekrönika i ord och bild sammanställd. Stockholm, Alb. Bonniers boktryckeri, 1944. 132, (3) s., 1 utv. stamtavla + omsl. 8:o. Trådhäftad. Delvis ouppskuren. Tryckt på konsttryckpapper i 250 ex. #4056 350

Ehrling, Sigfrid. Svartengrenska släkten. Mellerud, Melleruds Boktryckeri AB, 1965. 128 s. + omsl. Trådhäftad i ljusgrått styvt pappersomslag med blå text. Svag gul missfärgning på sista sidan efter etikett på bakre pärmens insida (borttagen med spår). #4072 200

Dahlgren, Lotten. Norrländska släktprofiler I-II. Episoder och minnen ur Fredrika och Per Erik Svedboms bref och familjepapper. Stockholm, Isaac Marcus’ Boktr.-Aktiebolag, 1911. "Frontespis, x, (1), 379 s., (1) pl.-bl.; Frontespis, vij, (1), 280 s. " 8:o. Röda gedigna halvskinnband med marmorerat pärmpapper, fem upphöjda bind. Båda främre omslagen medbundna. 2 volymer. #7859 325
Stamtavlor över släkterna Unæus, Hellzén, Svedbom.

Gillingstam, Hans. Den skånsk-norrländska släkten Svenonius. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1966. XI, 213 s. + omsl. Trådhäftad. Solblekt rygg. #4081 200
Skrifter utg. av Personhistoriska samfundet 16. (PHT 63 (1965): 1-2).

Stambok för släkten von Sydow. [Utg. av Släkten von Sydows släktförening]. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1930. 40 s. + omsl. 8:o. Trådhäftad. Tryckt på tjockt papper i 500 numr. ex., varav detta är nr 326. #4108 350
Fortsätter utgåvan från år 1885.

Sydow, Johan von. Christian Fredrik von Sydows ättlingar. Biografiska uppgifter om frälseinspektoren Christian Fredrik von Sydows (1714-1773) avkomlingar i alla led intill våra dagar. Släktbeskrivningar. En sammanställning. Göteborg, Rundqvists Boktryckeri, 1996. 559 s. Stor 8:o. Förlagets gröna klotband. Nytt ex. #13729 Såld
Stamtavlor över släkterna Kreuger, Palme, von Sydow, Tillander & Wallenberg. Innehåller 1377 tabeller, bl.a. över familjer ur släkterna: Adlercreutz, Ahlén, Ahlström, Almqvist, Amell, Ancker, Antell, Appell, Bauer, Beck-Friis, Bentzer, Berggrén, Beronius, Björck, Block, Bolin, Bonde, Borckmann, Borell, Brander, Busch, Bödtker, Callgard, Collén, Collett, Coxe, Crafoord, Curman, Dahlin, von Dassel, Dittmer, Dutt, Dyrssen, Edin, Edström, Egner, Ekengren, Eklund, Ekström, Elliot, Emond, Engström, von Essen, Etzler, Evers, Fagrell, Falk, Falkman, Florman, Follin, Fredholm, Frisell, Gauffin, Gavelius, Genell, Gisby, Granqvist, Guldborg, Gurholt, Gyllenhammar, Gyllenkrok, Hackman, Hallberg, Hallenborg, Hallin, Hamilton, Hammarskiöld, Hedberg, Hedén, Heimdal, Henschen, Heyman, von Horn, Höhne, Höning, Hössberg, Ivhed, Jung, Kallenberg, Keller, Killander, Knös, von Koch, Kreuger, Krook, Lagercrantz, Lehmann, Lenander, Lidvall, Lilliehöök, Lilo, Lindencrona, Lindhagen, Lysell, Mellvig, Munck, Müller, Mörner, Nenzell, Nordström, Nyström, Oxenstierna, Palme, Palmstierna, Pauli, Philipps, Pinéus, Queckfeldt, Reuterskiöld, Robsahm, Runnquist, Rydin, Salekärr, Salén, Schmidt, Schröder, Seeler, Seth, Siljeström, Sjöberg, Stenhammar, Stiernspetz, Strid, Sturkell, Sundstén, Sylvén, Söderberg, Tamm, Tillander, Tobin, Torslow, Trotzig, af Ugglas, Uhrbom, Undén, Wachtmeister, Westberg, Wieck, Wigardt, Viklund, Winblad, Wising, Wulff, Yllenius, Zätterström, Åberg, Ådahl, Östlind.

[Sydow, Karin von & Sydow, Knut von]. Släkten von Sydow i Sverige. Genealogisk-biografiska ättartavlor över i landet ännu fortlevande och med dessa närmast befryndade släktgrenar. Utgiven av släkten von Sydows släktförening. Stockholm, Kungl. Boktryckeriet P. A. Norstedt & Söner, 1955. 75, (1) s., (1) rättelselapp + omsl. Trådhäftad i grönt styvt pappersomslag med svart text. Tryckt i 500 ex. Nyskick ! #4114 325

Sydow, Knut von. Släkten von Sydow. Dess härkomst och historia i korta drag. Föredrag hållet vid släktmöte i Stockholm den 12 oktober 1929. [Utg. av Släkten von Sydows släktförening]. Kristianstad, Kristianstads Läns Tidnings A.-B:s Tryckeri, 1930. 27 s. + omsl. Klammerhäftad i ljusblått styvt pappersomslag med rödbrun text. Omslaget solkigt. Vikmärken. #4107 100
Utgiven efter det första svenska släktmötet. Med 3 helsidesplanscher (vilka ingå i pagineringen) föreställande familjevapen från 1300, 1500 & 1600-talen.

Tholén, A[nders]. Släktbeskrifning. Sylvanderska släkten i Brunskog m. fl. socknar, omfattande en tid af 300 år. Upptecknad år 1918. Arvika, Arvika Tidnings Tryckeri, 1919. 114 s. + omsl. Trådhäftad i styvt blågrönt pappersomslag med svart text. Ouppskuren. Bakre omslag delvis loss. #4132 275

Söderhielm, Sixten. Ätten Söderhielm. Del I-II. Falun, Falu Nya Boktryckeri Aktiebolag, 1961-1963. 119, (1) s., 3 utv. släkttavlor, 1 vapenpl.; 206 s. + omsl. Stor 8:o. Trådhäftade i styvt gråblått resp grågrönt pappersomslag med blå resp. grön text. Författardedikation till Margaret och Sven Ramström. Del 1 med litet veck på bakre omslag, Del 2 med ojämnt solbränt omslag. #8666 325
Del I. Anor från äldsta kända led till och med stamfadern, tab 1. + Del II. Andra och tredje generationerna -brukspatronernas- historia.

Dyhr Sylvin, Ingeborg. Ätten Sölfverarms Petalaxgren. [rubr.]. (Särtryck ur Petalax historia I.). U.o., [1982]. s. 189-226 + eget omsl. Klammerhäftad i gult styvt pappersomslag med svart text. #4154 150
Särtryck ur Petalax historia 1, s. 189-226.

Tamm, Claës. Det började i Sachsen. Några bidrag till ätterna Thams och Tamms historia. [Utg. av] Släktföreningen Tham och Tamm. Göteborg, Göteborgs Tryckeriet AB, 1995. 69 s. 8:o. Förlagets blå klotband med titel och sigillavbildning i guldtryck. #4214 250

Lundén Cronström, Ingegerd. Herrar till hatt och värja. En bortglömd gren av släkten Thesleff. [Utg. av] Svenska Litteratursällskapet i Finland. Borgå, Tryckeri & Tidnings AB, 1963. 172, (2) s., 20 pl.-s., 1 utv. släkttavla. + omsl. Trådhäftad. #4223 225
Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i Finland. Nr 397.

Thyselius, Erik. Släkten Thyselius och andra därmed befryndade släkter. Anteckningar. Stockholm, Wilhelmssons Boktryckeri A.-B., 1909. (12), 156 s., (3) pl.-bl. + omsl. Trådhäftad i vitt styvt pappersomslag med text och dekoration i guldtryck samt sigillavbildning i rött. Solkigt omslag. Främre omslag med reva. Nött rygg, bakre omslag nästan loss. Tryckt i 150 numr. ex., detta är nr 49. #13682 150

Thyselius, Erik. Släkten Thyselius och andra därmed befryndade släkter. Anteckningar. Stockholm, Wilhelmssons Boktryckeri A.-B., 1909. (12), 156 s., (3) pl.-bl. + omsl. Trådhäftad i vitt styvt pappersomslag med text och dekoration i guldtryck samt sigillavbildning i rött. Författarhälsning. Bakre omslag med några mindre lagerfläckar. Sista blanka bladet med riss. Tryckt i 150 numr. ex., detta är nr 56. #13683 400

Thörn, Knut. Anteckningar om släkten Thörn [från Karlskrona]. (i: Blekingeboken 1932. Årg. 10). Karlskrona, K. L. Svenssons Eftr:s Bokindustri-A.-B., s. 3-84. Trådhäftad i styvt grått pappersomslag med svart text. Främre omslag med reva. Nött rygg. #8692 125 

Lööf, LarsOlof. Smedsläkten Tolf genom tre sekler. [Utg. av] Tolfska släktföreningen. Göteborg, Rundqvists Boktryckeri, 1989. 286 s., (1) blankt bl. Vitt pappersband med svart och röd text. Ej i allmänna bokhandeln. #4266 325
Med sammanfattning på engelska.

Kjellberg, Carl M. Tomta gård och Tomtasläkten [rubr.]. [i: Meddelanden från Östergötlands Fornminnes- och museiförening. 1916]. Linköping, Billstens Boktryckeri, 1916. s. 19-68, (4) tab.-s. Trådhäftad. #13666 200

Ljungfors, Vilhelm. Släkten Tors(s)low [rubr.]. Stockholm, Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner, 1938. s. 165-217 + eget omsl. Klammerhäftad i grönt styvt pappersomslag med svart text ‘Släkten Tors(s)low'. Aningen solbränt omslag annars i jungfruligt skick. #4285 Såld
Särtryck ur: Personhistorisk tidskrift 38 (1937; tr. 1938).

Eldh, Robert. Tre Rosor. [omsl.]. Lidköping, Nya Läns-Tidningen Nya Lidköpings-Tidningens Tryckeri AB, 1978. 57 s., (1) blankt bl. + omsl. Klammerhäftad i styvt vitt pappersomslag med svart text och ätten tre rosors vapensköld i gult fält. #6080 125
Behandlar Ture Jönsson [Tre rosor]
Sammanställd av artiklar som införts i Nya Läns-Tidningen Nya Lidköpings-Tidningen under januari & februari 1978.

Lindman, Vasthi. Anteckningar om släkten Troberg från Trotby i Kimito. Åbo, Tryckeri Gillot Ab, 1978. 52 s. + omsl. Trådhäftad i styvt beige pappersomslag med svart text. Författardedikation till Gunnar. #4307 175

Sjögren, Paul. Släkten Trolles historia intill år 1505. [Akad. avh.]. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri, 1944. XX, 387 s., 1 tab., 1 karta. 1 pl.-bl., + disp.-tit.-bl. + omsl. Trådhäftad, något solbränt och lite nött omslag. #8603 425

Trägårdh, Kurt G[eorg]: Släkten Trägårdh från Skåne. Anteckningar, samlade och sammanställda. [Släkt och Hävd 1978:4]. Stockholm, N. O. Mauritzons Boktryckeri AB, 1978. 135 s., (8) ant.-s. + omsl. Trådhäftad i styvt grått pappersomslag med svart text. #4328 120
Genealogiska föreningens släktböcker. 14.

[Saxon, Johan Lindström]. Turegårdssläkten. Av J. L. Saxon. Stockholm, Såningsmannens A.-B:s Tryckeri, 1918. 23, (1) s., (3) pl.-bl. + omsl. Trådhäftad i tryckt styvt pappersomslag. Tryckt i 300 numr. ex. Ej i allmänna bokhandeln. Främre omslag med klipp i överkant, fult reparerat. #4338 100
Släkten kommer från Gällersta (T).

[Saxon, Johan Lindström]. Turegårdssläkten. Av J. L. Saxon. Stockholm, Såningsmannens A.-B:s Tryckeri, 1918. 23, (1) s., (3) pl.-bl. + omsl. Trådhäftad i tryckt styvt pappersomslag. Tryckt i 300 numr. ex., detta är nr 256. Ej i allmänna bokhandeln. Nött omslag. #13656 225
Släkten kommer från Gällersta (T).

[Tvetasläkten] Magnusson, Einar. »Kongen i Boda», hans förfäder och hans ättlingar. »Jan Månssons släkte, 12 000 räknade». En smålandssläkt från Tveta och angränsande härader som synes leda sina anor från den ryktbare skogvaktaren Michel Jönsson i Tenhult. Släkthistorier och släktregister sammanfattade. Falköping, A.B. Falköpings Tidnings Tryckeri, 1950. 435, (1) s. + omsl. Trådhäftad, något nött och solkigt omslag. #8414 Såld

[Tvetasläkten] Warén, Anna-Lena. Kongen i Boda. Hans förfäder och hans ättlingar. Register över alla ättlingar sammanställt. Falköping, AB Falköpings Tidnings Tryckeri, [1963]. 31 s. + omsl. Klammerhäftad. #4343 Såld

Uggla, Allan. Ett bröllop i släkten [Uggla] på 1600-talet. [rubr.]. Göteborg, Wezäta, [1949]. 7, (1) s. + omsl. Klammerhäftad i vitt styvt pappersomslag med svart text samt vapenbild i gult. Carl-Axel Rydholm (exlibris). #4366 100
Skrifter utgivna av släktföreningen Uggla. Nr 1.

Uggla, Allan. Inventarieförteckningar från ett par släktgårdar [Uggla] i Västergötland vid 1500-talets mitt. Med kommentar. [rubr.]. Göteborg, Wezäta, [1951]. 26, (2) s. + omsl. Klammerhäftad i vitt styvt pappersomslag med svart text samt vapenbild i gult. Carl-Axel Rydholm (exlibris). #4368 100
Skrifter utgivna av släktföreningen Uggla. Nr 3.

[Uggla, Allan]. Överste Claes Claesson Ugglas personalia. [rubr.].
Göteborg, Wezäta, [1950]. 11, (1) s. + omsl. Klammerhäftad i vitt styvt pappersomslag med svart text samt vapenbild i gult. Carl-Axel Rydholm (exlibris). #4367
100
Skrifter utgivna av släktföreningen Uggla. Nr 2.

Uggla, Erik T:son. Carl Hildebrandsson Uggla. Några biografiska anteckningar. Stockholm, 1979. 123 s., (1) rättelselapp + omsl. Trådhäftad i styvt vitt pappersomslag med blå och svart text samt vapenbild i blått. Carl-Axel Rydholm (exlibris). #13722 200
Skrifter utgivna av Släktföreningen Uggla. Nr 5.

Sundberg, Emil. Tranebergsmysteriet. En släkttragedi [Ulfsparre & Becker] från början av 1800-talet historiskt belyst. [Lidköping, 1983]. (2), 95 s., (1) utv. karta + omsl. Trådhäftad i styvt brunt pappersomslag med vit text. #4388     Såld
Facsimil av 1 uppl. från 1935.
Behandlar släkterna Ulfsparre och von Becker.

Ullman, f. Rinman, Joan. Genealogiska anteckningar rörande Rådmannen Gustaf Uddesson Ullmans ättlingar. Samlade. Göteborg, Rundqvists Boktryckeri, 1976. 236, (4) ant.-s., (1) s., (4) utv. släkttavlor, (1) rättelsebl. + omsl. Trådhäftad i styvt beige pappersomslag med svart text. Namnteckning på främre omslag. Tryckt i 250 ex. #8715 300

Unander, W[iktor] A[xel]. Minnesskrift med anledning av Unanderska släktföreningens 25-åriga tillvaro. Malmö, Röhr’s Boktryckeri, 1938. 73, (2) s., (6) pl.-bl., (3) utv. stamtavlor, (2) tab.-bl. + omsl. Stor 8:o. Trådhäftad i beige styvt pappersomslag med brun text. Författardedikation till Aurore Klintberg, f. Oxenstierna. Tryckt i 200 numr. ex., detta är nr 47. Omslagens insidor med lagerfläckar. #4400 450
Omsl.: Stamtavla över Unander-släkten och några av dess förgreningar. Hellströms (Norrköping) samt Berggrens (Sundsvall) släkten.
Innehåller även stamtavlor över Ullånger-Nordingrå allmogesläkten Unander [Matts Persson *1750] samt Unandersson fr Medelpad [Nils Nilsson *1733].

Bolin, Sture. En skånsk prästson [Jonas Wallengren] i Amerika. Malmö, Nya Litografen, 1960. 131 s., 4 pl.-bl., (1) utv. stamtavla + omsl. Trådhäftad i styvt pappersomslag, framsidan med orange botten och svart text, baksidan och ryggen vit. #4448 125
Stamtavla över ättlingarna till prosten Olof Wallengren (1797-1866) ohh Petronella Lundell (1798-1867).

Stattin, Magnus. Släkten Wallin från Ullånger. Dess härstamning på fädernet från slutet av 1500-talet och tabellarisk stamtavla för släkten från början av 1700-talet. Upprättad år 1924. [Ny uppl.] Utgivare Jan Stattin. Härnösand, Mercurs Tryckeri, 1973. 128 s. + omsl. Limhäftad. Omslaget med bokplast, maskinskriven ryggtitelremsa. Nisse Andersson (namnteckning); P-O Widtfjäll (namnteckning). #4465 50
Omsl.: En ångermanländsk bondesläkts stamtavla.
s. 3-128 faksimil av orig.-uppl. 1924.
Faksimiltryck av 1914 års uppl. dock med den skillnaden att rättelserna på s. 127-128 är införda.

Stattin, Magnus. Släkten Wallin från Ullånger. Dess härstamning på fädernet från slutet av 1500-talet och tabellarisk stamtavla för släkten från början av 1700-talet. Upprättad år 1924. [Ny uppl.] Utgivare Jan Stattin. Härnösand, Mercurs Tryckeri, 1973. 128 s. + omsl. Limhäftad. #8636 175
Omsl.: En ångermanländsk bondesläkts stamtavla.
s. 3-128 faksimil av orig.-uppl. 1924.
Faksimiltryck av 1914 års uppl. dock med den skillnaden att rättelserna på s. 127-128 är införda.

Hülphers, Abrah[am] Abr[ahams]son. Ättar-tal öfver den svenska slägten Wallwik, dess adelige grenar, och derifrån, igenom giftermål härstammande ätter, samt flere med den samma förbundne slägter, tillika med någre anmärkningar, som tjena til uplysning i genealogien. Utgifne i februarii månad 1765. Stockholm, Generalstabens Litografiska Anstalt, [1911]. 49, (1) s. + omsl. Grått styvt pappersband med handskriven titel (facsimil efter tryckoriginalet ?). Faksimiltryck i 50 numr. ex. Liten bit borta på rygghuvudet (ca 5x5 mm). #4479 Såld
Redogör för befryndade släkterna Bille, Chenon, Hof, Rudenschöld & Stiernwall.

Wernstedt, Wilh[elm]. Handlingar i den Warnstedt-Wernstedtska namnfrågan. Tillika en granskning av ett flertal i riddarhusgenealogierna felförda 1600-talsätters namnförhållanden. [Stockholm, Esselte], 1947. 100 s., 1 utv. tab. + rättelser.+ omsl. 8:o. Trådhäftad. Delvis borttagen dedikation ‘... från förf:s son 18.2.1968.’ #4486 250
Föreningens för Släktforskning skrifter III.

Wernstedt, Wilh[elm]. Handlingar i den Warnstedt-Wernstedtska namnfrågan. Tillika en granskning av ett flertal i riddarhusgenealogierna felförda 1600-talsätters namnförhållanden. [Stockholm, Esselte], 1947. 100 s., 1 utv. tab. + omsl. 8:o. Trådhäftad. Något ojämnt solblekt omslag. ‘För benägen anmälan’ på främre omslag. Erratalapp saknas. #8742 180
Föreningens för Släktforskning skrifter III.

Meijer Granqvist, Paul. Gustaf Vasas avkomlingar inom och utom Sverige. Minnesskrift utgiven med anledning av fyrahundraårs-jubiléet 1923. Norrtelje, Elis Ehrengrens Boktryckeri, 1924. 259, (1) s., 1 pl. + omsl. Stor 8:o. Trådhäftad. Nött och solkigt omslag. Riss och mindre veck, fläckar på bakre omslag. Bra ex. för inbindning. Tryckt i 500 numr. ex., detta är nr 335. Ej i allmänna bokhandeln. #4491 Såld
Mycket ovanlig trots den ‘stora’ upplagan.

Meijer Granqvist, Paul. Gustaf Vasas avkomlingar inom och utom Sverige. Minnesskrift utgiven med anledning av fyrahundraårs-jubiléet 1923. Norrtelje, Elis Ehrengrens Boktryckeri, 1924. 259, (1) s., 1 pl. + omsl. Stor 8:o. Trådhäftad. Aningen nött omslag. Kjell Bernström 1927 (namnteckning). Tryckt i 500 numr. ex., detta är nr 479. Ej i allmänna bokhandeln. #13633 Såld
Mycket ovanlig trots den ‘stora’ upplagan.

Weibull, Carl Gustaf. Släkten Weibull. Genealogiska och biografiska anteckningar. Lund, Berlingska Boktryckeriet, 1911. (2), 100 s. + omsl. 4:o. Svart halvklotband med blått pärmpapper. Båda omslagen medbundna. Corfitz Möller (stämpel). Tryckt i 125 numr. ex., detta är nr 125. #4509 350
Redogör även kort för släkterna Såthe, Wilhelm & Åkerholm samt för Weibull fr Ystad, Tottarp och Sölvesborg.

Weibull, Carl Gustaf. Släkten Weibull. Genealogiska och biografiska anteckningar. Lund, Berlingska Boktryckeriet, 1911. (2), 100 s. + omsl. 4:o. Trådhäftad i styvt vitt pappersomslag med svart text. Nött rygghuvud. Främre omslaget loss ca 8 cm. Berlingska Boktryckeriet. Arkivexemplar (stämpel). Tryckt i 125 numr. ex., detta är nr 125. #13768 275
Redogör även kort för släkterna Såthe, Wilhelm & Åkerholm samt för Weibull fr Ystad, Tottarp och Sölvesborg.

Weman, Gösta Gustafsson. Om släkten Weman och dem som härstamma från denna, samt anteckningar öfver många med Wemännerna befryndade eller nära allierade släkter. Historik, genealogi, biografi. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A.-B., 1912. XIV, (1), 262, (1) s., 1 tab, 12 pl.-bl. + omsl. 4:o. Trådhäftad i styvt beige pappersomslag med svart och röd text. Tryckt i 325 numr. ex., detta är nr 169. Nött rygghuvud. Bakre omslag med riss, nedre hörnet borta. #4523 425
Omsl.-titel: Släkten Weman 1590-1912.
I bilagorna redogörs för de befryndade släkterna: Alopæus, Andrén, Beckman, Bergh, Bernstedt, Bremer, Broomé, Browninge de Cowley, von Burghausen och von Husen, Carlsten, Dahl, Eckman, Ekblom, Eng(e)ström, Fabritius, Fonselius, Freese, Frey, Granbohm, Hedberg, von Heland med utgreningar, Helleberg, Hällfors, Joachimsson-Sviring, Krabbe, Lindblom, Lindeblad, Lindeholm, Lundh, Malander, Masalin, Mesterton, Niska, Norén, Nybergh, Olsoni, Pipping, Printz, Reilin, Barbro Ruuths i Finlands förfäder, Schulz, Sehmann, Skutnabb, Snellman, Stahre, Steen med utgreningar, Tegman, Wahlroos, Wicander.

Turesson, Birgit. Wennerstjernas tid. Karlstad, Press’ Förlagstryckeri, 1982. 111 s. Förlagets dekorerade pappersband. #8699 150

Wennström, Ida. Släkten Wennström från Fembecke i Wendel. Anteckningar, samlade och sammanställda. Lund, Carl Bloms Boktryckeri A.-B., 1965. 125 s. + omsl. #8898 125
Genealogiska Föreningens släktböcker 12.

Verdier-Hallén, Gunhild Maria Elisabeth de. På drottningens befallning. Släkten Werdier-de Verdier omkr. 1592-1992. Båstad, Båstad Tryckeri AB, 1992. 173 s. Förlagets röda klotband med vitt dekorerat skyddsomslag. #8737 Såld

Granström, G[ustaf] A[braham]. Några anteckningar om familjen Wertmüller. Med 12 släkttabeller, 89 porträtter, en karta jemte person- och illustrationsregister. Stockholm, Jacob Bagges Söners Aktiebolag, 1919. X, (1), XI-XII, 395 s., 95 pl.-bl., (1) utv. karta, 12 utv. släkttab., (1) tilläggslapp + omsl. Trådhäftad i styvt beige pappersomslag med svart text. Rygghuvud med liten skada. Bakre omslag med några små riss. Författardedikation till doktor Carl Friberg; G. Wretman (namnteckning). Tryckt i 250 numr. ex., detta är nr 200. #7977 450

Bernström, John. Släkten Westerberg från Noraskog. Eskilstuna, Aktiebolaget J. O. Öberg & Sons Boktryckeri, 1948. (2) s., s. 5-46 + omsl. Stor 8:o. Trådhäftad i styvt ljusgult pappersomslag med röd och svart text. Solbränt omslag. G. Collberg (namnteckning). #4552 Såld
Släkten Westerberg härstammande från Kils och Nora socknar, med utgång från stamfadern, bergsman Erik Olofsson i Ramshyttan.
Nya svenska ättartal utg. av John Bernström. 1.

Afzelius, Carl. Släkten Westman (Hernösands-släkten) samt släkterna Söderberg, Tjernberg, Gallenius, Westman fr Ångermanland, Hessler, Lindström, Sjöding, Schlytern, Fahlman, Eckhéll, Afzelius, Nordin, Wargentin, Gavelius. Genealogiska och biografiska anteckningar. Jönköping, Richards Aktiebolags Boktryckeri, 1919. (3), 211, XV, 17, (1) s., 23 pl.-bl. + omsl. 8:o. Trådhäftad i styvt dekorerat pappersomslag. Tryckt i 200 numr. ex., detta är nr 40. Nött rygghuvud. #4573 500
Har även publicerat skrifterna: Afze Larsson i Afzegården ... Skövde 1927 (förf:s fädernesläkt), samt Bröderna Wollgemuth ... Uppsala 1937. Alla tryckta i endast 200 exemplar.

Afzelius, Carl. Släkten Westman (Hernösands-släkten) samt släkterna Söderberg, Tjernberg, Gallenius, Westman fr Ångermanland, Hessler, Lindström, Sjöding, Schlytern, Fahlman, Eckhéll, Afzelius, Nordin, Wargentin, Gavelius. Genealogiska och biografiska anteckningar. Jönköping, Richards Aktiebolags Boktryckeri, 1919. (3), 211, XV, 17, (1) s., 23 pl.-bl. 8:o. Privatbundet gråmelerat klotband. Enkel röd titeletikett. Främre omslag medbundet. Tryckt i 200 numr. ex., detta är nr 139. #13675 550
Har även publicerat skrifterna: Afze Larsson i Afzegården ... Skövde 1927 (förf:s fädernesläkt), samt Bröderna Wollgemuth ... Uppsala 1937. Alla tryckta i endast 200 exemplar.

Westman, Adolf. Släkten Westman (Härnösands-släkten) samt släkterna Söderberg, Tjernberg, Westman fr. Ångermanland, Hessler, Sjöding, Schlytern, Fahlman, Eckhéll, Afzelius, Nordin och Gavelius. Del 2. Genealogiska och biografiska anteckningar. Orsa, AB Bröderna Ohlséns Tryckeri, 1944. 55, x s. 8:o. Grått linneryggband med tryckt pärmpapper. Ej i allmänna bokhandeln. #4574 250
Utgör en fortsättning till föregående bok för åren 1919-1943.

Wetter, Erik. Släkten Wetter från Jönköping. Några anteckningar. Göteborg, Oscar Isacsons Boktryckeri Aktiebolag, 1955. 127 s., (1) utv. släkttavla + omsl. Trådhäftad. Omslaget med ful fuktfläck vilket också berör övre delen av främre snitt samt marginalen på de sista 10-15 sidorna. Tryckt i liten uppl. #4579 150

Wetter, Erik. Släkten Wetter från Jönköping. Några anteckningar. Ny upplaga reviderad, kompletterad och uppdaterad av Mats H. Lundgren, dotterdotterson till Ada och Albert Petersson, samt utökad med ett appendix om den Petersson/Nylanderska grenen av släkten, med utgångspunkt från Erik Wetters manuskript till ett tal inför den Wetterska släktföreningen 1974. Kungsbacka, Elanders Boktryckeri AB, 1984. 133 s., 2 tab.-bl., 1 utv. släktträd, 1 rättelsebl. Förlagets grå klotband med text och dekor i rött. #4580 Såld

[Pajula, Johan Samuel]. Rådmannen Johan Widboms och Johanna Maria v. Qvantens barn och barnbarn t.o.m. femte led 18 22/10 09 - 19 12/7 14. Lahti, 1914. 15 s. + omsl. Klammerhäftad. #8486 250

Ljungberg, Leif. Skåne-släkten Widell. Genealogiska och biografiska anteckningar. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1960. s. 1-51., 1 pl. + eget omsl. Klammerhäftad i styvt grått pappersomslag med svart text. Författardedikation till C. A. Salmonsson. #4597 150
Särtryck ur : Personhistorisk tidskrift 58 (1960).

Wilskman, Atle. Släkten Wilskman. Helsingfors, A. B. Lilius & Hertzberg, 1907. 103 s., (1) utv. stamtavla. Blått halvklotband (Nils Linde, Gbg) med marmorerat pärmpapper, grön skinntiteletikett. Främre omslaget medbundet. Bokhandlar etikett på omslagets insida (I kommission hos M. Sahlström). J. D. F. af S[andeberg] (exlibris). #4635 450

Vingqvist, Herman. Släkten Wingqvist från Södra Ving jämte upptecknarens antavla. Skara, Västergötlands Tryckeri Aktiebolag, 1936. 73, (13) s. + omsl. Trådhäftad i styvt ljusbrunt pappersomslag med svart text. Rygghuvud med liten nötning. Ragnar Wängbeg (namnteckning). Tryckt i 300 numr. ex., detta är nr 229. Släkten Wingqvist i handskrift på ryggen. #8764     Såld
Med förgreningar bl.a. till släkterna Bellander, Bergin, Bröms, (Drake), Fegræus, Fehman, Carlberg, Geting, Gillner, Hellstenius, Kempe, Lechander, Mathesius, Mitander, Modin, Molitæus, Odhelius, Omoenius, Palm, Rhodin, Rudberus, Rydhenius, Snabb, Spak, Starinius, Stenbock, Sursill, Svenske, Tengman, Thermander, Trana, Ulf, Ulfonis, Upsaliensis, Wallander, Vinstorpa-ätten.

Biörkman, Lars G. Lovisa Christiansdotter von Vogelsang 1720-1812 och hennes ättlingar. Stockholm, Gotab, 1992. 182 s. + omsl. Litet veck på främre omslag. #7763 200
Rättelse och tilläggsblad inklistrat på s. 182.
Genealogiska föreningens släktböcker 16.

Afzelius, Carl. Bröderna Wollgemuth i Härnösand. Personhistoriska anteckningar. Uppsala, Wretmans Boktryckeri A.-B., 1937. 22 s., (1) blankt bl. + omsl. * Klammerhäftad i styvt beige pappersomslag med svart text. Jöran Wibling (namnteckning). Tryckt i 200 numr. ex., detta är nr 178. #4670 325
Har även publicerat skrifterna: Släkten Westman ... Jönköping 1919 (förf:s mödernesläkt), samt Afze Larsson i Afzegården ... Skövde 1927 (förf:s fädernesläkt). Alla tryckta i endast 200 exemplar.

Beerståhl, Nils Fredrik. Väbjörntorpssläkten. Skara, Västergötlands Tryckeri AB, 1985. 211 s. + omsl. Trådhäftad. Dekorerat styvt pappersomslag. #4696 400
Med släkttavlor över släkterna Efvergren, Friberg från Kaflås, Hallberg från Ljunghem, Prästsläkten Hjortsberg i Strängnäs stift, Lagmanssläkten på Kaflås, Faktorismedsläkten Lindgren, Nyberg på Kaflås, Zetterberg på Kaflås, Länsmanssläkten Öjdahl i Vartofta hd.

Wærn, Hakon. Släkten Wærn. En släkthistoria under fyra sekel i tre länder. Stockholm, Tryckeri Balder AB, 1971. 208 s. + omsl. Trådhäftad i blankt omslag med tryckt och illustrerat skyddsomslag. Något solkigt skyddsomslag. Till Gerda från Uno, Julen 1972. #13465 275

Pettersson, Axel V[aldemar]. Biografiska anteckningar om slägten Wærn. Utgifna af Ph. H. G. Hagberg. Munkedal, 1987. 32 s. Klammerhäftad. #4702 75
Faksimiltryck från 1901 års upplaga som utkom i 250 ex.

Zielfelt, Lennart. Släkten Zielfelt. Helsingfors, Frenckellska Tryckeri Aktiebolaget, 1938. (5) s., s. 11-214, (1) s., 4 släkttavlor (några vikta)., (5 ant.-bl.). Rött linneband (Kungsklippans bokbinderi) svart ryggtiteletikett. Främre omslag medbundet. Författardedikation till Lars Wadstein. Tryckt i 200 numr. ex., detta är nr 37. #4722 Såld

Zielfelt, Lennart. Släkten Zielfelt. Helsingfors, Frenckellska Tryckeri Aktiebolaget, 1938. (5) s., s. 11-214, (1) s., 4 släkttavlor (några vikta)., (5 ant.-bl.) + omsl. 8:o. Trådhäftad. Solblekt rygg, några mindre veck på omslaget. Författardedikation till Th. Hallgrim. Tryckt i 200 numr. ex., detta är nr 154. Anteckningar förekommer. #8796 350

Åkerhielm, Erik. Åkerhielmska släktboken. Åkerhielmska ätternas öden under fyra sekler. På grundval av arkiv- och andra forskningar verkställda av friherre Nils Åkerhielm af Margretelund under åren 1911 och 1919-23, samt med ledning av riddarhusgenealogierna m. fl. urkunder skildrade. Stockholm, Herman Andersons Tryckeri, 1926. 396, (76) s., 1 pl., 7 genealogiska tab. 4:o. Blått gediget halvskinnband med 5 upphöjda bind, marmorerat pärmpapper. #4744 750 

Olsson, Sven W. (utg.). Samuel Agriconius Åkerhielms brev till Josias Cederhielm och Mauritz Vellingk 1700-1702. Lund, Berlings, 1979. Frontespis, 219 s. Förlagets svarta klotband, illustrerat skyddsomslag. Skyddsomslaget delvis nött, med en lagning. #4753 Såld
Kungl. Samfundet för utg. av handskrifter rörande Skandinaviens historia. Handlingar. 5.
Åkerhielmska släktföreningen. Meddelanden. 4.

Olsson, Sven W. (utg.). Samuel Agriconius Åkerhielms brev till Josias Cederhielm och Mauritz Vellingk 1700-1702. Lund, Berlings, 1979. Frontespis, 219 s. Förlagets blå klotband, illustrerat skyddsomslag. #13587 250
Åkerhielmska släktföreningen. Meddelanden. 4.
Kungl. Samfundet för utg. av handskrifter rörande Skandinaviens historia. Handlingar. 5.

Åkerhielm, Samuel. Skeggesta-släkten. Lund, Berlingska Boktryckeriet, 1966. (3), 27, 15, 8 s., (1) faks. bl., (3) tab. bl. + omsl. Trådhäftad i styvt blått pappersomslag. #4750 200
Åkerhielmska släktföreningen. Meddelanden. 2.

Åkerhielm, Samuel & [Åkerhielm, B.]. Skeggesta-släkten [bunden med:] Släkttabeller [över släkten Åkerhielm]. Lund, Berlingska Boktryckeriet, 1966. (3), 27, 15, 8 s., (1) faks. bl., (3) tab. bl.; (1) s., 4 tab. bl. Grönt klotband. #13649 Såld
Åkerhielmska släktföreningen. Meddelanden. 1+2.

Almegius, Folke. Länsmän och bönder från Orust. Släkten Åkerströms historia. Kungälv, Gotab, 1977. 94 s. + omsl. Limhäftad. #7681 150

Petersson, A[nders] G[ustav]. Åsjöhyttesläkten. En gammal bergsmanssläkt från Bjurkärn. Genealogiska och biografiska anteckningar. Kristinehamn, Grundels Boktryckeri, 1923. 95 s. + omsl. 8:o. Trådhäftad i styvt grått pappersomslag med svart text och dekor. Delvis ouppskuren. #8508 200
Utgör en fortsättning på de av förf. tidigare utg. ‘Tvänne släkter från Karlskoga bergslag I-III’.

Olsson, Roland & Antonsson, Monica. En Ärtemarkssläkt. Förfäder och ättlingar till Olle och Anna Britta på Torpet. Munkedal, Munk-Reklam, 1989. 336 s. Stor 8:o. Förlagets röda konstläderband med text och riklig dekor i guldtryck. #5472 300

Bernström, John. Släkten Öberg från Araslöv. Eskilstuna, Aktiebolaget J. O. Öberg & Sons Boktryckeri, 1951. 41 s. (s. 1-2 blanka bl.) + omsl. Trådhäftad i styvt ljusgult pappersomslag med grön och svart text. Aningen solkigt omslag. #13700 300
Släkten Öberg härstammande från hovkocken vid Araslövs sätesgård i Färlövs sn (L), Joseph Öberg.
Nya svenska ättartal utg. av John Bernström. 3.

Andersson, Per. Ölmstadsättlingar. Häradsdomaren Måns Haraldssons i södra Långeberg descendenter under fyra århundraden. [D. I.]. Redigerad och utgiven. Linlöping, 1989. 252 s. Förlagets blå klotband. Nils Aurell (namnteckning). Några rättelser och kompletteringar med bläckpenna förekommer. #4788 275

Östrand, David. Släkten Östrand från Hyttön i Älvkarleby. Hälsingborg, Schmidts Boktryckeri Aktiebolag, 1966. 173 s., (4) släkttavlor + omsl.* Grönt styvt pappersomslag med svart text. #4806 225
Ny, omarbetad uppl. av förf:s år 1911 utg. arbete.
I bilagorna (1-31) redogörs för ättlingarna på spinnsidan. Bilagorna 34-35 redogör för kyrkoherden Carl Östrand samt hans hustru Andréette Odéns härstamning.

II.
Övriga släktböcker, kalendrar m.m.

Adolfsson, Gustav Melker. Kristvallafamiljer och deras efterkommande i bygden. Delvis Kristvalla sockens historia. Anteckningar gjorda. Kalmar, Snabbkopia, [1976]. 96 s. + omsl. Limhäftad i grönt styvt pappersomslag med brun text. #6292 Såld

Appelquist, Jan (red.). Släkten... 1. [En skriftserie utgiven av] Sveriges släktforskarförbund. Stockholm, Graphic Systems AB, 1992. 197 s. + omsl. Limhäftad. #7720 150
Behandlar släkterna Bergquist från Forsa och Ålshults bruk, Hoyer (Höyer) från Tyskland, Hult - en värmländsk smedsläkt, Kjellander och Jennebo från Korsberga & Pilo med släktgrenen Elvin.

Arvidsson, Eric. En släkt utgången från Järsnäs socken i Jönköpings län. Släktregister, upprättat. Eksjö 1923. 82 s. Eksjö, 1923. 82 s., 1 utv. stamtavla. Privatbundet brunt klotband med ‘G.S. Släktbok * 1652’ i guldtryck på främre pärm. Främre omslag medbundet. Titelblad med lagning. Tryckt i 150 numr ex., detta är nr 10. #7722 275

Arvidsson, Eric. En smålandssläkt härstammande från Per Jonasson i Tolarp, Ödestugu socken, född år 1659 och hans hustru i 2:a giftet Marit Nilsdotter från Rogberga. Släktregister, upprättat. Södertälje, Förenade Boktryckerierna, [1922.] 15 s., (3) blanka bl., s. 17-62, (4) blanka bl., s. 63-93, (3) blanka bl., s. 94 -123, (3) blanka bl., (11) s. + omsl. Trådhäftad i styvt beige pappersomslag med svart text och fotoillustration. Tryckt i liten uppl. Aningen solbränt omslag. #2150 325

Barfod, J[ohan] C[hristopher]. Märkvärdigheter rörande skånska adeln. Med inledning och anmärkningar av Gunnar Carlquist. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1925. XVI, 459 s., 40 pl. bl. 8:o. Förlagets halvskinnband med rikt gulddekorerad rygg, svart titelfält, marmorerat pärmpapper och stänkta snitt. Båda omslagen medbundna. Ryggen lätt nött. Gustaf Wrangel (namnteckning). #5048 300
Ågren 1389.
Originalupplagan trycktes 1847 hos L. J. Hjerta, detta arbete är tryckt med Hiertas antikva, gjuten i matriser från tidigt 1800-tal.

Barfod, J[ohan] C[hristopher]. Märkvärdigheter rörande skånska adeln. Med inledning och anmärkningar av Gunnar Carlquist. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1925. XVI, 459 s., 40 pl. bl. 8:o. Privatbundet blått halvklotband med blått pärmpapper. Båda omslagen medbundna. #13510 Såld
Ågren 1389.
Originalupplagan trycktes 1847 hos L. J. Hjerta, detta arbete är tryckt med Hiertas antikva, gjuten i matriser från tidigt 1800-tal.

Berggren, Arne. Bönder och fiskare i Hästevik Nordgård, Torslanda 1700-1900. Göteborg, GDIF Tryckeri AB, 1991. 32 s. + omsl. Klammerhäftad. #5059 60

Berglund, Christina Helena. Min släkts öden. En krönika om fränder i möderneled, upptecknad. Fortsatt av Helena Larson. Med inledning och anmärkningar av Ernst E. Areen. Stockholm, Ivar Hæggströms Boktryckeri, 1930. 159 s., 10 pl.-bl. + omsl. Trådhäftad. Något nött och solkigt omslag. Dedikation till Hjalmar Barr o fru från Ivar O Larson, Hjalmar Barr (namnteckning), Ur Nils Lindbergh's bibliotek. #7748 275 
Skrifter utg. av Oscar och Helena Larsons släktförening. 1.

Berglund, Christina Helena. Min släkts öden. En krönika om fränder i möderneled, upptecknad. Fortsatt av Helena Larson. Med inledning och anmärkningar av Ernst E. Areen. Stockholm, Ivar Hæggströms Boktryckeri, 1930. 159 s., 10 pl.-bl. + omsl. Trådhäftad. Rygghuvud med liten nötning. #13453 325
Skrifter utg. av Oscar och Helena Larsons släktförening. 1.

Bertilson, Gunnar. Carl Johan Andersson och Sara Andersdotter i Färed 1824-1875. En släktkrönika sammanställd. Göteborg, GAKO, 1975. 56 s., (1) blankt bl. + omsl. (s. 1-2 blanka). 4:o. Klammerhäftad i styvt senapsgult pappersomslag med svart text. Tryckt på gult papper i 100 ex. #13769 150

Björkman, Hj[almar]. Gamlakarleby stad och dess borgarskap i förgångna tider [rubr.]. Gamlakarleby, Aktiebolaget Österbottningens tryckeri, 1914. 62, (2) s. Klammerhäftad utan omslag. Ovanlig! Liten bit av nedre högra hörnet borta på första bladet. Hundöron på första och sista 8-10 sidorna. #13644 450
Tabeller över släkterna: Ahla, Donner, Falander, Hongell, Kiemmer, Kyntzell, Lindbäck, Lithén, Pasanen, Peitzius, Pelander, Rahm, Riska, Sneckendahl, Stenhagen.

Broberg, Richard. Finsk invandring till mellersta Sverige. En översikt från medeltiden till 1600-talets slut. [Utg. av] Dialekt- och folkminnesarkivet, Uppsala. Uppsala, Almqvist & Wiksell Tryckeri, 1988. Förlagets pappersband. Understrykningar med färgpenna förekommer i texten, noteringar med dito på sista fria bladet. #8939 250
Skrifter utg. av Föreningen för Värmlandslitteratur. 7. Ingår även i serien ‘Svenska landsmål och svenskt folkliv’.
With a summary in English.

Bromander, C[arl] V[ilhelm]. Värmländska ättartal. Genealogiska och personhistoriska anteckningar. Kristinehamn, Grundels Boktryckeri, 1915. 160 s. + omsl. Klammerhäftad i styvt grått pappersomslag. Solbränd och aningen nött rygg. Författardedikation till H. Fröding. Handskriven ryggtitel. #5098 Såld
Redogör för 10 släkter huvudsakligen från Ölme socken och härad: Gyllenius, Svenserudssläkten (Lund), Skinnerudssläkten (Nordén), Gillberg (Roman, Vallert), Mellqvist, Månstasläkten, Lilla Lerdalasläkten (Thune, Vall), Björtorpssläkten, Stubberudssläkten (Friberg), Kartås-släkten.

Burke’s Guide to the Royal Family. First edition. York, Herald Printers, 1973. pp. xvj, 358. Publishers decorated red cloth. #8930 400

Williamson, David (comp.). Burke’s Royal Families of the World. Volume II. Africa & the Middle East. London, 1980. pp. xvi, 320. Publ. decorated red cloth. Dustjacket. #8931 550
Researched and Compiled by David Williamson with Contributions from Mark Bence-Jones, Morris Bierbrier, G. S. P. Freeman-Greenville. Alan de Lacy Rush, Michael Sayer.

Bökwall, Christer (utg.). Kung Olofs minne. En minnesskrift med bidrag av Grethe Authén Blom, Vivian Etting, Michael Linton och Alf Åberg. Arlöv, Berlings, 1987. 107, (5) s., (1) utv. släkttavla + omsl. Nyskick. #8928 Såld
Släkttavlan utvisar några släktskapsförnindelser mellan kungahusen i Sverige, Norge, Danmark och Mecklenburg.

Carlquist, Sven. Ystadsläkter under trenne sekler. På uppdrag av Ystads fornminnesförening utgivet. Ystad, Bjurström & Co Boktryckeri, 1977. 228, (4) s. Förlagets röda gulddekorerade klotband. Även tryckt i en upplaga av 250 numr. ex. #5112 Såld

Carlquist, Sven. Ystadsläkter under trenne sekler. På uppdrag av Ystads fornminnesförening utgivet. Ystad, Bjurström & Co Boktryckeri, 1977. 228, (4) s. Förlagets röda gulddekorerade klotband. Tryckt i 250 numr. ex., detta är nr 174. #7824 425

Carlsson, Carl Alexander. Anteckningar om gårdarna inom Kristdala socken i Kalmar län, deras ägare och de släkter som därifrån utgått. (Separattryck i 200 ex.). Stockholm, Smedbergs Boktryckeri, 1900. (1), VIII, 82, (1) s. Trådhäftad i ljusblått styvt pappersomslag. Ouppskuren. Omslaget med några mindre nagg och riss, p.g.a det väldigt spröda pappret. #5113 300
cf. Almquist 449

Carlsson, Carl Alexander. Anteckningar om gårdarna inom Kristdala socken i Kalmar län, deras ägare och de släkter som därifrån utgått. (Separattryck i 200 ex.). Stockholm, Smedbergs Boktryckeri, 1900. (1), VIII, 82, (1) s. Trådhäftad i ljusblått styvt pappersomslag. Ouppskuren. Nött rygg. Omslaget med några mindre nagg och riss, p.g.a det väldigt spröda pappret. Några små bitar borta på bakre omslag. Liten genomgående fuktfläck i nederkant. #13705 Såld
cf. Almquist 449

[Eberhardt, Friedrich]. Släktbok för Sätila 1681-1897. Bollebygd, Alfredssons Offset, 1985. 228, (4) s. + karta (löst bilagd). 4:o. Förlagets laminerade pappersband. #13755 400

Englund, Nils. Hantverkarsläkter i Gefle på 1700-talet. Utg. med bidrag av Gefle Handtverksförening till dess 175-årsjubileum. Gävle, Lantmännens Tryckeri Westlund & Co., 1932. 120 s. + omsl. 8:o. Trådhäftad. #5171 Såld
Uppställd efter yrkesgrupper.
Bokbindare, Tenngjutare, Klockgjutare, Kruk- och Kakelugnsmakare, Guldsmeder, Kopparslagare, Urmakare, Klensmeder, Hovslagare, Bleck- och Plåtslagare, Vagnmakare, Sadelmakare, Karduansmakare, Sämskmakare, Skomakare, Handskmakare, Skräddare, Knappmakare, Nål- och Gördelmakare, Hattmakare, Perukmakare, Målare och Färgare, Snickare, Svarvare, Glasmästare och Förgyllare, Sotare, Bagare, Slaktare, Tunnbindare, Repslagare. Gästrikländska hembygdsböcker. 2.

Engström, Hillevi. Anders, Ingrid och Andreas. Levnadsöden framtagna ur offentliga arkiv. Göteborg, Stromia, 1991. 204 s. + omsl. Limhäftad. #7914 150

Ericksen, Joh. Älvdalen. Värmlands älvdal och finnskogar, dess odlings och bebyggelses historia. Del III. Nedre Älvdalen. Örebro, AB Littorin Rydén Boktryckeri, 1964. XXXVI, s. 9-208, (20) bl. Förlagets blå klotband. De 20 opaginerade bladen i slutet omfattar anteckningsblad med eget titelblad ‘Vår släkt. Släktregister, släktkrönika, tidningsurklipp’. Liten genomgående fläck på s. I-IV. #5176 Såld
Ryggtitel: Älvdals härad. Gårds- och släkthistoria 3.

Ericson, Jarl. Finnar i Gräsmark och Lekvattnet. Arvika, Arvika Grafiska AB, [1993]. 376 s. 8:o. Förlagets dekorerade pappersband. David Nyqyist (stämpel). #5178 275
Detta är Jarl Ericson’s andra bok i serien om finnar i Värmland, den första var ‘Finnar i väst’ utg. 1990, och 1996 kom ‘Finnar i Östmark, Vitsand, Nyskoga, Södra och Norra Finnskoga’.

[Eriksson, Folke (utg.)]. Sätilas historia med födelsebok 1681-1897. Bollebygd, Alfredssons Offset, 1986. 226, (6) s. 4:o. Förlagets laminerade pappersband. #5658    Såld

Fahlbeck, Pontus E[rland]. Sveriges adel. Statistisk undersökning öfver de å riddarhuset introducerade ätterna. D. 1-2. Göteborg, Wald. Zachrissons Boktryckeri, 1898, 1902. "(10), 574 s.; VIII, 334 s. + omsl. " Stor 8:o. Trådhäftade i styvt svart resp. grått pappersomslag med röd text. Del 1 med trasig rygg, några små naggar saknas på omslaget. Perfekt inbindnings ex. #5749 400
Almquist 120.
1: Ätternas demografi. D. 2: Den lefvande adeln i Sverige och Finland.

Fahlbeck, Pontus E[rland]. Sveriges adel. Statistisk undersökning öfver de å riddarhuset introducerade ätterna. D. 2. Göteborg, Wald. Zachrissons BoktryckeriA.-B., 1902. VIII, 334 s. Stor 8:o. Trådhäftad i styvt grått pappersomslag med röd text. Främre omslag med veck. Rygghuvud nött. #13711 300
Almquist 120
D. 2: Den lefvande adeln i Sverige och Finland.

Ferrand, Jacques. Les Familles Princieres de l’Ancien Empire de Russie (en émigration en 1978). 1ère partie. Préface du prince Dimitri M. Schakhovskoy. U.o. [1979]. (3) bl., 253 s., (2) utv. släkttavlor + omsl. A4. Limhäftad. #13734 300
Ytterligare 2 volymer har utkommit av detta arbete som behandlar ryska adelsfamiljer. Denna första del behandlar följande 25 ätter: Bagration de Moukhani, Béloselsky-Bélozersky, Cantacuzène, Devlet-Kildeev, Drutskoy-Sokolinsky, Gortchakov, Imérétinsky, Kotchoubey, Kougouchev, Kourakine, Kozlovsky, Kropotkine, Makinsky, Obolensky, Orlov, Ouroussov, Poutiatine, Repnine, Schakhovskoy, Stcherbatov, Sviatopolk-Mirsky, Troubetzkoy, Wiazemsky, Yachwil, Youssoupov.

Genealogisk Tidskrift. Organ för Föreningen för Släktforskning. Årg. 1 (1946) - 16 (1961). Jönköping & Lund, 1946-1962. (4), 268 s., (8), 282 s.; (4), 256 s., (3), 321 s.; (3), 331 s., (4), 44 s., 7, 6, 4, 4 s. Privatbundna halvklotband med marmorerat pärmpapper, enkla svarta titeletiketter. Alla omslagen medbundna. 3 volymer. #13728 Såld
Medbundet är också Genealogisk Tidskrifts Rättelse- och kompletteringsblad 1946:1-3, 1947:1.

Gillingstam, Hans & Setterkrans †, Göran. Biskop Hans Brasks släktbok. Utg. av Personhistoriska samfundet. Stockholm, 1970. VIII, (1), 201, (4), 155 s. + omsl. Liten folio. Klammerhäftad i styvt ljusgrått pappersomslag. Ragnar Wängberg (namnteckning). #5210 Såld

Goldkuhl, Carola. Röster som tystnat. Släkt- och kulturhistoriska minnen. Stockholm, Blom & Söner Boktryckeri AB, 1953. 163, (1) s. + omsl. Trådhäftad i vitt styvt pappersomslag med röd och svart text på grå botten. "Erik Angbring (?) (namnteckning); Ragnar Wängberg (namnteckning). " #4324 250
Behandlar bl.a. släkten Trotzig.

Granberg, Einar. Rems- och Gammelskogargubbar. Sundsvall, Sundsvalls Tidnings Boktryckeri Aktiebolag, 1938. 118 s., (2) ant.-s. + omsl. Trådhäftad i ljusblått aningen solblekt omslag, några mindre riss litet veck på främre omslag. Författardedikation till Landshövding M. Munck af Rosenschöld. #5218 425

Gustafsson, Alexander. Släktboken från Kättilstorp, Naum. Regel Carlssons släkttavla, född år 1666. Bidrag till släktens och stamgårdens historia. Vara, Vara Nya Tryckeri, 1937. 156, (4) s. Gediget brunt halvskinnband med marmorerat pärmpapper. Främre omslaget medbundet. #751 625

Hallgren, C. J. Gotländska släkter. I. Genealogiska och biografiska anteckningar. Samlade och utgivna. Visby, Missionsbokhandelns boktryckeri, 1926. 572, (4) s. 8:o. Brunt konstläderband. #7999 Såld
Innehåller redogörelser för 103 släkter på Gotland (Ahlberg - Österberg). Inte enbart med anor från ön utan även med härstamning från fastlandet, Balticum, Danmark, Finland, Polen & Tyskland. Främst upplysningar om 1700- och 1800-talen.

Hellerström, Erik. Dan Anderssons härstamning. Svenskt och finskt. Uddevalla, Bohusläningens AB, 1964. 58, (2) s. + omsl. 8:o. Trådhäftad. Liten fläck på bakre omslag. #8012 Såld
Dan Andersson sällskapets skrifter nr 2.

Hellerström, Erik. Dan Anderssons härstamning. Svenskt och finskt. Uddevalla, Bohusläningens AB, 1964. 58, (2) s. 8:o. Blått privatbundet klotband, främre omslaget medbundet. #13501 Såld
Dan Andersson sällskapets skrifter nr 2.

Hellström, Gunnar. Gamla hus och gamla släkter. Från Vasatidens och stormaktstidens Stockholm. Borås, Aktiebolaget J. F. Björsell, 1951. 116 s. + omsl. Trådhäftad. Liten reva i främre omslag. #9078 175

Hellström, Gunnar. Gamla hus och gamla släkter. Från Vasatidens och stormaktstidens Stockholm. Borås, Aktiebolaget J. F. Björsell, 1951. 116 s. + omsl. Trådhäftad. Omslaget med störande fläckar. #13554 75

Hildebrand, Bengt. Den gamla Oby-släktkretsen och dess minnen. Ett stycke skånsk-småländsk herrgårdshistoria om säterierna Oby, Lästad och Benestad m.fl., släktgravar på Blädinge kyrkogård, ätterna Steuch, Juul, Mörner, Cederström och Gyllenkrok samt deras fränder. Moheda, Elof Lindströms Boktryckeri, 1941. s. 3-124, (1) s., (8) pl.-bl. Trådhäftad. #8045     Såld
Behandlar Bengt Hildebrand's mödernesläkt.
Värendsbygder 1941.

Hillgren, Bror. Några vallonsläkter och Delsbosläkter. Anteckningar ur Ö. Lövsta, Wässlands, Tierps och Delsbo kyrkoböcker. Stockholm, Victor Pettersons Bokindustriaktiebolag, 1919. 30 s. + omsl. Klammerhäftad. Tryckt i 100 ex. #8216 425
Släkterna Tillman, Douhan, Fogman, Waldner, Ruht, Delin, Skoglund.

Hofsten, Erland von. Gårdarna kring sjön. Anteckningar. [I]-II. Mariestad, A.-B. Tidn. för Skarab. Län, 1948-1949. 54, (2 blanka) + 57-107 s. ill. 4:o. Klammerhäftad i styva gula pappersomslag med svart text. Dan Korn (namnteckning). Ombrutna särtryck ur Tidning för Skaraborgs Län. Den kände västgötasamlaren Dan Korn betecknar detta arbete som Rariss! #8962 450
Behandlar gårdarna kring sjön Ymsen, deras historia samt ägarelängder. Borruds säteri, Ymseborg, Björkenäs, Jula säteri, Julaholm, Ebbetorp, Säckestad, Nyrud, Hallansberg, Båstebacken, Ymsjöholm.

Holmberg, Gust[af]-Ad[olf]. Släkterna från Elfsjö Norrgård i Korpo - Marius Michelssons släkt. Åbo, Stiftelsen för Åbo Akademi offset- och kopieringscentral, 1979. 47 s. + omsl. Klammerhäftad i blått styvt pappersomslag med svart text. Biblioteksstämpel samt utgallringsdito. #2867 125
Duplic A5 m tryckt omsl.

Horn, Gustaf L:son v. Rikets Regenter. Rasbiologiska randnoter. [Utg. av] Skandinaviska Släkt Studie Samfundet. Stockholm, E. Olofssons Boktryckeri, 1936. 95, (1) s. 8:o. Förlagets blå klotband. Titel i guldtryck på ryggen. Tryckt som manuskript i 150 numr. ex., detta är nr 106. #13719 400

Ingers, Gertrud. Gästgivardöttrarna i Everlöv. Slöjd och bohag i en bondesläkt under 200 år. Kristianstad, Kristianstads Boktryckeri, 1975. 230 s., (1) blankt bl. Förlagets fotoillustrerade pappersband. Tryckt i 3000 ex. #5295 250
Korta stamtavlor över: Helje Mattssons ättlingar; Gästgivare Pehr Olssons och hans hustru Bollas efterkommande; Elna Pehrsdotters I och Nils Heljassons barn.
Rikt illustrerad i texten med fotografier på släktens medlemmar samt många av dess textila arbeten.
2 uppl. (1 uppl. utkom 1974 och trycktes i 5000 ex.).

Ivarsson, Martin & Brody, Abraham. Svensk-Judiska pionjärer och stamfäder. En person-, släkt- och kulturhistorisk krönika med Norrköping som blickcentrum. Gravskrifterna på Norrköpings mosaiska begravningsplats publicerade och tolkade från hebreiskan. Jönköping, Tryckeri Aktiebolaget Smaland, 1956. 284 s., (1) utv. stamtavla, (1) erratabl. Stor 8:o. Förlagets mörkröda klotband med en sjuarmas ljusstake i guldtryck på främre pärmen. Främre omslaget medbundet. Författardedikation till Elsa och Harald. #8245 500

Johansson, Th[ure]. Anders Ols ättlingar. Genealogiska och biografiska anteckningar. Stockholm, A.-B. Fahlcrantz’ Boktryckeri, 1930. 464 s. + omsl. Stor 8:o. Trådhäftad i styvt ljusbrunt pappersomslag med rödbrun text och illustration. Omslag med några mindre veck. Nött rygghuvud och fot. Karin Linnell (namnteckning). #3143 300

Johansson, Th[ure]. Anders Ols ättlingar. Genealogiska och biografiska anteckningar. Stockholm, A.-B. Fahlcrantz’ Boktryckeri, 1930. 464 s. Stor 8:o. Mörkblått klotband. "American-Swedish Historical Foundation (exlibris); American-Swedish Historical Museum (blindstämplar). " Missfärgade falsar, efter förstärkningar ? #8255 325

Johnsson, Folke. En göingesläkt. Några anteckningar om en nordskånsk släkt. Kristianstad, Kristianstads Läns Tidnings A.-B:s Tryckeri, 1924. (1), 68 s., 1 lös antavla + omsl. 4:o. Trådhäftad i styvt vitt pappersomslag med text i guld. Tryckt i 150 numr. ex., detta är nr 72. #2948 Såld

Kjellander, R. G:son. (utg.). Släkthistorisk tidskrift. Årgång 1, 1949. Nr 1-3/4. Hälsingborg & Ystad, Schmidts resp. Bjurströms Boktryckeri A.-B., 1949. "32 s.; s. 33-63, (1) s.; s. 65-111, (1) s. + omsl. " Klammerhäftad. 3 häften. Första årgången av denna svåråtkomliga publikation, som sällan hittas komplett. #8724 250
Innehåller bl.a. Svensk släktforskareförteckning 1948-49, Namnregister till Westrinska arkivets genealogiska avdelning, Riksmarsken Torgils Knutssons släktförhållanden (Jämte en översikt av den uppländska Askesläkten), Bratt från Kinne-Vedum, Släkten Solton (Solthow) på Dal, Några observanda beträffande namnföringen i Riddarhusgenealogier och Adelskalender.

Koit, Jakob. Rannsakningen om halvfrälset i Småland omkring 1575. Släkt- och gårdshistoriska anteckningar. Stockholm, K. L. Beckmans Boktryckeri, 1953. 64 s. + omsl. #8293 150
Skrifter utgivna av Genealogiska Föreningen 6.

Lagergren, Helmer. Värmländska släkter. Ett bidrag till Värmlands personhistoria. H. 1. Kristinehamn, Grundels Boktryckeri, 1913 (omsl. tr. 1914). 116, (3) s. + omsl. Liten 8:o. Klammerhäftad. Ryggen nött, några mindre veck på omslaget. Per Clarholm (namnteckning). #5360 Såld
Behandlar släkterna: Agrell, Ahlgren, Alstedt, Alster, Alsterblad, Alsterlind, Alsterlund, Alstermark, Alstrin, Altahr, Andersson (Anderström, Dömle), Andersson från Visnum, Antonsson, Areen, Arvikander, Asp, Austrin, Austrin yngre sl., Axberg & Axelsson.

Lagergren, Helmer. Värmländska släkter. Ett bidrag till Värmlands personhistoria. H. 1. Kristinehamn, 1913 (omsl. tr. 1914). 116, (3) s. Liten 8:o. Privatbundet klotband, båda omslagen medbundna. #8311 Såld
Behandlar släkterna: Agrell, Ahlgren, Alstedt, Alster, Alsterblad, Alsterlind, Alsterlund, Alstermark, Alstrin, Altahr, Andersson (Anderström, Dömle), Andersson från Visnum, Antonsson, Areen, Arvikander, Asp, Austrin, Austrin yngre sl., Axberg & Axelsson.

Larsson, Ernst Ludvig. Några västgötasläkter i registerform. Upptecknade. Lund, Håkan Ohlssons Boktryckeri, 1938. 158 s., (10) ant.-bl. + omsl. Stor 8:o. Trådhäftad i grått styvt pappersomslag med svart text. Främre omslag med litet veck i övre högra hörnet. Elsa Sjöberg (namnteckning). Tryckt på gulaktigt papper i 300 numr. ex., detta är nr 190. #5369   Såld
Omfattar 49 olika västgötasläkter: Bjärby-släkten, Källsäter-släkten, Gabrielsson (fr Torestorp), Larsson (Sthlm), Pallin, Rosén, Nylöf, Wersén, Törnestorp (Skövde)-släkten, Larv-släkten, Westlin, Hellman, Cedermark, Johanson i Hjo, Larsson i Bedinge, Högåsen-släkten, Kroken-släkten, Dunbergshult-släkten, Bohlin, Fröjered-släkten, Sörgårds-släkten, Storslätten-släkten, Habo-släkten, Långaskede-släkten, Svärtagårdssläkten, Ormebacken-släkten, Zackrisson, Fridene-släkten, Vidtskövle-släkten, Solén, Ununge-släkten, Skara-släkten, Mollstedt, Håckerström, Hornvall, Hedesunda-släkten, Folckberg, Lundell och Laurentz, Kjellander, Anders Magnussons i Frostemyran Sventorp föräldrar, farföräldrar, syskon o. ättlingar, Lunden-släkten, Hattestad-släkten, Arne-släkten, Törnstorp (Varola)-släkten, Toddestorp (Varola)-släkten, Elfström, Olofsson i Lyrestad, Fallgren, Bohlinder.

Leijonhufvud, Karl A[xel] K:son och Leijonhufvud, Gustaf C:son. Ny svensk släktbok. Med register af G. Ericson. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, [1901-]1906. IV, (2), 871 s., [+ rättelser för häfte 1-7] XXVIII, XIII, VIII, VI, IV, III, II s. Stor 8:o. Förlagets röda klotband med gulddekorerad rygg, svagt solblekt. Fredrik Sundelin (namnteckning). #13468 Såld
Almquist 142
Innehåller redogörelser för 162 släkter.

Leijonhufvud, Karl A[xel] K:son och Leijonhufvud, Gustaf C:son. Ny svensk släktbok. Med register af G. Ericson. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, [1901-]1906. IV, (2), 871 s., [+ rättelser för häfte 1-7] XXVIII, XIII, VIII, VI, IV, III, II s. Stor 8:o. Förlagets röda halvskinnband med gulddekorerad rygg, solblekt. #13469 600
Almquist 142
Innehåller redogörelser för 162 släkter.

Lidén, Bror. Björkholmens gård. En släktbok. Innehavare och ättlingar från 1500-talet till våra dagar. [Förvara boken väl. Endast ett ex. är tryckt till varje nu levande ättling.]. Uddevalla, Hallmans Boktryckeri, 1948. 107 s. + omsl. Trådhäftad i blått styvt pappersomslag med text i silver. Solblekt rygg. Tryckt i liten upplaga för släkten. (ca 260 ex. ?) Främre omslag med litet veck. #13643 175

Lindersköld, Axel. Genealogiska tabeller över Europas furstehus och över familjerna Battenberg, Beauharnais-Leuchtenberg, Bonaparte, Condé, Murat, Orléans och Teck jämte förteckning över de mediatiserade furstefamiljerna och romersk-katolska kyrkans alla påvar. Stockholm, Isaac Marcus’ Boktryckeri-Aktiebolag, 1920. VII, 292, (1) s. Stor 8:o. Halvklotband (Fröbergs, Linköping) med marmorerat pärmpapper, blå skinntiteletikett. Främre omslag medbundet. Dedikation från författarens systerdotter Inga. #8368 Såld

Ljung, Olof. Smeder och bruksfolk vid Bäckefors. (i: Bäckefors bruk ... Särtryck ur Bäcke-boken). Uddevalla, Risbergs Tryckeri AB, [1977]. s. 39-152. Förlagets gröna klotband med text i guldtryck. Rygghuvud och -fot med liten skada. #13759 Såld
Sandqvist 391.
Omfattar bl.a. släkterna: Bjurström, Borgstedt, Byström, Bäck, Ellström, Fjellman, Floberg, Forsberg, Gutke, Hjerpe, Kock, Pihl, Uppström.

Lundehäll, S. (red.) Sven i Vassdal m.fl. Ellös, 1976. [16] s. + omsl. Klammerhäftad i styvt gult pappersomslag. Liten fläck på främre omslag. #8996 90
Utgör en fortsättning på förf:s Lagerstedt/Stolts. Ellös 1970.

Malmö fornminnesförening. Minnesskrift 1909-1919. Malmö 1920. Malmö, A.-B. Lundgrens Söners Boktryckeri, 1920. 335, (1) s. + omsl. Trådhäftad i styvt ljusblått pappersomslag med svart text. Omslaget aningen solkigt. Delvis ouppskuren. #7404 275
Sidorna 57-252 omfattas av utredningar rörande släkterna Bager, Faxe, Kockum & Suell

Meijer Granqvist, Paul. Stockholmskt borgarfolk. Ett och annat om hufvudstadens gamla borgarfamiljer. Stockholm, Victor Pettersons A.-B. Boktryckeri, 1902. 198 s. Vinrött klotband med titeltext tryck i guld på främre pärmen. Båda omslagen medbundna. #8834 250
Almquist 144
Omtryck av artiklar, införda i Svenska dagbladet 1900 och följande år.
De genealogiska uppgifterna huvudsakligen grundade på (Örnbergs) Svensk slägtkalender och Svenska ättartal.

[Moring, Klas & Moring, Karl]. Släkterna Sjöman, Alrutz och Moring samt med dem besläktade medlemmar av familjerna Zitting, Stegman, Gadd, Nordenstrahl, Andersin och Neovius. Tavastehus, 1950. 108 s., (1) pl.-bl. + omslag. 8:o. Tryckt på linnelumppapper i 200 numr. ex. #3794     Såld

Nilsson, Per G. Gästgivareättlingarna från Everlöv. Del II*. Anders, Karnas och Elses avkomlingar. Eslöv, ESC Grafisk Produktion AB, 1992. 615 s. (s. 1 blank). Förlagets ljusgula pappersband. #5447 325
*Denna bok utgör inte någon fortsättning på Per O W Carlenfeldts bok ‘Gästgivareättlingarna del I, Elna Persdotters avkomlingar’, Malmö 1991, men behandlar samma släkt.

Flood, Ingeborg et al. (red.). Norsk slektskalender. Bind I-II. Utg. av Norsk Slektshistorisk Forening. Oslo, Mallingske Bogtrykkeri, 1949-1951. "(11), 243, (1) s.; 261, (1) s. " Förlagets svarta klotryggband med föreningens logotype i guldtryck på främre pärmen. Gösta Schotte (exlibris), Ragnar Wängberg (namnteckning). #13694 450
Innehåller utredningar över släkterna: I. Barman, Blom, Borchsenius, Dedekam, Elster, Engelschiøn, Engelstad (2), Gjør, Gram, Grøgaard, Hambro, Hofflund, Holtsmark, Hvistendahl, Kinck, Liljedahl, Lindeman, Lomsdal (Lomsdalen), Lund (fra Stod), Major, Marstrander, Mathiesen, Munthe-Kaas, Nissen (2), Robsahm, Rolsted, Ruge, Rye, Raabe, Scheel. II. Aall, Bjelke, Brodtkorb, Christensen, Christie, Due, Flood, Garmann, Grieg, Hoel, Hvistendahl, Kraft, Malling, Midelfart, Munthe, Mustad, Nygaard, Schiøtz, Schjelderup, Schlytter, Schwartz, Seip, Sejersted, Skard, Skavlan, Skougaard, Thiis, Tjersland, Ytteborg, Zimmer.

Tersmeden, Carl Herman. Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel. Svensk och utländsk. Andra årgången. Stockholm, Ivar Hæggströms Boktryckeri, 1899. xiv, 304 s., 16 pl.-bl. Förlagets röda dekorerade klotband. Svag inre bakre fals. Solblekt rygg. #8676 300
Ågren 1387.
16 vapenbilder i oljetryck.

Gerber, Tage Erhard von. Nordisk adelskalender 1912. Upptagande i de nordiska länderna lefvande ätter, som ej tillhöra resp. lands adelskalender. Första årgången. Stockholm, Iduns Tryckeri AB, 1911. iv, (2), 157, (1) s., (6) vapenpl., (4) pl. Förlagets gröna dekorerade klotband. #5754 350
Ågren 1388.
fortsatt med förändrad titel:

Gerber, Tage Erhard von. Sveriges ointroducerade adels kalender 1919. Fjärde årgången. Stockholm, Tryckeri-Aktiebolaget Ferm, 1918. vj, (2), 168 s. + omsl. Trådhäftad i styvt tryckt pappersomslag. #8772 250
Ågren 1388.

Gerber, Tage Erhard von. Sveriges ointroducerade adels kalender. 1922-1941. (5:e - 11:e årg.). Malmö, 1921-1940. "Årg. 5. xix, (3), 137 s., 2 pl.-bl.; Årg. 6. xij, 146 s., 2 pl.-bl.; Årg. 7. xij, 151 s. 2 pl.-bl.; Årg. 8. xiv, 155 s. 2 pl.-bl.; Årg. 9. xvj, 154 s. 2 pl.-bl.; Årg. 10 årg. xvj, 236 s.: Årg. 11. xvj, 160 s., 1 pl.-bl. " Förlagets gröna dekorerade klotband. #5756     Pris per styck.     225
Ågren 1388.
Exemplaren är kompletta och i gott skick, eventuellt kan exlibris, namnteckningar, kompletteringar och/eller anteckningar förekomma, likaså kan lätt blekta ryggar förekomma. Exemplar med mindre defekter finns också till ett reducerat pris. 

Kleberg, Johan (red.). Kalender över Ointroducerad Adels Förening 1935. På uppdrag utgiven. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1934. Förlagets blå klotband. #5757 250
Ryggtitel: Ointroducerad adel.
Fr.o.m. 1946 (årg. 6.) är arbetet utökat med en förteckning över ingifta personer tillhörande icke upptagna släkter.

Kleberg, Johan (red.). Kalender över ointroducerad adels förening 1936 [1937]. På uppdrag utgiven. [2:a årg.]. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1936. 189 s. Förlagets blå klotband. #8280 250
Ryggtitel: Ointroducerad adel 1937.

Kleberg, Johan (red.). Kalender över ointroducerad adels förening 1939. På uppdrag utgiven. [3:e årg.]. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1938. 202 s. Förlagets blå klotband. #8281 200

Kleberg, Johan (red.). Kalender över ointroducerad adels förening 1942. På uppdrag utgiven. [4:e årg.]. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1941. 200 s. Förlagets blå klotband. #8282 150

Kleberg, Johan (red.). Kalender över ointroducerad adels förening 1944. På föreningens uppdrag utgiven. [5:e årg.]. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1943. 230 s. Förlagets blå klotband. Solblekt rygg. Mjuk i bindningen. #8284 125

Kleberg, Johan (red.). Kalender över ointroducerad adels förening 1946. På föreningens uppdrag utgiven. [6:e årg.]. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB, 1945. 223 s., 1 pl.-bl. Förlagets blå klotband. Solblekt rygg. #8285 175

Kleberg, Johan (red.). Kalender över ointroducerad adels förening 1949. På föreningens uppdrag utgiven. [7:e årg.]. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB, 1948. 229 s., 1 pl.-bl. Förlagets blå klotband. Med det tryckta skyddsomslaget. Skyddsomslaget med kladdiga blyertsanteckningar. #8286 175

Sydow, Knut von (red.). Kalender över ointroducerad adels förening 1952. Utgiven av föreningens styrelse. 8:e årg. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB, 1951. 247 s., 3 pl.-bl. Förlagets blå klotband. #7346 175

Sydow, Knut von (red.). Kalender över ointroducerad adels förening 1955. Utgiven av föreningens styrelse. 9:e årg. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB, 1954. 250 s., 4 pl.-bl. Förlagets blå klotband. #7350 175

Sydow, Knut von (red.). Kalender över ointroducerad adels förening 1958. Utgiven av föreningens styrelse. 10:e årg. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB, 1957. 257 s., 4 pl.-bl. Förlagets blå klotband. Carl-Axel Rydholm (exlibris). #7354 175

Kalender över ointroducerad adels förening 1961. På föreningens uppdrag. 11:e årg. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB, 1960. 262, (1) s. Förlagets blå klotband. #7356 150

Kalender över ointroducerad adels förening 1967. På föreningens uppdrag redigerad av Johan von Sydow och Leif Påhlsson. 13:e årg. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB, 1966. 384 s., 5 pl.-bl. Förlagets blå klotband. #7361 175

Kalender över ointroducerad adels förening 1970. På föreningens uppdrag redigerad av Leif Påhlsson. 14:e årg. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB, 1970. 586 s., 4 pl.-bl. Förlagets blå klotband. Kompletteringar med bläckpenna förekommer. #7364 175

Kalender över ointroducerad adels förening 1975. På föreningens uppdrag redigerad av Christopher v. Warnstedt. 15:e årg. Uppsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB, 1970. 377, (3) s. Förlagets blå klotband. Bandet aningen solkigt. Kompletteringar förekommer. #7366 125

Kalender över ointroducerad adels förening 1980. På föreningens uppdrag redigerad av Lars Wikström. 16:e årg. Stockholm, Hammarby Tryckeri AB, 1980. ix, 552, (6) s. Förlagets blå klotband. #7369 200

Kalender över ointroducerad adels förening 1985. På föreningens uppdrag redigerad av Lars Wikström. 17:e årg. Karlskrona, Axel Abrahamssons Tryckeri AB, 1985. viij, 392, (8) s., (4) pl.-s. Förlagets blå klotband. #7370 200

Orsander, Carl-Olof. Skåneländsk Krönika. Från sagotiden till nutid. Särtryck ur Saxo 1996-1998. MonitorFörlaget, 1998. s. 65-80, 129-146, 125-144 + omsl. 8:o. Klammerhäftad i styvt gult pappersomslag med röd text. #13760 80
Förtecknar 70 Skåneländska regenter från Ivar Vidfamne - Carl XVI Gustav.

Petersson, A[nders] G[ustav]. Alkvetterns säteri i Bjurkärn. Bidrag till gårdens och dess ägares historia under ca 660 år. Kristinehamn, Affärs- & Reklamtryckeriet, 1930. 46 s. + omsl. Klammerhäftad med grått styvt pappersomslag. Omslaget lite nött. #8498 200

Petersson, A[nders] G[ustav]. Bergsmansgården Våtsjötorp i Karlskoga. Bidrag till gårdens och dess ägares historia under 300 år. Kristinehamn, Affärs- & Reklamtryckeriet, 1926. 20 s. + omsl. Klammerhäftad med grått styvt pappersomslag. Litet hål i främre omslag samt titelbladet (ca 1x5 mm resp 2st 1x2 mm). #13670 150

Petersson, A[nders] G[ustav]. Bergsmansgården Väsby i Bjurkärn. Bidrag till gårdens och dess ägares historia under 300 år. Kristinehamn, Affärs- & Reklamtryckeriet, 1930. 19, (1) s. + omsl. Klammerhäftad med grått styvt pappersomslag. #8500 Såld

Press, Barry. Gotländska släkter och gårdar. Visby, Gotlands Allehanda Tr. AB, 1974. 468 s. Stor 4:o. Förlagets röda halvskinnband med stänkmarmorerat pärmpapper. #5512 Såld

Rogberg, Anders. Adel, präster, borgare, bönder. Göteborg, Novum Grafiska AB, 1989. 144 s. + omsl. Trådhäftad. #8554 75

Rosman, Holger. Oskar Rosmans tabeller öfver Gotländska slägter. Utdrag utg. med inledande öfversikt. Stockholm, K. L. Beckmans oktryckeri, 1935. 152 s. + omsl. 8:o. Tryckt i liten upplaga (Behandlar 28 släkter) #8559 Såld
Beskrivningar över släkter utvalda ur O. Rosmans samlingar och som inte behandlats av C. J. Hallgren, A. Kinberg eller E. Nyberg i deras släktböcker, med undantag för släkterna Kahl el. Kohl (C. J. Hallgren), Klintberg, Köhler & Lutteman (E. Nyberg).

Rytterås, Filip. Anor och arvsägner från Kullings härad. En släktbok. Alingsås, Alingsås Tryckeri, 1967. 75, (4) s., (4) pl.-s. + omsl. 8:o. Trådhäftad. Tryckt i 200 ex. #9229 300

Sveriges ridderskaps och adels kalender. 1900-1919. Utg. af Gabriel Anrep [1900-1904], Adam Lewenhaupt [1905-18], Claës C:son Lewenhaupt [1919]. Stockholm, Alb. Bonniers Tryckeri, 1899-1918. Förlagets dekorerade klotband. #13794     Pris per styck. 250
Almquist 99-100 Ågren 1381.
Exemplaren är kompletta och i gott skick, eventuellt kan exlibris, namnteckningar, kompletteringar och/eller anteckningar förekomma, likaså kan lätt blekta ryggar förekomma. Exemplar med mindre defekter finns också till ett reducerat pris.

Sveriges ridderskaps och adels kalender. 1920-1939. Utg. av Claës C:son Lewenhaupt [1920-38], Gustaf Elgenstierna [1939]. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1919-1938. Förlagets dekorerade klotband. #5792    Pris per styck. 175
Ågren 1381 (t.o.m. 1929).
Exemplaren är kompletta och i gott skick, eventuellt kan exlibris, namnteckningar, kompletteringar och/eller anteckningar förekomma, likaså kan lätt blekta ryggar förekomma. Exemplar med mindre defekter finns också till ett reducerat pris.

Sveriges ridderskaps och adels kalender. 1940-1965. Utg. av Gustaf Elgenstierna [1940-48], Riddarhusdirektionen [1949-65]. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1939-1964. Förlagets dekorerade klotband. #5793    Pris per styck. 150
Exemplaren är kompletta och i gott skick, eventuellt kan exlibris, namnteckningar, kompletteringar och/eller anteckningar förekomma, likaså kan lätt blekta ryggar förekomma. Exemplar med mindre defekter finns också till ett reducerat pris, likaså de enkla blå klotbanden s.k. ‘medlemsexemplar’.

Sveriges ridderskap och adels kalender. 1971-1983. Utg. av Riddarhusdirektionen [1971-ff]. Stockholm, 1971-1983. Förlagets blå klotband. #5794     Pris per styck. 150
Exemplaren är kompletta och i gott skick, eventuellt kan exlibris, namnteckningar, kompletteringar och/eller anteckningar förekomma, likaså kan lätt blekta ryggar förekomma. Exemplar med mindre defekter finns också till ett reducerat pris.

Riddarhusdirektionen (utg.) Sveriges ridderskap och adels kalender 1986. 97 årg. Stockholm, Norstedts Tryckeri, 1986. 754 s., (12) pl.-bl. Förlagets blå klotband. Carl-Bertil Crafoord (exlibris). #8548 250

Riddarhusdirektionen (utg.) Sveriges ridderskap och adels kalender 1989. 98 årg. Stockholm, Norstedts Tryckeri, 1988. 763 s., (12) pl.-bl. Förlagets blå klotband. Solblekt rygg. #8549 250

Riddarhusdirektionen (utg.) Sveriges ridderskap och adels kalender 1992. 99 årg. Stockholm, Norstedts Tryckeri AB, 1991. 798 s., (12) pl.-bl. Förlagets blå klotband. #8550 Såld

Scheutz, Halvard. Gierton Månssons ättlingar. Sammanställning av ättlingar till Gierton Månsson i Fagerhult, Ekeberga församling, Kronobergs län, f omkr 1618, begr ibd 1697 7/11, upprättad huvudsakligen på grundval av uppgifter i föreliggande äldre kyrkböcker för Ekeberga, Algutsboda och Hovmantorps församlingar. U.o., [1971]. (1), 141 bl. + omsl. Klammerhäftad i styvt grönt pappersomslag med svart text. Solblekt rygg. Aningen nött rygghuvud och -fot. #2950     Såld
Duplic. A4 komp. med tryckt omslag.

Semi-Gotha. [1.] Från Ghetton till riddarhuset. En rasbiologisk studie med förord av Elof Eriksson. Stockholm, Stockholms Bokindustri Aktiebolag, 1939. 161, (3) s. + omsl. Liten 8:o. Trådhäftad i rött styvt pappersomslag. #5543 Såld
Omfattar släkterna: Abrahamson, Arnoldson, Bendix-Benedicks-Bleichröder, Bendixon, Brody-Berlin, Calms, Dernburg, Elliot, Georgii, Henriques, Heyman, Hirsch, Jacobsson, Josephson, Kahn, Kalm-Calms, Leopold, Levin, Michaelson, Moritz, Mouradgea, Pereira, Pineus, Prenzlau, Reis, Reisner, Reuter, Röbel, Suber, Wahren.
På sista bladet är inklistrat en nekrolog för fru Sara Mehr.
Del 2 utkom 1941.

[Silverhammar, Hans (red.)]. Svenska släkter. Tidskrift för släktkunskap. Årg. I. 1948. Häfte 1-2. Stockholm, Klara Civiltr. Ab, 1947. 44 s. + omsl.; s. 45-84. + omsl. Trådhäftade. Något solblekta bakre omslag. #5558 350
Behandlar släkterna: Abrahamsson från Köping. Strömbeck från Gefle, Westermark från Västervik, Forssenwald-Adelcrantz, Törnqvist-Adelcrantz, Hedberg från Värmland, Carlgren från Karlskoga & Sebaldt från Småland.
Utkom endast i två häften, arbetet var tänkt att utkomma med 2 häften/år och 4-6 häften skulle utgöra ett band, avbröts då redaktör Silverhammar tragiskt omkom i en bilolycka.

Berggren, Ulf. Skagershult. Rekonstruktion av Skagershults kyrkböcker 1635-1870. Södertälje, Fingraf Tryckeri, 1991. (4), 459, (1) s.
Rött originalpappersband. #8945
Såld

Skogsjö, Håkan. Familjer i Edsele 1694-1808. Stockholm, Norstedts Tryckeri, 1987. 110 s.  Trådhäftad i styvt gult pappersomslag med blå text. Carl-Axel Rydholm (exlibris). #8633 80
Genealogiska Föreningens släktböcker. 15.

Skånberg, Tuve. Sövestads by och dess gamla fogdesläkt. Kristianstad, 1990. 206 s. Förlagets pappersband. Nyskick. #8944 220

Stenström, Asta. Släkthistoria. I. Norrlänningen Carl Albin Fältströms förfäder och ättlingar. II. Skånesläkten Kullberg från Hälsingborg med befryndade släkter. Halmstad, Meijels Bokindustri, 1947. 185, (1) s. + omsl. 8:o. Trådhäftad. Ouppskuren. #8639 250

[Stille, Arthur]. Några anteckningar om nordskånska släkter. [rubr.]. [Lund, E. Malmströms Boktryckeri, 1896]. s. 25-44. 8:o. Klammerhäftad i grått pappersosmlag med svart text. Ouppskuren. #8643 125
Almquist 450
Med uppgifter rörande ätterna von Rechenberg, Hillebard, Kåse och Gyllenållon m.fl. hämtade ur Göinge häradsdomböcker och Hästveda kyrkoarkiv. i: Skånska samlingar 1893. III:2.

Strokirk, Oscar Fredrik. Kultur- och personhistoriska anteckningar. I-III. Örebro, Örebro Dagblads Tryckeri, 1915-1920. (4), 274 s.; (8), 262, (1) s.; (6), 215, (1) s. Blått klotband (L. Gustafsson, Sthlm). Alla tre främre omslag medbundna. Nött rygg. Anton Ridderstad (namnteckning). #5595    Såld
Innehåller redogörelser för följande 46 släkter: von Aken, Anckarsvärd, Appelbom, Appeltofft, Avelin, Barkhusen, Brenner, Örebro-släkten Broms, Camitz, von Cardell, Cronacker, de Berg, von Dellvig (von Delwig), Dellwik, Ebeltofft (Appeltofft), Ehrenpohl, Ehrenpreus, Ek (Eek) från Västergötland (Lockerudsgrenen), Engelbrektson, Enhörning (Norrlandssläkten), Gallander, Hammarhjelm, Hammarström från Dalarna, Örebro-släkten Hedberg, Herlenius (Herlén), Ladau, Leijel, von Liewen, Linroth, Örebro-Arboga släkten Lundborg, von Malmborg och Malmborg, Mörner till Morlanda (frih.), Nordberg från Lund, Palm från Arkelstorp, Pantzerhjelm, Psilanderhjelm, Scheffer, Östgötasläkten Schröder, Segerstråle, Soop, Strokirch (Strokirk), Strålenhielm, Örebro-släkten Söderlindh, Trolle, Wennerstedt, Wifoth.

[Sundblad, Göran Olof]. Om Askersunds stad i Örebro län samt de tolf äldsta och största slägterna derstädes: Sundblad, Lindblad, Berg, Vahlenberg, Lundberg, Qvist, Christiernsson, Schiultz, Stark, Tybeck, Hoberg, Möller m.fl. af G. O. S. Örebro, Länstidningens Tryckeri, 1885. (1) bl., 55, (1) s. + omsl. Trådhäftad i orange pappersomslag med svart text. Bit borta på främre omslagets nedre högra hörn (ca 1x5 cm). #13650 Såld
Almquist 148

Swahn, Sven-Öjvind. Adel Präster Borgare. 2 uppl. Red. av Jan-Öjvind Swahn. Karlskrona, Axel Abrahamsons Boktryckeri Ab, 1965. 263, (1) s. + omsl. Liten 8:o. Trådhäftad med styvt vitt pappersomslag. Delvis ouppskuren. Tryckt i 500 numr. ex., detta är nr 61. Omslaget lagerfläckat. #13746 200
Andra omarbetade upplagan, 1 upplagan utkom 1934.

Swahn, Sven-Öjvind. Hantverksgårdar och köpmanshus i det gamla Karlskrona. 2 uppl. Utg. av Jan-Öjvind Swahn. Karlskrona, Axel Abrahamsons Boktryckeri Ab, 1969. 203 s. + omsl. Liten 8:o. Trådhäftad med styvt vitt pappersomslag. Tryckt i 500 numr. ex., detta är nr 38. #13693 200
2 uppl. redigerad och försedd med kompletterande tillägg av Jan-Öjvind Swahn.
1 uppl. utkom 1943 och var den sista i förf:s serie om gamla Karlskronagårdar och dess ägare.

Swartz, Erik C:son (utg.). Genealogia gothica. Band 1-2. Söderköping & Stockholm, 1930-1937. 540 s.; 410 s. Grönt klotband + 3 häften. Band 2 i häften. #5998     Såld

Swartz, Erik C:son (utg.). Genealogia gothica. Band 1-2. Söderköping & Stockholm, 1930-1937. 540 s.; 21, 318 s., s. 319-410. Gröna klotband med svarta titeletiketter. 3 främre omslag medbundna. Banden aningen solblekta. + 1 häfte (II:3). Häfte II:3 löst bifogat. #13654 Såld
Komplett, dock är häfte II:3 ej medbundet utan bifogas löst. Inbundet först i andra bandet är 'Prinsessan Sibylle' Söderköping 1932.

Anrep, Gabriel + Wrangel, F. U. & Bergström, Otto. Svenska adelns ättar-taflor. 1-4. + Register till de af G. Anrep utgifna Svenska adelns ättar-taflor. + Svenska adelns ättar-taflor ifrån år 1857. 1-2 + suppl. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1858-1900. (3), 951 s.; (1), 708, (2), 709-964 s.; (1), 798 s.; (1), 758, (2), 73 s.; 7, 911 s.; (3), 748, (1), 176, (1), 93, (4) s. 4:o. Röda halvskinnband med klotklädda pärmar, ryggarna rikligt gulddekorerade, fem upphöjda bind. Marmorerade snitt. 6 volymer. Sten von Stapelmohr (exlibris). Ryggarna lätt blekta. Kompletteringar inför under von Stapelmohr. #7718 Såld
Almquist 102-104 Ågren 1376-1378.
Vacker svit omfattande Anrep’s ättar-taflor inklusive rättelsebladet i del 2, mellan sid. 708 & 709 samt Otto Bergström’s år 1888 utgivna register bundet i slutet av del 4, samt Wrangel & Bergström’s fortsättning intill år 1900.

Bergström, Otto. Register till de af G. Anrep utgifna Svenska adelns ättar-taflor. Sthlm 1888. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1888. (2), 73 s. + omsl. Trådhäftad i grått pappersomslag med svart text. Ryggen nött, i övrig några mindre riss på främre och bakre omslag. Mycket ovanligt ! #7710 Såld
Almquist 103 Ågren 1377.

Wrangel, F. U. & Bergström, O. Svenska adelns ättartaflor ifrån år 1857. Del I-II. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1897-1900. 7, 911 s.; (3), 748, (1), 176, (1), 93, (4) s. 4:o. Förlagets blå klotband med gulddekorerade ryggar. 2 volymer. #8785 725
Almquist 104 Ågren 1378.
1. Adelborg-Mörner till Tuna.; 2. von Nackreij-Örnskiöld.
Utgör en fortsättning av Gustaf Anrep's "Svenska adelns ättar-taflor".

Elgenstierna, Gustaf. Den introducerade svenska adelns ättartavlor. Med tillägg och rättelser. I-IX. Stockholm, P. A. Norstedt & Söners förlag, 1925-1936. xvj, 829 s.; x, 885 s.; x, 796 s.; x, 782 s.; x, 791 s.; x, 777 s.; x, 797 s.; x, 842 s.; x, 789 s. 8:o. Förlagets bruna halvskinnband. Övre guldsnitt. Nötta ryggar. Del 8-9 med något avvikande färg. Band 2 med skada på rygghuvudet. #10044 Såld
Ågren 1379.
Personregister över samtliga i verket förekommande personer. (i D. 9.)
D. 1. Abrahamsson - Celsing, D. 2. af Chapman - Fägerstråle, D. 3. Gadde - Höökenberg, D. 4. Igelström - Lillietopp, D. 5. Lind af Hageby - von Porten, D. 6. Posse - von Scheven, D. 7. Schildt - Sture, D. 8. Stålarm - Voltemat, D. 9. Wrangel - Östner.

Svenska antavlor III:1-10. Utg. av Sveriges släktforskarförbund. [Red. 1: Marianne Hagson, 4: Ulf Berggren, 7-8: Bengt Hjord, 9-10: Torsten Berglund]. U.o., 1990-1994. 480 s.  Klammerhäftade i styva gröna pappersomslag med svart text. 10 häften. #5606 Såld
Detta tredje band omfattar antavlorna 138-202.

Svenska antavlor IV:1-10. Utg. av Sveriges släktforskarförbund. [Red. Torsten Berglund]. U.o., 1995-1999. 480 s. Klammerhäftade i styva blå pappersomslag med svart text. 10 häften. #5607 Såld
Detta fjärde band omfattar antavlorna 203-256.

Anrep, Gabriel. Svenska slägtboken. Serie I, Band 1-3. Stockholm, Ivar Hægströms Boktryckeri, 1871-1875. (4), 508 s.; 512 s.; 541 s. Bruna halvskinnband med marmorerat pärmpapper. Interfolierade. Stänkta snitt. Svagt solblekta ryggar. 3 volymer. #5034 Såld
Almquist 139.
I Bd 3 register till alla tre delarna, som innehåller redogörelser för följande släkter (104 st): Afzelius, Agrell, Arosenius, Aurivillius, Berglund, Bergstrand, Bergström, Björkman, Boëthius, Bredberg, Bruzelius, Brändström, Cavalli, Cavallin, Cavallius, Cederborgh, Cervin, Cervin-Stéenhoff, Cnattingius, Colliander (2 st.), Edgren, Eggertz, Ekman, Elers, Ennes, Eurén, Fegræus, Fresk, Frisk, Fryxell, Förberg, Gahn, Geijer, Gezelius, Gistrén, Godée, Godéen, Godenius, Granath, Grill, Haggren, Hallström, Hasselquist, Hasselrot, Hasselroth, Hebbe, Hedrén, von Heideken, Helsingius, Hesselroth, Hessle, Heurlin, Hyltén-Cavallius, In de Betou, Isæus, Key, Koch, Kolmodin, Kullgren, Lagerlöf, Langelius, Lavén, Lembke, Lemchen, Lemke, Lignell, Lothigius, Lovén (2 st.), Låstbom, Meurling, Munktell, Odelberg, Olbers, Ringborg, Rogberg, Santesson, Santhesson, Schneidler, Sebardt, Stéenhoff, Strokirk, Svedelius, Säve, Tegnér, Troili, Troilius, Törnequist, Törner, Törnquist (2 st.), Wennberg, Westerling, Wiesel, Wieselgren, Wieslander, Wikland, Wistrand, Wretman och Östrand.

Anrep, Gabriel. Svenska slägtboken. Serie I, Band 1-3. Stockholm, Ivar Hægströms Boktryckeri, 1871-1875. (3), 508 s.; 512 s.; 541 s. 3 bruna halvklotband (Oskar Hagborg, Borås) med marmorerat pärmpapper. pärmarnas insidor bär spår av borttaget exlibris Gustav Geete (exlibris), (delvis borttaget exlibris). Första delen, delvis ganska fläckig inlaga. Samtliga delar har spår efter gammal fuktskada i nedre marginalen. #7712 Såld
Almquist 139.
I Bd 3 register till alla tre delarna, som innehåller redogörelser för följande släkter (104 st): Afzelius, Agrell, Arosenius, Aurivillius, Berglund, Bergstrand, Bergström, Björkman, Boëthius, Bredberg, Bruzelius, Brändström, Cavalli, Cavallin, Cavallius, Cederborgh, Cervin, Cervin-Stéenhoff, Cnattingius, Colliander (2 st.), Edgren, Eggertz, Ekman, Elers, Ennes, Eurén, Fegræus, Fresk, Frisk, Fryxell, Förberg, Gahn, Geijer, Gezelius, Gistrén, Godée, Godéen, Godenius, Granath, Grill, Haggren, Hallström, Hasselquist, Hasselrot, Hasselroth, Hebbe, Hedrén, von Heideken, Helsingius, Hesselroth, Hessle, Heurlin, Hyltén-Cavallius, In de Betou, Isæus, Key, Koch, Kolmodin, Kullgren, Lagerlöf, Langelius, Lavén, Lembke, Lemchen, Lemke, Lignell, Lothigius, Lovén (2 st.), Låstbom, Meurling, Munktell, Odelberg, Olbers, Ringborg, Rogberg, Santesson, Santhesson, Schneidler, Sebardt, Stéenhoff, Strokirk, Svedelius, Säve, Tegnér, Troili, Troilius, Törnequist, Törner, Törnquist (2 st.), Wennberg, Westerling, Wiesel, Wieselgren, Wieslander, Wikland, Wistrand, Wretman och Östrand.

Svenska släktkalendern 1912. Utg. af Gustaf Elgenstierna. 1:a årg. Med 12 porträtt. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1911. (3), 780 s., 12 pl. Förlagets röda klotband. #13770 150

Svenska släktkalendern 1913. Utg. af Gustaf Elgenstierna. 2:a årg. Med 16 porträtt. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1912. xij, 1302 s., 16 pl. Förlagets röda klotband. Svaga inre falsar. #13771 Såld

Svenska släktkalendern 1914. Utg. af Gustaf Elgenstierna. 3:e årg. Med 12 porträtt. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1913. xij, 986 s., 12 pl. Förlagets röda klotband. Svag inre främre fals. #13772 175

Svenska släktkalendern 1915-16. Utg. af Gustaf Elgenstierna. 4:e årg. Med 12 porträtt. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1915. xv, 1016 s., 12 pl. Förlagets röda klotband. Solblekt rygg. #13773 150

Svenska släktkalendern 1917. Utg. af Gustaf Elgenstierna. 5:e årg. Med 12 porträtt. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1916. xv, 874 s., 12 pl. Förlagets röda klotband. Svaga inre falsar. #13774 Såld

Svenska släktkalendern 1918. Utg. af Gustaf Elgenstierna. 6:e årg. Med 12 porträtt. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1917. xv, 1058 s., 12 pl. Förlagets röda klotband. Svaga inre falsar. Liten nötning på rygghuvudet. #13775 125

Svenska släktkalendern 1919. Utg. af Gustaf Elgenstierna. 7:e årg. Med 12 porträtt. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1919. xvj, 1080 s., 12 pl. Förlagets röda klotband. Solblekt rygg. Svaga inre falsar. #13776 Såld

Svenska släktkalendern 1920-21. Utg. af Gustaf Elgenstierna. 8:e årg. Med 12 porträtt. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1920. xviij, 644 s., 12 pl. Förlagets röda klotband. #13777 150

Svenska släktkalendern 1927. Utg. af Gustaf Elgenstierna. 9:e årg. Med 12 porträtt. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1926. xix, 687 s., 12 pl. Förlagets röda klotband. #13778 150

Svenska släktkalendern 1930. Utg. af Gustaf Elgenstierna. 10:e årg. Med 12 porträtt. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1929. xx, 974 s., 12 pl. Förlagets röda klotband. Solblekt rygg. #13779 125

Svenska släktkalendern 1936. Utg. af Gustaf Elgenstierna. 11:e årg. Med 13 porträtt. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1935. xxiij, 1018 s., 13 pl. Förlagets röda klotband. #13780 Såld

Svenska släktkalendern 1938. Utg. af Gustaf Elgenstierna. 12:e årg. Med 12 porträtt. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1937. (1), xxiv, 934 s., 12 pl. Förlagets röda klotband. #13781 125

Svenska släktkalendern 1943. Utg. af Gustaf Elgenstierna. 13:e årg. Med 15 porträtt. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1942. xxv, 1107 s., 15 pl. Förlagets röda klotband. #13782 150

Svenska släktkalendern 1950. Utg. av Ulla Elgenstierna. 14:e årg. Med 8 porträtt. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1949. xxxj, 914 s., 8 pl. Förlagets röda klotband. Blekt rygg. #13783 Såld

Svenska släktkalendern 1962. Utg. av Gösta Berg, Curt Kempff, Börje Furtenbach. 15:e årg. (Ny följd). Red. Torsten Dahl. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1962. xxix, 564 s. Förlagets röda klotband. #13784 125

Svenska släktkalendern 1963. Utg. av Gösta Berg, Curt Kempff, Börje Furtenbach. 16:e årg. (Ny följd). Red. Torsten Dahl. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1963. (4) s., s. 8-590 s. Förlagets röda klotband. #13785 150
Innehåller även förteckning över ingifta (manliga och kvinnliga) för såväl årg. 1962 som årg. 1963.

Svenska släktkalendern 1965. Utg. av Gösta Berg, Curt Kempff, Börje Furtenbach. 17:e årg. (Ny följd). Red. Torsten Dahl. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1965. (4) s., s. 8-456 s. Förlagets röda klotband. #13786 125

Svenska släktkalendern 1974. Utg. av Gösta Berg, Bertil Broomé, Börje Furtenbach. 19:e årg. (Ny följd). Red. Ullagreta Carlsson. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1974. (4) s., s. 8-504 s. Förlagets röda klotband. #13787 125

Svenska släktkalendern 1976. Utg. av Gösta Berg, Bertil Broomé, Börje Furtenbach [†1976]. Red. Ullagreta Carlsson. 20:e årg. (Ny följd). Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1976. (6) s., s. 10-468 s. Förlagets röda klotband. #13788 Såld

Svenska släktkalendern 1980. Utgiven av Gösta Berg, Bertil Broomé, Pontus Möller. Red. Ullagreta Carlsson. 22:a årg. (Ny följd). Stockholm, Bonniers Grafiska Industrier AB, 1980. (6) s., s. 10-477 s. Förlagets röda klotband. #13790 Såld

Svenska släktkalendern 1982. Utgiven av Gösta Berg, Pontus Möller, Wilhelm Odelberg. Red. Ullagreta Carlsson. 23:e årg. (Ny följd). Stockholm, Bonniers Grafiska Industrier AB, 1982. (5) s., s. 9-487 s. Förlagets röda klotband. #13791 150

Svenska släktkalendern 1984. Utgiven av Gösta Berg, Pontus Möller, Wilhelm Odelberg. Red. Ullagreta Carlsson. 24:e årg. (Ny följd). Stockholm, Bonniers Grafiska Industrier AB, 1984. 452 s. Förlagets röda klotband. #13792 Såld 

Svenska släktkalendern 1989. Utgiven av Gösta Berg, Ullagreta Carlsson., Pontus Möller, Wilhelm Odelberg. Red. Elisabeth Thorsell. 25:e årg. (Ny följd). Stockholm, Graphic Systems AB, 1989. 407 s. Förlagets röda klotband i det tryckta vita skyddsomslaget. #13793 Såld 

Sveriges släktregister. Släkthistorisk samling från Forsa (X 8) och Hög (X20) socknar inom Gävleborgs län. Forskningsledare: Tore Sundberg. Östervåla, Tofters Tryckeri AB, 1975. 799, (1) s. Förlagets blå klotband. #5651 1200
Ryggtitel: Min släkt. Forsa. Hög.

Söderberg, Brita. Släktkrönika. I. Norberg-Nordenskiöld, Bruce-de Bruce, Lilliehök. Vänersborg, Vänersborgs Boktryckeri, 1981. (3), 187, (8) s. 8:o. Förlagets ljusblå pappersband. Något nött, liten fläck på främre pärmen. Recensionsstämpel på smutstitelbladet. #13494 150

Söderberg, Brita. Släktkrönika I-III. 1981-1984. Vänersborg, Södertälje & Stockholm, 1981-1984. (3), 187, (8) s.; 165 s.; 232, (16) s.
8:o. Förlagets ljusblå pappersband. #8665
Såld
I. Norberg-Nordenskiöld, Bruce-de Bruce, Lilliehök. II. Från Vasa via Krusell till Lindhé. III. Från Nissen via Ekelund till Lindhé.

Tegen, Einar. Frälsejord i bondehand. Grassar och Björnomebönder. Norrtälje, Norrtelje Tidnings Boktryckeri AB, 1963. XIV, 583, (1) s., 4 kartbl., 9 tab. bl. Originalhalvklotband med dekorerat pärmpapper. David Hillerskog (namnteckning). #5660 Såld
Med tabeller över: Jan Petter Larssons i Björnome släkt, Släkten Grass (2 st), Tyrissönernas i Björnome släkt, Tunasläkten och Wallénarna, Brunnbergska släkten (2 st), Adliga ätten Grissbach, Hyflinge-släkten, Skensta-Spånga-Sista-släkten, Billerstena-släkten (2 st), Adliga ätten Rosencrantz av Granhammar, Släkten Bodin, Adliga ätten Sabel.

Berggren, Ulf. Tunabergare 1600-1800. Södertälje, Fingraf Tryckeri, 1987. (2), IV, 357 s. Blått pappersband. #5060 300
Förteckning gårdsvis över de ca 1650 familjer som bott i Tunaberg (D) 1600-1800.

Ullberg, G. Bönder, torpare och knektar i det gamla Klövsjö. En sockenkrönika grundad på arkivens dokument och de gamlas berättelser. 1-2. Andra oförändrade upplagan. Vasa, Handelstryck, 1971. xij, 630 s.; VI s., s. 631-1125, (1) s. 8:o. Förlagets blå klotband med gult illustrerat skyddsomslag. 2 volymer. Gåvotillskrift på försättsbladet i del 1. #8713 Såld
1:a upplagan utkom 1933.

Weibull, Carl Gustaf (utg.). Göteborgssläkter under 1700-talets senare del. Utdrag ur Göteborgs Domkyrkoförsamlings födelsebok 1762-1790 och ur Göteborgs Kristine församlings födelsebok 1775-1790. Göteborg, A. Lindgren & Söners Boktryckeri, 1915. 121, (1) s. + omsl. 8:o. Gult styvt pappersomslag med svart text. Något nött omslag med några riss. #8729 Såld
Aberstén 747.
Skrifter utgivna av Personhistoriska föreningen äldre Göteborgssläkter [1.]

Wernstedt, Folke. Riddarhusets stamtavlor. Historik, läge, önskemål. Gävle, Lantmännens Tryckeri Westlund & C:o, 1946. 29 s. + omsl. Lite nött rygg, litet riss i främre omslag, liten bit borta från bakre omslag. #8738 100
Skrifter utgivna av Genealogiska Föreningen 2.

Willebrand, B. M. von. Den svenska adeln. En demografisk-kulturhistorisk undersökning av Sveriges och Finlands adel. Stockholm, Alb. Bonniers Boktryckeri, 1932. 188, (1) s. + omsl. Trådhäftad. Delvis ouppskuren. Något ojämnt solbränt omslag. #8756 250
Uppdelad i två delar.
I. Adeln som folkgrupp, vilken behandlar ätternas antal och storlek, dess sammansättning, regeneration samt deras ålder och framtidsutsikter.
II. Adeln som stånd, med kapitel som Stadsaristokrati och lantadel, det blå blodet, kulturställning och yrken, adelns materiella grundval, de deklasserade, adeln som enskild organisation. Båda avdelningarna har egna kapitel för den finska adeln. Avslutas med ett omfattande register.

Wrangel, F. U. Die Souveränen Fürstenhäuser Europas. Porträtsammlung nebst Genealogischen Notizen. Zeichnungen von Agi Lindegren. I-II. Stockholm, Hasse W. Tullbergs boktryckeri, 1898-1899. (10), 331 s.; (16) s., s. 337-845. 4:o. Förlagets gröna klotband, rikligt dekorerade i svart och guld. Helt guldsnitt. 2 volymer. Några blad med marginalriss. #13758 575

Wrangel, F. U. Les maisons souveraines de l’Europe. Recueil de 850 portraits avec notices généalogiques. Dessins de M. Agi Lindegren. I-II. [tillsammans med:] Europas suveräna furstehus år 1907. Svensk förklarande och kompletterande text af Paul Meijer Granqvist till Wrangel - Tullbergska porträttsamlingen ... Stockholm, Hasse W. Tullbergs boktryckeri, 1898-1899, 1907. 35, (1) blankt bl., (12), 318, (1) s.; (16) s., s. 325-847. 4:o. Förlagets gröna klotband, rikligt dekorerade i svart och guld. 2 volymer. Feuk 1981 (namnteckning).  #13757 775
Trevligt exemplar med Paul Meijer Granqvist’s komplement bundet först i del 1, vilket är synnerligen ovanligt på marknaden, och framförallt som här bundet tillsammans i originalbanden.

Åström, Erik (red.). Uppsatser VIII. Skrifter utgivna av Helsingfors Släktforskare r.f. Helsingfors, Oy FOLIO Ab, 1987. (2), 166 s. + omsl. Trådhäftad i styvt grönt pappersomslag med vit text. Dedikation till Claës Uggla från Berndt Godenhielm. #13669 175
Innehåll: P.-E. Paul ‘Ingermanländska släkten Koljo under 400 år’; Per Heinrichs ‘Om släkten Heinrichs’; Victor Procopé ‘Om släkten Procopé’; Berndt Godenhielm ‘Det var bröllop hos Johan Jacobsson Lund, inte Lind’; Åke Backström ‘Officerare och civila tjänstemän vid (., Nylands, indelta finska skarpskyttebataljonen 1855-1868’.

Wernstedt, Folke (red.). Äldre svenska frälsesläkter I:1. Ättartavlor utg. genom Riddarhusdirektionen. Stockholm, Ivar Hæggströms Boktryckeri AB, 1957. XII, 105 s. + omsl. Trådhäftad. Delvis ouppskuren. #8741 Såld

Wernstedt, Folke (red.). Äldre svenska frälsesläkter I:1. Ättartavlor utg. genom Riddarhusdirektionen. Stockholm, Norstedts Tryckeri, 1989. XII, 105 s. + omsl. Trådhäftad. Ouppskuren. #13639 200
Facsimiltryck av originalupplagan från år 1957.

Wernstedt, Folke (red.). Äldre svenska frälsesläkter I:1. Ättartavlor utg. genom Riddarhusdirektionen. Stockholm, Ivar Hæggströms Boktryckeri AB, 1957. XII, 105 s. + omsl. Trådhäftad. Aningen solkigt omslag. #13688 Såld

Wernstedt, Folke (red.). Äldre svenska frälsesläkter I:2. Ättartavlor utg. av Riddarhusdirektionen. Stockholm, Ivar Hæggströms Boktryckeri AB, 1965. VIII s., s. 107-214. Trådhäftad. Nött omslag. #13689 Såld

Äldre svenska frälsesläkter I:3. Ättartavlor utg. av Riddarhusdirektionen genom Folke Wernstedt †, Hans Gillingstam och Pontus Möller. Stockholm, Norstedts Tryckeri, 1989. (6) s., s. 215-499 + titelbl. till bd 1 (1 bl.) + omsl. Trådhäftad. Bakre omslag med några mindre veck. #13685 Såld
Person- och ortregister (till bd 1).

Örjangård, Sigurd. Anor och minnen. Svenska släktgårdar genom sekler. Stockholm, Victor Pettersons Bokindustriaktiebolag, 1947. 542 s. + omsl. Trådhäftad. Främre omslag med litet riss. Främre omslag med tejplagat riss. Solblekt rygg. Hugo Sköld (namnstämpel). #8815 350
Med uppgifter om mer än 1000 st 200-åriga släktgårdar och deras ägare.

[Örnberg, Viktor]. Svensk slägtkalender & Svenska ättartal för år 1885 -1908, (afsedda att utgöra tidskrift för svensk slägtkunskap och slägtforskning samt slägtbok och slägtkalender...) Årg. 1-14. Stockholm & Vadstena, 1884-1908. Årg. 1. xij, 184 s.; Årg. 2. xij, 351, (1) s.; Årg. 3. vij, (1), 288 s.; Årg. 4. vj, (1), 351 s.; Årg. 5. xvj, 496 s.; Årg. 6. x, 496 s.; Årg. 7. vj, (1), 510, (2) s.; Årg. 8. xij, 547, (1) s.; Årg. 9. xvj, 528 s.; Årg. 10. xv, 576 s.; Årg. 11. xv, 504 s.; Årg. 12. xvj, 568 s.; Årg. 13. xij, 268 s.; Årg. 14. viij, 320 s.   16:o & 8:o. Förlagets röda klotband (13-14 sammanbundna i ett liknande rött klotband). 13 volymer. #13795 Såld
Almquist 140-141.
Komplett svit

[Clemensson, Gustaf]. Svensk slägtkalender och Svenska ättartal. Årg. 1-14. 1885-1908. Personregister. Andra upplagan. Lerum, JM-tryck, 1976. (4), 483 s. + omsl. Trådhäftad i styvt rött pappersomslag. #5736 Såld
Faksimiltryck utg. av Genealogiska Föreningen och Västra Sveriges Genealogiska Förening.